In atentia persoanelor fizice care detin 2 sau mai multe cladiri

Publicat de Curierul de Iasi la data de 31/08/2010

Urmare a modificărilor Codului Fiscal şi a normelor de aplicare a acestuia prin O.U.G. 59/2010 şi H.G. 791/2010, persoanele fizice care au în proprietate  două sau mai multe clădiri (indiferent de destinaţia lor), datorează un impozit pe clădiri majorat. Persoanele mai sus menţionate au obligaţia să depună o declaraţie specială „Model ITL 2010-104”, atât la organul fiscal local unde domiciliază, cât şi la organul fiscal local al autorităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află amplasată clădirea respectivă.

Impozitul pe clădirile dobândite prin succesiune legală datorat de persoanele fizice nu se majorează, aceste clădiri fiind luate în calcul numai la determinarea ordinii de dobândire a clădirilor, necesară la stabilirea majorării impozitului.

Formularul de declaraţie (ITL 104) se găseşte la sediul organului fiscal şi se pune la dispoziţia contribuabilului în cauză, în mod gratuit.

Scandeţa termenului de plată a diferenţelor rezultate din creşterea majorării impozitului pe clădiri, alta/altele decât cea/cele de la adresa de domiciliu este 31 decembrie 2010.

Pentru plata acestor diferenţe până la 30 septembrie 2010, în condiţiile în care restul obligaţiilor fiscale aferente sunt achitate integral, se acordă o bonificaţie de 5%.

Persoanele fizice care au în proprietate autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 2000 cm3, datorează un impozit majorat calculat prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiuni din acestea cu sumele corespunzătoare prevăzute în lege, în funcţie de capacitatea cilindrică. Scandeţa termenului de plată a diferenţelor rezultate din majorarea impozitului pe mijloace de transport este 31 decembrie 2010.

Precizăm că modificările actelor normative arătate mai sus, au intrat în vigoare începând cu 1 iulie 2010.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*