În ciuda unui buget diminuat – în 2010, servicii publice de calitate la Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 01/04/2011

Au fost asigurate reparaţiile curente şi dezvoltarea infrastructurii stradale . Parcul auto al RATP a fost suplimentat cu 14 tramvaie şi s-au efectuat recepţiile la lucrările de modernizare a reţelei de cale rulare tramvaie .  La întreţinerea spaţiilor verzi, municipalitatea ieşeană a luat şi în anul 2010 premiul întâi pe ţară la concursul “Milioane de Oameni, Milioane de Copaci” .  De pe raza municipiului Iaşi au fost colectate, transportate şi depozitaţi peste 1 milion de mc de deşeuri . Colectarea selectivă a deşeurilor de tip PET-plastic şi hârtie-carton a înregistrat creşteri cu 190, respectiv 175% faţă de anul 2009.

Primarul Gheorghe Nichita şi-a prezentat în şedinţa de Consiliu Local de la începutul acestei săptămâni, raportul de activitate pe anul trecut.

Pe fondul unui an care a stat sub semnul dificultăţilor financiare cauzate de criza economică generală, principalele priorităţi ale administraţiei locale în 2010 au fost absorbţia de fonduri europene pentru demararea marilor lucrări de infrastructură şi asigurarea funcţionalităţii oraşului, prin menţinerea serviciilor publice la un standard cât mai înalt de calitate, în ciuda crizei şi a bugetelor reduse.

Departamentele Primăriei şi societăţile din subordinea municipalităţii au făcut eforturi deosebite pentru a menţine curăţenia, spaţiile verzi şi infrastructura oraşului. Bugetul local nu a putut suporta alocarea de fonduri şi resurse financiare la nivelul anului 2009, de aceea s-a impus principiul reducerii costurilor, dar păstrarea serviciilor publice la un nivel ridicat.

Din punct de vedere al înzestrării urbane, în 2010 a fost finalizată Piaţa Voievozilor prin inaugurarea monumentului voievodului Alexandru cel Bun, aleile esplanadei au fost pavelate, s-au refăcut spaţiile verzi, s-au plantat arbori şi arbuşti, s-a amplasat mobilier urban nou. De asemenea, a fost redată funcţionării fântâna arteziană de la Gara Internaţională, obiectiv aflat după 1990 într-o continuă degradare. Prin investiţia municipalităţii, a fost refăcută total atât instalaţia de pompare a apei cât şi aspectul architectural, fântâna fiind acum iluminată pentru a îmbunătăţi aspectul şi pe timpul nopţii.

Infrastructura stradală

Principalele lucrări de infrastructură stradală au cuprins:

a) Modernizări: străzi şi trotuare în valoare de 6.330.752,00 lei: str Arcu – str. Bacinschi, Miroslava, I. Creangă, stradela Şt. O. Iosif.

b) Plombe asfaltice suprafaţa totală a reparaţiilor cu mixturi asfaltice a fost de peste 523,06 sute mp în valoare de 4.723.775,34 lei.

c) Trotuare – s-au executat lucrări pe bd. Alexandru cel Bun, Pasaj Nicolina, Splai Bahlui, str. V.Conta, str. Sărărie, şos. Nicolina, cartier Copou, Zona Centrală, Zona Industrială, etc, în suprafaţă totală de 52,25 sute mp , cu o valoare de 344.554,50 lei.

d) Reparaţii străzi de categorie inferioară sau pavaje: şos. Bârnova, str. Trei Ierarhi, str. Viticultori, Drum Pietrărie, B. Şt .Delavrancea, I. Ionescu de la Brad, str. Trei Fântâni, fd. Păun, Bariera Veche, str. Cicoarei, Cazărmilor, străzi din  cartier Bucium, străzi cartier Bejan, str. Dealul Zorilor, etc., lucrări în valoare de 642.681,43 lei.

e) Canalizare – în anul 2010 municipalitatea a extins prin investiţii proprii reţeaua de canalizare urbană, în lungime de 2.011 metri liniari:

Nr.crt. Strada Lungime

(m)

Valoare

(lei)

1 Movila Pacureţ 242 159167,51
2 Pacureţ 274 163326,04
3 Rediu Tătar 187 154810,03
4 Stradela Rediu Tatar 91 106233,88
5 Fundac Păun 1086 420517,09
6 Şoseaua Bucium 131 43730,50

f) Parcări: 352 noi locuri de parcare, 603 parcări de reşedinţă amenajate şi închiriate.

g)Hala Centrală: au continuat lucrările la pasajul pietonal subteran, a fost redată circulaţiei intersecţia Anastasie Panu – Str. Lazăr.

