Ieșenii își pot plăti taxele și impozitele locale aferente anului 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/01/2017

Primăria Municipiului Iași anunță contribuabilii ieșeni, persoane fizice și juridice, că începând cu ziua de miercuri, 4 ianuarie 2017, se efectuează încasări de taxe şi impozite locale pentru anul 2017 în regim de program normal, respectiv zilnic între orele 8.30 – 16.30 cu excepţia zilelor de joi, când programul este 8.30 – 18.30.

Încasările se efectuează la casieriile din bd. Ştefan cel Mare şi Sfant nr. 11 – 15, la camera 3 (corpul B, etajul I), la camera 15 (corpul B, parter) din imobilul situat în curtea interioară a Primăriei Municipiului Iaşi, cât şi la centrele de încasare din Centrele de Cartier Tătăraşi (str. Vasile Lupu nr. 82), Nicolina (str. Petre Ţuţea nr. 2), Păcurari (șos. Păcurari nr. 34), Alexandru cel Bun (str. Tabacului nr. 1), Frumoasa (b-dul Poitiers nr. 22 – 26), precum și în imobilul situat în bd. Primăverii nr. 36 – Serviciul de Înmatriculări, Eliberări Permise şi Paşapoarte, respectiv imobilul din șos. Națională nr. 43 – Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi.

 

Ieşenii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, pot achita taxele și impozitele aferente anului 2017 și prin POS, respectiv on-line (e-comert), respectiv prin SNEP (www.ghiseul.ro). De menţionat că pentru plata integrală a impozitului anual pe clădiri, terenuri și mijloace de transport  până la 31 martie 2017, se acordă o bonificație de 5%.

 

În altă ordine de idei, la data de 31 decembrie 2016, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrează un număr total de 571.634 roluri (persoane juridice = 48.047; persoane fizice = 523.587), din care 256.901 roluri active (persoane juridice = 13.042; persoane fizice = 243.859). Facem precizarea că rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

 

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificatiilor acordate până la data de 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015, se prezintă astfel:

 

Indicator U.M 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 1 ianuarie -31 decembrie 2016  

2016/2015

%

Roluri cu plăți nr. 193.653 190.627 98,44
Roluri cu plăți integrale nr. 160.844 168.465 104,74
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 182.707 180.272 98.67
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 152.493 160.287 105.11
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 10.946 10.355 94.60
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 8.351 8.178 97.93
Bonificații total: lei 1.216.039 1.860.009 152.96
– persoane fizice lei 574.859 888.214 154,51
– persoane juridice lei 641.180 971.795 151,56
Total beneficiari bonificații: nr. 70.408 100.120 142,20
– persoane fizice nr. 69.133 96.660 139,82
– persoane juridice nr. 1.275 3.460 271,37

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale și amenzi în anul 2016, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția impozitului pe clădiri de la persoane fizice și impozitului pe mijloacele de transport de la persoane juridice. În anul 2016, nivelul impozitului aferent clădirilor rezidențiale și clădirilor anexe la persoane fizice a scăzut de la 0,1% la 0,08%. Mai jos, o situație a încasărilor la principalele venituri din impozite și amenzi.

 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Buget aprobat 2016            

 

mii lei

Incasări preconizate 1.01 -31.12.2016          

 

mii lei

Procent încasări preconizate 2016 față de bugetul aprobat în 2016

 

%

TOTAL VENITURI  652.223,13 682.817,10 104,69
VENITURI PROPRII din care: 380.244,21 378.521,44 99,55
  Impozit și taxă pe clădiri: 55.758,40 52.110,02 93,46
    Impozit pe clădiri de la persoane fizice 19.702,56 15.869,07 80,54
    Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 36.055,84 36.240,95 100,51
  Impozit și taxă pe teren: 10.367,80 10.829,62 104,45
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice 4.859,95 5.038,16 103,67
    Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice 5.384,66 5.665,20 105,21
    Impozitul pe terenul din extravilan 123,19 126,26 102,49
  Impozit pe mijloacele de transport:  16.586,85 16.687,34 100,61
    Impozit pe mijloacele de  transport deținute de persoane fizice 10.040,21 10.257,72 102,17
    Impozit pe mijloacele de  transport deținute de persoane juridice 6.546,64 6.429,62 98,21
  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 13.901,46 12.678,47 91,20

Precizăm că în ceea ce privește încasările mai sus menționate, acestea se raportează la nivelul Contului de execuție al bugetului local, situație întocmită de Trezoreria Iași, astfel că nu sunt evidențiate încasările prin POS din perioada de 29 – 30 decembrie 2016, respectiv on-line (e-comert) și prin SNEP (www.ghiseul.ro) din perioada 28 – 31 decembrie 2016.

Pentru anul 2017, prezentăm mai jos câteva exemple de calcul, precum și situația impozitului pe clădiri rezidențiale pentru anul 2017 – persoane fizice.

Notă: Pentru plata integrală a impozitului anual pe clădiri, terenuri și mijloace de transport  până la 31 martie 2017, se acordă o bonificație de 5%.

 

  1. Pentru un apartament cu 1 cameră:

– suprafața utila = 30 mp;

– suprafața construită desfășurată = 30 mp x 1,4 = 42 mp;

– apartamentul este situat  într-un bloc cu mai mult de 3 nivele și 8 apartamente;

– este construit în anul 1982 ;

ZONA  

Impozit anul 2017

 

Lei
A 73
B 70
C 67
D 64

– este dotat cu instalații de apă, canalizare, curent electric și de încălzire.

 

  1. Pentru un apartament cu 2 camere:

– suprafața utilă = 45 mp;

– suprafața construită desfășurată = 45 mp x 1,4 = 63 mp;

– apartamentul este situat într-un bloc cu mai mult de 3 nivel și 8 apartamente;

– este construit în anul 1982;

– este dotat cu instalații de apă, canalizare, curent electric și de încălzire.

ZONA  

Impozit anul 2017

 

Lei
A 109
B 104
C 100
D 95

 

  1. Pentru un apartament cu 3 camere

– suprafața utilă = 75 mp;

– suprafața construită desfășurată = 75 mp x 1,4 = 105 mp;

– apartamentul este situat într-un bloc cu mai mult de 3 nivele și 8 apartamente;

– este construit în anul 1982;

– este dotat cu instalații de apă, canalizare, curent electric și de încălzire.

 

ZONA  

Impozit anul  2017

 

Lei
A 181
B 174
C 166
D 159

 

Impozit/taxă pe teren amplasat în intravilan – curți, constructii – 1000 mp:

ZONA Impozit 2017

 

lei

 

A 860
B 650
C 444
D 211

 

Impozit/taxă pe teren intravilan, alte categorii de folosință decât cea de terenuri, curți construcții – 1000 mp:

Categoria de folosință ZONA Impozit 2017

 

(lei)
Arabil A 14
B 10
C 9
D 7

 

Impozit pe mijloacele de transport:

 

Nr.

crt.

Capacitatea cilindrică cmc Impozit 2017

 

lei

 

1. 1289 56
2. 1601 162
3. 2698 2016
4. 3001 4640
5. 3500 5220
6. 3119 (ARO) 4640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*