În 2010, municipalitatea a acordat o atenţie deosebită educaţiei, sănătăţii, culturii şi cultelor

Publicat de Curierul de Iasi la data de 15/04/2011

Anul 2010 a fost unul jubiliar pentru cele mai importante instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar ieşean.

Astfel, Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” a aniversat 115 ani de la înfiinţare, iar Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”şi Universitatea de Arte “George Enescu” au celebrat 150 de ani de existenţă. De asemenea, Iaşul a sărbătorit 100 de ani de învăţământ electrotehnic.

Ca semn al recunoştinţei faţă de contribuţia Colegiului Naţional “Costache Negruzzi” la dezvoltarea academică a oraşului, Primăria Municipiului Iaşi a continuat şi în 2010 susţinerea financiară a renovării clădirii şi anexelor acestora.

De asemenea, Primăria Municipiului Iaşi şi-a onorat promisiunea ca susţinerea financiară a activităţii educaţionale din oraş să fie o prioritate.

Printre principalele obiective şcolare care au fost reabilitate conform bugetului pe 2010 se numără:

§  Şcoala „Petru Poni”: reparaţii clădire – 87,5 mii lei

§  Grădiniţa nr. 21: reabilitare clădire – 210,37 mii lei

§  Grădiniţa nr. 12: reparaţii capitale – 206,42 mii lei

§  Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu”: reparaţii capitale punct termic – 330,01 mii lei

§  Şcoala nr. 22 „B.P. Haşdeu”: sală gimnastică, corp nou – 802,28 mii lei

§  Colegiul „Costache Negruzzi”: reabilitare faţadă corp A – 643,15 mii lei

§  Grădiniţa nr. 5 „Sf. Sava”: consolidare corp C, bloc alimentar – 331,4 mii lei

Proiecte educaţionale cu finanţare europeană

În anul 2010, Primăria Municipiului Iaşi a susţinut proiectele cu finanţare europeană ale şcolilor din oraş. Au fost alocate sume pentru asigurarea cofinanţării de 2% şi derularea în condiţii optime a proiectelor câştigate de grupurile şcolare din municipiu, astfel:

–         11.049 lei pentru Grupul Şcolar Nicolina Iaşi – proiectul „Alternative către cunoaştere”;

–         29.359 lei pentru Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – proiectul „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”;

–          5.460 lei pentru Colegiul „Emil Racoviţă” – proiectul „Training orientat spre practică prin firma simulată/de exerciţiu”;

–         58.820 lei pentru Grupul Şcolar „Virgil Madgearu” – proiectul „Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene”;

–         22.500 lei pentru Şcoala „George Coşbuc” – proiectul „Împreună poate fi mai uşor”;

–         33.720 lei pentru Colegiul Tehnic „Ioan Ştefănescu” – proiectul „Elevi mai informaţi şi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii”.

Grupul Coimbra, în vizită la Primăria Municipiului Iaşi -foto

Pe 10 iunie 2010, primarul Gheorghe Nichita i-a primit la Palatul Roznovanu pe reprezentanţii Grupului Coimbra, aflaţi la Iaşi cu prilejul lucrărilor conferinţei anuale cu tema „Cercetare şi valori”. La Iaşi au fost prezenţi rectori ai celor 38 de universităţi membre ale Grupului Coimbra, prestigioasă organizaţie internaţională a învăţământului superior înfiinţată în 1985. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” face parte din această asociaţie începând cu anul 2007, fiind singura instituţie de învăţământ superior din România aflată în acest club exclusivist.

SĂNĂTATE

În anul 2010, ca urmare a prevederilor legislaţiei în vigoare (respectiv Legea 95/2006, OUG162/2008, OUG 48/2010 şi HCL 213/2010, HCL 214/2010) au fost preluate în administrare Spitalul de Recuperare şi Spitalul „C.I.Parhon” în care s-au executat lucrări de investiţii.

De asemenea, au fost continuate lucrările de investiţii la Spitalul  „Sf. Spiridon”.

Lucrările executate la cele trei spitale au fost următoarele:

SPITALUL DE RECUPERARE

– Reparaţii capitale la spaţile medicale destinate persoanelor cu dizabilităţi: 118 mii lei

– Reparaţii capitale la centrala termică: 336 mii lei

Total : 454 mii lei

SPITALUL „C.I. PARHON”

– Consolidare şi reparaţii capitale clădire spital: 538 mii lei

Total: 538 mii lei

SPITALUL „SF. SPIRIDON”

– Mansardare şi extindere clinică de Endocrinologie: 278 mii lei

– Consolidare şi extindere laborator de Anatomie Patologică: 328 mii lei

Total: 606 mii lei

CULTURA ŞI CULTELE

Anul cultural 2010 s-a caracterizat prin continuarea de către Primăria Municipiului Iaşi a manifestărilor devenite tradiţionale pentru capitala culturală a României. Una dintre acestea este şi Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, a cărei ediţie din 2010 a reunit la Iaşi nume importante ale literaturii din România şi Republica Moldova.