h) 7 intersecţii semaforizate: şos. Păcurari (Poştă), şos. Păcurari – şos.Rediu, str. Străp. Silvestru – str. Bacinschi, str. A. Panu – str. Sf. Lazăr, Pod Cantemir – Splai Bahlui Mal Stâng, Splai Bahlui Mal Stâng – str. Ghibănescu, bd. Cantemir – şos. Naţională;

i) marcaje rutiere: transversale 22.708,00 mp şi longitudinale 188,33 km.

j) Mobilier  urban, spaţii de joacă

– 920 bănci confecţionate sau reparate;

– 649 coşuri de gunoi confecţionate şi montate în parcuri, esplanade, trotuare;

– 45 mese de şah confecţionate şi montate în parcuri;

35 spaţii de joacă modernizate.

Intertitlu – Transportul public

În ceea ce priveşte activitatea de transport public, în urma modernizării reţelei de cale rulare tramvaie din perioada 2009-2010 s-a realizat o îmbunătăţire a calităţii serviciului de transport cu tramvaiul, prin creşterea gradului de confort  si a vitezei comerciale, fapt ce a determinat mărirea frecvenţei de circulaţie.

La data de 11 iunie 2010 s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor pe următoarele tronsoane:

  • Tronsonul 1. Gara – Arcu – Bacinschi – Silvestru, lungime de 2,69 km
  • Tronsonul 2 : Moara de Foc – Gara, lungime de 3,12 km
  • Tronsonul 2A : strada Canta – Rond Canta, lungime de 1,89 km
  • Tronsonul 3 : Pasaj ACB – Pod de Piatra, lungime de 1,48 km
  • Tronsonul 5 : P. Rareş – Continental – Filarmonica – str. Armeană, lungime de 2,42 km
  • Tronsonul 7 : Pod de Piatră – bd. N. Iorga, lungime de 2,53 km

La data de 26 august 2010 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pe tronsonul 4 : str. Silvestru – Pod de Piatra, în lungime de 2,39 km c.s.

Tot în 2010 s-a realizat reabilitarea infrastructurii şi suprastructurii liniilor de tramvai între străzile Cuza Vodă şi Elena Doamna în lungime de 1,154 km c.s., iar parcul auto al RATP a fost suplimentat cu 14 tramvaie (13 tramvaie GT4 si 1 tramvai GT8). De asemenea, în baza colaborării încheiate între Consiliul Local Municipal Iaşi şi R.A.T.P. Iaşi cu SECO Elveţia şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene s-au finalizat lucrările la construcţia halei unde a fost amplasată maşina de rectificat bandaje.

Spaţii verzi

Pentru activitatea de întreţinere şi amenajare spaţii verzi, Primăria Municipiului Iaşi a obţinut în anul 2010, pentru a treia oară consecutiv, premiul întâi pe ţară la concursul “Milioane de Oameni, Milioane de Copaci”, organizat de Fundatia PRAIS şi Ministerul Mediului.

Întrucât SC Servicii Publice SA Iaşi, are propria bază de producţie (Sera “Moara de Vânt”, şi Pepiniera “Tudor Neculai’), majoritatea materialului dendro-floricol care s-a plantat în Municipiul Iaşi a fost produs în serele proprii, astfel încât s-a putut îndeplini şi chiar depăşi planul de plantări propus pentru anul 2010.

Situaţia plantărilor

Nr.crt. Denumirea materialului Cantitate
1 Arbori foioşi 4274
2 Arbori răşinoşi 65
3 Arbuşti foioşi 39119
4 Arbuşti răşinoşi 143
5 Trandafiri 5565
6 Buxus 3715
7 Thuja 5753

S-au plantat arbori în următoarele zone: parcul Copou, parcul Expozitiei, esplanada Oancea, esplanada Nicolina, parcul A. Panu, zona Palat, Podu Roş, esplanada Alexandru cel Bun, scuar O. Băncilă, etc.

Întrucât în anii precedenţi au fost foarte multe cereri de tăieri  arbori , care au depăşit perioada de exploatare, făcute de către asociaţiile de locatari, în anul 2010 s-a pus un accent deosebit pe această activitate.

Iaşi, un oraş curat

Municipiul Iaşi are în desfăşurare un important proiect de ecologizare a activităţii de salubrizare urbană. Astfel, este în construcţie un nou depozit ecologic, pe raza comunei Ţuţora şi se doreşte închiderea gropii de gunoi de la Tomeşti.

