Încep lucrările de reabilitare a Mănăstirii Frumoasa

Publicat de Curierul de Iasi la data de 08/05/2018

Primarul Mihai Chirica a semnat ordinul de începere a lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”. Proiectul va fi finanțat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a lucrărilor este de 21.001.296,30 lei, din care 20.529.907,49 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă. Proiectul a început pe 23 septembrie 2017 și este programat să se finalizeze pe 22 august 2021.

„Finanțarea acestui proiect a fost aprobată în prima sesiune de depunere a proiectelor. Săptămâna aceasta demarăm începerea lucrărilor. Pentru constructori mesajul meu este clar: avem un contract, avem drepturi, dar și obligații. Firma are obligația de a-și face treaba, iar noi obligația de a plăti. Obligația de a respecta contractul este mutuală. Abordarea vreau să fie un pic mai atentă decât într-un spațiu public laic, ținând cont că este și o mănăstire de maici. Sunt convins că firma va respecta atât sacralitatea locului în care își desfășoară lucrările, cât și liniștea de care au nevoie măicuțele. Speranța noastră este să terminăm lucrările în anul 2020”, a declarat Mihai Chirica în cadrul conferinței de presă de lansare a proiectului.

Irinel Tofan, director general Conest SA, a declarat că achiesează la dorința edilului de a finaliza lucrările înainte de termenul maxim prevăzut în contract.

Înfrumusețarea întregii zone

„Este clar că trebuie să acordăm o atenție deosebită acestui proiect, ținând cont că este și monument istoric. Este o mănăstire care este și va fi în funcțiune. Sunt activități deosebite în ceea ce privește restaurarea și consolidarea, se vor folosi o parte din materiale. De luni, 7 mai, am preluat amplasamentul. Am avut primele discuții în șantier. Am stabilit locul pentru organizarea de șantier. Am și semnat contractul cu Complexul Muzeal «Moldova» pentru descărcarea arheologică. Vor începe aceste activități, care sunt primele necesare pentru stabilirea sitului arheologic și în ce condiții vom lucra acolo”, a declarat reprezentantul firmei de construcții.

Pe lângă lucrările la mănăstire, primarul a anunțat că va municipalitatea va avea în vedere și reabilitarea străzilor, dar și îmbunătățirea stării Școlii Gimnaziale „Dimitrie A. Sturdza” și a blocurilor din jurul mănăstirii. Edilul a adăugat că ia în calcul amenajarea unui parc în jurul lăcașului de cult.

„Ne-am dori foarte mult să reușim să reabilităm această frumoasă mănăstire, să-i redăm frumusețea de odinioară. În același timp, alături de bucuria pe care o trăim astăzi, când practic dăm startul lucrărilor care vor fi efectuate, nu pot să ascund și sentimente de îngrijorare și de întristare știind prin ce încercări vom trece. Aș îndrăzni să fac o comparație cu un cuvânt rostit de Mântuitorul, înainte de patimile Sale, comparând starea Sa sufletească și cea a apostolilor, cu o femeie care se pregătește să aducă pe lume un copil, spunând că se întristează știind prin ce suferințe va trece, dar, după nașterea copilului, bucuria venirii pe lume a unui suflet nou este mare și femeia uită de toate suferințele. În momentul de față și noi suntem la fel: întristate, speriate și îngrijorate de ceea ce va urma, dar trăim cu speranța că toate aceste suferințe vor fi uitate și încununate de bucuria finalizării lucrărilor”, a spus maica stareță stavroforă Sofia Bordeianu.

Semnarea contractului de finanţare a avut loc pe 23 septembrie 2017.

Rezultatele proiectului

 • 3.296,42 mp suprafaţă (aria desfășurată) a obiectivelor de patrimoniu restaurate
 • 2.412,56 mp spaţii verzi amenajate
 • 1.325,33 mp suprafaţa trotuare, alei pietonale și scări exterioare în zona de circulaţie pietonală
 • 766,71 mp suprafață alei carosabile inclusiv parcajele în incintă
 • 5 locuri parcare în interiorul incintei
 • 12 elemente de mobilier urban (8 stâlpi decorativi iluminat exterior, 4 coșuri deșeuri cu colectare selectivă)

55 echipamente achiziţionate pentru protecţia obiectivului de patrimoniu:

 • 4 pachete echipamente de protecţie împotriva incendiilor (pichete PSI)
 • 37 echipamente de protecţie în caz de incendiu (stingătoare)
 • 4 sisteme detecţie și semnalizare incendiu
 • 3 sisteme de detecţie și semnalizare efracţie
 • 3 sisteme de supraveghere video
 • 3 sisteme de sonorizare
 • 1 grup electrogen

9 spaţii / echipamente amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi sau mobilitate redusă:

 • 2 grupuri sanitare special adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, la Palatul de pe ziduri respectiv Palatul pentru femei
 • 2 rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi, la Biserică, respectiv Palatul de pe ziduri
 • 2 Echipamente urcare coborâre scări persoane cu dizabilităţi
 • 1 loc de parcare pentru persoane cu dizabilităţi la Palatul de pe ziduri respectiv Palatul pentru femei
 • 1 sistem de informare pentru nevăzători (plăcuţe Braille)
 • 1 loc de staţionare și participare la Sfânta Liturghie pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în interiorul Bisericii, în zona dintre Pronaos și Naos.