De asemenea, programul „Iaşi 600 plus” a făcut posibilă organizarea unor noi ediţii ale Festivalului de Teatru EuroArt Iaşi, Concursului Internaţional de Vioară „Ion Voicu”, Festivalului Internaţional de Film IIFF.

„Sărbătorile Iaşului” au prilejuit consolidarea dimensiunii cultural – artistice a Iaşului, pe lista evenimentelor fiind cuprinse şi în acest an manifestări de tradiţie pentru Iaşi.

În plus, în anul 2010 au fost finalizate două proiecte de mare rezonanţă pentru zestrea culturală a Iaşului, anume Statuia Domnului Moldovei Alexandru cel Bun, care a fost inaugurată în Piaţa Voievozilor, în data de 13 octombrie, precum şi Monumentul închinat victimelor comunismului, inaugurat în data de 12 noiembrie 2010, în parcul din vecinătatea Bisericii „Mitocul Maicilor”. Pe lista de investiţii se află şi un proiect artistic nou, cel al bustului marelui om de cultură şi fost primar al Iaşului Nicolae Gane, lucrare care a fost finalizată, urmând a fi instalată şi inaugurată în cursul anului 2011.

Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „M. Ursachi”

Un proiect nou l-a reprezentat Gazeta de pe gard, “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, proiect ce-şi propune familiarizarea publicului cu opera şi viaţa unor scriitori clasici din ţară şi din străinătate.  Acesta constă în publicarea şi afişarea pe gardul Parcului Copou, pe banner, a unei „reviste” culturale mai aparte, care „iese” din librării pe stradă, sub ochii publicului

Ateneul Tătăraşi

Pe parcursul anului 2010, Ateneul Tătăraşi şi-a continuat activitatea de instituţie de cultură cu specific de spectacol, realizând în paralel şi activităţi cultural – educative de tipul cenaclurilor, conferinţelor, cursurilor în domenii artistice, sau găzduirea de expoziţii de artă. Cele cinci premiere teatrale din 2010 au fost Te-a părăsit, nu-i aşa?, Tango în fum de ţigare, Micul prinţ, Deşteptarea primăverii, Inimă de boxer.

Editura Junimea

Pe parcursul anului 2010 Editura Junimea a tipărit şi publicat un număr de 76 de titluri, înscrise în colecţiile: „Ananta. Studii transdisciplinare”, „Esculap”, „Mousaion”, „Jus”, „Eminesciana” precum şi volume separate de colecţii.

Ca urmare a negocierilor avute cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, Editura Junimea va derula, începând cu anul 2011, editarea Colecţiei „FIBAS”, orientată pe publicarea studiilor actuale de economie, management, marketing, sisteme integrate socio-economice, alte domenii de strategii de dezvoltare, care vor fi onorate de specialişti recunoscuţi, recomandaţi de mediul academic ieşean.

Editura a urmărit constant târgurile şi saloane de carte organizate în ţară şi străinătate şi a fost prezentă la cele mai importante, între care amintim:

• Salonul internaţional de carte de la Paris, Franţa, ediţia a XXX-a, 26-31 martie. Editura Junimea a fost invitată de Institutul Cultural Român să prezinte 10 titluri.

• Târgul Internaţional de Carte LIBREX, ediţia a XVIII-a, Iaşi, 19-23 mai. Editura a participat cu un stand de peste 60 de titluri şi a organizat 5 (trei) serii de lansări.

• GAUDEAMUS -Târgul Internaţional de Carte de învăţătură, ediţia a XVII-a, Bucureşti, 18-22 noiembrie. Editura a organizat 9 lansări de titluri de actualitate editate în 2010, prezentate de Mihai Iacobescu, Vasile Florea, Ion Mânzatu, Dragoş Pâslaru.

Ca şi în anii anteriori Primăria Municipiului Iaşi a continuat să susţină linia de finanţare pentru proiectele din domeniul culturii scrise, prin intermediul căreia au fost astfel editate şi tipărite principalele reviste de cultură ale Iaşului, cu o sumă totală de 133.337 lei. Programul de finanţare a prevăzut 1 singur termen de înaintare a documentaţiei de proiect, şi anume 2 iulie 2010.

Consolidarea financiară a periodicelor culturale rămâne o prioritate a municipalităţii, având în vedere că, prin aceşti vectori culturali sunt promovaţi artişti şi scriitori la nivel naţional şi chiar internaţional, prin colaborări cu centrele culturale străine sau prin distribuirea revistelor în diaspora română din Europa.

