Informaţii utile în vederea încheierii căsătoriei civile

Publicat de Curierul de Iasi la data de 27/07/2017

Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliul sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi.

Programarea online a datei şi orei căsătoriei se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români. Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare. Programarea online a căsătoriei se face pe site-ul www.dlep-iasi.ro. De asemenea, căsătoriile se pot programa direct la sediul Stării Civile din strada Vasile Alecsandri nr. 8, telefon: +40/232.410.314, +40/232.244.586 – interior 601, program de lucru cu publicul Luni, Miercuri, Vineri – 8:30 – 12:30, Marţi – 12:30 – 16:30, Joi – 13:30 – 18:30

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit. Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. Exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ – 26 august 2017 puteţi depune dosarul JOI – 17 august 2017.

Acte necesare

Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc) Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare. Când ambii soţi se află la prima căsătorie sunt necesare actul de identitate – original şi copie, certificatul de naştere – original şi copie, certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original, certificatele medicale prenupţiale, care sunt valabile 14 zile (de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie, pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/soţie va prezenta dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, respectiv: sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă)/ certificat de divorţ administrativ, certificat deces al fostului soţ – original şi copie.  Taxele de oficiere a căsătoriei sunt de 74 lei pentru ziua de sâmbătă şi 194 lei pentru ziua de duminică. Nu se percepe taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare.

Celebrarea căsătoriei

Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă. Martorii trebuie să fie cetăţeni majori şi să posede actul de identitate aflat în termen de valabilitate la momentul oficierii. Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele. Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni, etc şi atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber. Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. Oficierea căsătoriei se face în limba română. Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*