În 2010 proiectul “Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi”a suferit o importantă modificare ce priveşte extinderea sa pentru a opera la nivelul întregii Zone Metropolitane Iaşi. La nivelul anului 2010 s-au executat lucrări în valoare de 701.818 lei reprezentând lucrări de montaj pompe de levigat, lucrări de instalaţii electrice, proiectare şi studii de teren.

În ceea ce priveşte serviciul de salubritate, pentru SC Salubris SA anul 2010 a însemnat o continuare firească a procesului de modernizare şi aliniere la cerinţele legale şi de reglementare în domeniul managementului deşeurilor. S-au făcut investiţii de 519.191 lei reprezentând achiziţionarea de europubele 240 litri precum şi amenajarea/ modernizarea de puncte gospodăreşti.

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor :

– deşeuri industriale : 11.255 mc ;

– deşeuri stradale : 2.128 mc ;

– deşeuri menajere : 1.029.934 mc.

Măturatul manual şi mecanizat a căilor publice: 501.160.677 mp;

Spălatul şi stropitul străzilor: 7.115.818 mp;

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile de acces pietonal şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei/ îngheţ: 5.361.734 mp;

Colectare selectivă a deşeurilor de tip PET-plastic şi hârtie-carton, activitate care a fost dezvoltată masiv în cursul anului 2010 ajungându-se la stadiul în care colectarea selectivă se desfăşoară uniform în tot municipiul:

–  deşeuri PET-plastic: cca. 870 tone (cu 190 % mai mult faţă de 2009) ;

– deşeuri hârtie-carton : cca. 965 tone (cu 175 % mai mult faţă de 2009) ;

Colectare DEEE (deşeuri electrice, electronice, electrocasnice): s-au colectat şi valorificat cca. 44 tone;

Gestionarea animalelor fara stăpân

În cursul anului 2010 s-au capturat şi tratat în conformitate cu legislaţia în vigoare, un număr de 8.875 câini comunitari la Padocul de la Miroslava.

Iluminatul public

În anul 2010 a continuat activitatea de reabilitare a sistemului de iluminat public în cartierele Metalurgie, Decebal şi zona Copou – Podgoriilor prin instalarea de corpuri stradale (de diferite tipuri) – 72 bucăţi, stâlpi – 927 bucăţi, reţea – 4,24 km, tablou comandă – 44 buc. Din păcate, proiectul de hotărâre depus de municipalitate şi care viza extinderea reţelei de iluminat public în oraş nu a întrunit majoritatea necesară în cadrul Consiliului Local, aleşii locali ai PDL votând împotriva acestuia.

Pentru Sărbătorile de Iarnă 2010 – 2011 s-au executat lucrări de iluminat festiv în următoarele zone:

– Rond Agronomie – bd. Carol I – bd. Independenţei – str. E. Doamna – str. A. Panu – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – str. Palat – str. Arcu – str. Muzicescu – rond Eminescu – bd. T. Vladimirescu – str. Tătăraşi – str. Pictorului – str. V. Lupu – bd. Metalurgiei – str. Cucu – str. Stihii (sector 1);

– Strada şi şos. Nicolina – rond Podu Roş – str. Sf. Lazăr – str. E. Doamna – strada şi şoseaua Păcurari – bd. Dacia – bd. Alexandru cel Bun – rond Podul de Piatră – str. Gării – pasaj Socola – pasaj Poitiers – bld Ştefan cel Mare şi Sfânt – Piaţa Palatului Culturii (sector 2);

– Parc Copou, Piaţa Palatului Culturii, Parc Piaţa Voievozilor, Esplanada Oancea, Nicolina.

“Anul 2010 a fost anul accentuării crizei economice, având drept consecinţă reducerea majoră a încasărilor la bugetul Municipiului Iaşi. În acest context dificil, administraţia locală şi-a stabilit ca prioritate asigurarea funcţionalităţii oraşului, prin menţinerea serviciilor publice la un standard cât mai înalt de calitate, în ciuda crizei şi a bugetelor reduse. Ca de obicei, şi pe parcursul anului care a trecut, Primăria Municipiului Iaşi a pus pe primul plan grija pentru confortul urban al cetăţeanului. Departamentele Primăriei au făcut eforturi deosebite pentru a menţine la standarde europene curăţenia, siguranţa şi infrastructura oraşului. De asemenea, au continuat investiţiile în renovarea şi reabilitarea grădiniţelor şi şcolilor, învăţământul fiind o prioritate pentru administraţia ieşeană. Îmi exprim încrederea că anul 2011 va fi unul al transformărilor pozitive în peisajul urban al Iaşului, confirmând trendul ascendent înregistrat în ultimii ani” – spune primarul Gheorghe Nichita.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*