Programul cultural – artistic “Iaşi 600 plus”

În cursul anului 2010, Primăria Municipiului Iaşi în cooperare cu Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „M. Ursachi” au avut în vedere consolidarea calendarului cultural semnificativ al oraşului, prin continuarea Programului „Iaşi 600 plus”. Programul a inclus atât manifestări continuatoare ale calendarului cultural din anii 2008 – 2009 (Festivalul de Teatru EuroArt Iaşi, Concursul Internaţional de Vioară „Ion Voicu”, Festivalul Internaţional de Film IIFF), cât şi proiecte de noutate pentru Iaşi, cum ar fi elaborarea şi editarea albumului „Iaşi, metropola Moldovei”.

Sprijinirea sportului

Pe parcursul anului 2010 bugetul alocat pentru Fundaţia Sportului Ieşean s-a concretizat prin susţinerea activităţii sportive a 23 de cluburi şi structuri sportive din Iaşi, care au derulat acţiuni de pregătire intersezon, au organizat la Iaşi evenimente sportive sau au participat la competiţii naţionale sau internaţionale.

Pe lângă implicarea în sportul de performanţă, municipalitatea a încurajat şi practicarea sportului de mase, organizându-se un nou program „Sport în cartiere” dedicat amatorilor de sport şi de mişcare din municipiu, din toate categoriile sociale şi de vârstă: fotbal, streetball, tenis de masă, competiţie de role, 2 ediţii „Şah în cartiere”, badminton, Crosul Iaşului în parteneriat cu Loteria Română.

Printre cele mai importante evenimente sportive de performanţă derulate la Iaşi amintim:

Finala Cupei României la Box, organizator Asociaţia Judeţeană de Box Iaşi;

Cupa Moldovei la Şah, organizator Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi şi Şcoala „B. P. Haşdeu” Iaşi;

– Cupa Iaşului la Tenis de Câmp, turneul feminin şi masculin, turnee incluse în circuitul internaţional ATP şi WTA.

Campionatul Naţional de Dans Sportiv (8 – 9 mai 2010), organizat de C.S. Reflex Iaşi;

Turneul Internaţional de Volei Feminin (30 – 31 octombrie 2010), organizator C.S.S. Unirea Iaşi;

Simultanul de şah (octombrie 2010), organizator Asociaţia Judeţeană de Şah;

Raliul Iaşului 2010 (8 – 10 octombrie 2010), organizator Asociaţia Club Sportiv Rally Motor Sport Iaşi;

Finala Campionatului Naţional de Popice pentru juniori (mai 2010), organizator C.S. C.F.R. Iaşi;

Pe lângă aceste manifestări sportive tradiţionale pentru Iaşi, municipalitatea ieşeană a intrat în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal în vederea organizării la Iaşi a Finalei Cupei României la Fotbal, care a avut loc pe data de 26 mai, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”. Pe lângă evenimentul fotbalistic în sine, în zilele premergătoare (24 – 25 mai 2010), în Piaţa Palatului Culturii, au fost organizate manifestări conexe dedicate publicului larg iubitor de sport: meciuri de minifotbal pe teren artificial special amenajat, vizionarea înregistrărilor finalelor Cupei României din anii 2008 – 2009, precum şi alte acţiuni de divertisment.

Indicatori de performanţă realizaţi de cluburile sportive finanţate de Fundaţia Sportului Ieşean

Sporturi olimpice

– Tiberiu Dolniceanu (CSM Iaşi), scrimă, locul III la Campionatul Mondial pe echipe

– Marin Alexandru (CFR Iaşi), box, locul I la Campionatul Naţional de tineret

– Irina Dorneanu (CSM Iaşi), canotaj, Locul I la Campionatul Naţional de tineret şi Locul II la campionatul Balcanic seniori echipaj 2

– Geanina Zlăvog (CSM Iaşi), canotaj, Locul II la Jocurile Mondiale Universitare echipaj 4

Sporturi neolimpice

– Gabriela Ivan (CSM Iaşi), multiplă medaliată la Campionatele Europene de radioamatorism seniori

– Sorin Miron (CS Kwang Gae Iaşi), taekwondo ITF, multiplu medaliat la Campionatele Europene seniori

– Irina Bulmaga (CS Politehnica Iaşi), şah, 2 medalii de aur şi 1 medalie de argint la Finalele Campionatelor Naţionale de Şah, 1 medalie de argint cu echipa de senioare

Echipe/Echipaje

– C.S. Politehnica Iaşi, echipa de şah juniori şi tineret, Locul II la Campionatul European, probele şah şi şah rapid

– CSM Iaşi, echipa de tir cu arcul (Daniel Ciornei, Cezar Alexandrescu, Lucian Pricop, antrenor Mihai Alexandrescu), Locul I la Campionatul Naţional seniori indoor – outdoor, nou record naţional

– CS Unirea Iaşi, baschet masculin juniori, Campioană Naţională la baschet juniori II

– CFR Iaşi, echipa de popice seniori, Vicecampioană Naţională pe echipe

CULTE

La nivelul activităţii sprijinirii cultelor religioase municipalitatea s-a implicat financiar asemenea anilor trecuţi, susţinând 14 instituţii cult pentru lucrări de consolidare, restaurare sau construcţie.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*