Încep lucrările la Catedrala Mitropolitană

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/02/2013

Încă o perlă arhitecturală a Iaşului este în proces de reabilitare. În cursul anului trecut, conducerea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a semnat un contract de finanţare de peste 60 milioane de lei pentru refacerea ansamblului Mitropolitan. Proiectul pune accent pe consolidarea şi restaurarea Mitropoliei, dar şi a celorlalte clădiri din ansamblu, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de enoriaşi şi turişti.

Catedrala Mitropolitană este cel mai important centru de pelerinaj din România

Lucrări însemnate

Din 2015, Catedrala Mitropolitană va fi introdusă în circuitul turistic, cultural, istoric şi religios al Iaşului. Ansamblul Mitropolitan Iaşi, sediul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, este format din mai multe clădiri de cult, administrative şi de cazare, care au fost construite de-a lungul unei perioade de câteva sute de ani, începând cu secolul XVIII. Astfel, proiectul cuprinde consolidarea şi restaurarea Cancelariei mitropolitane şi a Bibliotecii “Dumitru Stăniloae”, restaurarea şi remodelarea faţadelor căminului monahal “Sf. Gheorghe” şi Casa Epivata, a Bisericii “Sfântul Gheorghe”, vechea Catedrală, dar şi a reşedinţei mitropolitane.

Se va mai pune accent şi pe amenajarea, la demisolul Bibliotecii “Dumitru Stăniloae”, a unui punct de informare turistică, pe construcţia, reabilitarea şi modernizarea aleilor din incinta ansamblului mitropolitan, în vederea facilitării accesului turiştilor către monumentele istorice, precum şi pe  amenajarea de grupuri sanitare pentru turişti. Nu în ultimul rând, subsolul Catedralei şi spaţiile de acces către acesta vor fi amenajate, în vederea funcţionării unui muzeu de cult religios.

Farmecul de altădată

Tot prin intermediul proiectului, vor fi create noi locuri de muncă, urmând a fi angajaţi doi ghizi turistici şi un muzeograf. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”. Cu o valoare totală de

60 milioane de lei (echivalentul a aproximativ 13,5 milioane de euro) are o perioadă de implementare de 42 de luni, urmând a fi finalizat în vara anului 2015.

Alături de Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, de bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi de biserica

“Sfinţii Trei Ierarhi”, Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei îşi propune să întregească farmecul cultural, istoric şi spiritual al municipiului Iaşi.

Comments

commentsTrackbacks / Pings
*