Edificiu din secolul al XVI-lea

Mănăstirea a fost construită în anul 1587, fiind refăcută în 1726-1733, şi cuprinde cinci corpuri de clădiri: Biserica Sfinţii Voievozi (1836-1839), Palatul de pe ziduri (1726 – 1733), ruinele Palatului pentru femei (sec. al XVIII-lea), Turnul clopotniţă (1819-1833) şi zidul de incintă (1726 – 1733). Suprafaţa totală a mănăstirii este de 14.906 metri pătraţi.

Conform proiectului tehnic, în urma cutremurelor severe suportate, clădirile mănăstirii prezintă zone în ruină, demolări parţiale, fisuri, crăpături şi alte degradări. Biserica prezintă infilitraţii în zona de nord, afectând pictura interioară. Nici turnul clopotniţă nu se prezintă într-o stare bună, având deteriorate elementele de structură, decoraţia faţadei şi învelitoarea pe suprafeţe mari, iar zidul de incintă prezintă deteriorări ale materialelor structurii.

Biserica

La cele trei nivele ale bisericii sunt prevăzute lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a obiectivului, care vor include inclusiv protecţia picturii pe toată durata desfăşurării acestora, lucrări de injectare în masă cu mortar a zidăriei, amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, restaurarea treptelor, restaurarea sobei plasate în pronaos, tratarea cu soluţii privind ignifugarea şi antiseptizarea întregului material lemnos, termoizolarea podului, eliminarea igrasiei, restaurarea şi repararea tâmplăriei interioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, desfacerea pardoselilor din scânduri de răşinoase şi înlocuirea cu pardoseală din parchet de stejar. Proiectul include şi partea de finisaje exterioare, la acest capitol fiind incluse restaurarea şi completarea elementelor lipsă a treptelor de acces, reparaţii la soclu, refacerea brâului, repararea şi recondiţionarea faţadei vechi, montarea de învelitoare, jgheaburi şi burlane, toate din tablă de cupru, precum şi refacerea trotuarelor din piatră.

Palatul de pe ziduri

În cadrul acestui imobil va funcţiona un muzeu dedicat veşmintelor bisericeşti şi obiectelor de cult (broderie – veche şi nouă, dvere, ateliere vivant pentru broderie şi veşminte monahale şi camere expoziţie veşminte arhierei, preoţi şi diaconi), la etaj urmând a fi redată publicului şi sala de audienţe a domnitorului. Pentru Palatul de pe ziduri sunt propuse aceleaşi tipuri de finisaje, atât interioare, cât şi exterioare, ca şi în cazul bisericii.

Palatul pentru femei

Prin reconstruirea parţială a demisolului şi parterului se propun funcţiuni care vor pune în valoare statutul de monument istoric. La demisol sunt prevăzute mai multe scări de acces, care vor asigura accesul cu spaţiile de la nivelele superioare, şi pivniţa. Parterul va fi partea de acces a publicului către sălile de expoziţie din pod, dar va include şi un muzeu format din cinci săli. Podul va avea săli de expoziţie pentru veşminte vechi (domniţe şi doamne, diaconi, preoţi, arhierei) şi ateliere cu veşminte noi preoteşti. Şi la acest imobil vor fi efectuate lucări de finisare interioară şi exterioară.

Turnul clopotniţă

Turnul clopotniţă va funcţiona pe trei niveluri, la care vor fi efectuate lucrări de consolidare şi restaurare. Astfel, vor fi efectuate lucrări de consolidare a turnului clopotniţă, eliminarea igrasiei, restaurarea şi repararea tâmplăriei interioare şi exterioare. Printre acestea se numără reparaţia soclului, treptelor şi pardoselii din stejar, faţadei şi elementelor sale decorative, şarpantei şi tencuialii drişcuite, precum şi trotuarelor din piatră.

Zidul de incintă

În cazul zidului de incintă, proiectul include consolidarea parţială, refacerea coronametului din piatră (cu asigurarea scurgerii apelor pluviale), precum şi lucrări pentru eliminarea igrasiei parţiale din elevaţii şi pereţi.

Pe lângă lucrările la imobile, proiectul Primăriei include realizarea sau refacerea trotuarelor, aleilor pietonale şi scărilor exterioare în zona de circulaţie pietonală (inclusiv rigole), alei carosabile (inclusiv parcaje) în incinta cu pavele de piatră, platformă PG, PSI şi grup electrogen, spaţii verzi (7.657 metri pătraţi), mobilier urban (25 stâlpi de iluminat, 19 bănci de odihnă şi 12 coşuri de gunoi).

 

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*