În atenţia celor interesaţi de recensământul populaţiei

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/08/2011

În conformitate cu prevederile HG nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea   RPL  2011 (cu  modificările   şi   completările ulterioare),   în   perioada  1 – 31.08.a.c., autorităţile administraţiei publice locale vor asigura recrutarea şi selectarea recenzorilor, recenzorilor şefi şi a responsabililor de circumscripţii (coordonatorilor); aceste persoane vor fi selectate din rândurile salariaţilor primăriilor, ale personalului didactic, specialiştilor din administraţie, economie, informatică, precum şi dintre pensionari şi studenţi etc., având cel puţin studii medii.

Criteriile recomandate de către Comisia centrală de recensământ pentru recrutarea şi selectarea acestor persoane sunt următoarele:

Cetăţenia română;

 • Vârsta minimă 18 ani împliniţi;
 • Studii medii sau superioare;
 • Să cunoască limba română (scris, citit, vorbit);
 • Să nu aibă cazier judiciar;
 • Să aibă capacitatea de a desfăşura activităţi de teren pe toată durata recensământului (inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică);
 • Să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător;
 • Să nu aibă probleme de dicţie, să poată citi materialele redactate cu  font mic, să aibă un scris citeţ;
 • Să participe la instructajele organizate de către Comisia judeţeană de recensământ;
 • Să aibă capacitatea de a face corelaţii logice şi calcule simple şi corecte, pentru verificarea şi centralizarea datelor;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea problemelor specifice şi a limbii etniei respective reprezintă un avantaj, în aceste cazuri primăriile urmând să se consulte şi cu reprezentanţii minorităţilor;
 • Este utilă deţinerea unui telefon mobil, pentru o comunicare eficientă cu recenzorii şefi şi cu coordonatorii;
 • Semnarea unui angajament privind păstrarea caracterului confidenţial al informaţiilor declarate şi înscrise în formularele de recensământ.

În conformitate cu Normele de funcţionare a comisiilor locale de recensământ (aprobate de către CCR), comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale asigură întocmirea şi verificarea listelor personalului de recensământ, pe care le transmit spre aprobare Comisiei judeţene, după care vor repartiza aceste persoane pe sectoare, secţii şi circumscripţii de recensământ. Se va avea în vedere şi o rezervă de personal (de cca 10 %), pentru rezolvarea  unor situaţii deosebite (renunţări, îmbolnăviri, eventuale suplimentări de sectoare etc.).

Comisiile locale de recensământ vor asigura publicarea pe site-urile proprii(sau în alte forme) condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie (perioada de înscriere, criterii de angajare, actele necesare: cerere de înscriere, copie după C.I., copie după actul de studii etc.).

Numărul sectoarelor şi secţiilor de recensământ alocate pentru fiecare localitate vor fi comunicate în timp util de către Secretariatul tehnic al Comisiei judeţene, după validarea activităţilor de sectorizare (pentru estimare, se vor lua în calcul cca 100 locuinţe şi/sau 300 persoane pentru fiecare sector de recensământ).

Aprobarea şi definitivarea listelor personalului de recensământ se va face pe baza susţinerii unui test privind întocmirea corectă a formularelor de recensământ (pentru propria gospodărie/locuinţă), cu ocazia participării la  acţiunile de instruire; persoanele care nu vor obţine punctajul necesar în urma testului nu vor fi trecute pe listele finale, aprobate de C.J.R.

Plata personalului de recensământ se va face din bugetul MAI (prin intermediul Instituţiei Prefectului), în conformitate cu prevederile art. 10 din HG nr. 1502/2009 (cu modificările şi completările ulterioare); drepturile şi obligaţiile personalului de recensământ vor fi înscrise în Convenţiile civile de prestări servicii, care urmează a fi semnate ulterior cu Instituţia Prefectului.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*