Informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/10/2015

Începând cu 5 octombrie 2015, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, a început acţiunea de primire a solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

Limitele de venituri
A. Pentru încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:
– 0 – 786 lei/membru de familie pentru familiile solicitante
– 0 – 1.082 lei pentru persoana singură solicitantă

Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură. În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele din bugetul de stat, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Iaşi, au fost stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în limita maximă admisă ca venit net/membru de familie pentru persoana singură, iar pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1.000 lei/membru de familie, procentul stabilit drept compensare fiind de 15% din suma datorată pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei.

B. Pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:
– 0 – 615 lei/membru de familie pentru familiile solicitante, iar compensaţia este o sumă fixă, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

Punctele de distribuire şi colectare a cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere precum şi a documentelor justificative:

sediu DAC1. Sediul din Şos. Naţională nr. 43: pentru solicitarea ajutoarele de încălzire a locuinţei cu gaz metan

2. Sediul din Mitropolit Varlaam, nr. 54: pentru solicitarea ajutoarele de încălzire a locuinţei cu agent termic, energie electrică, lemne şi combustibili solizi

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi însoţite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*