Iaşul, prezent la un nou seminar pe tema industriilor creative la Arnhem, în Olanda

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/11/2011

Primăria Municipiului Iaşi este din 2010 partener în cadrul proiectului „ORGANZA – Reţea de oraşe creative”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG IVC, alături de Universitatea Tehnică „Gh Asachi” din Iaşi şi instituţii şi organizaţii din Olanda, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi Slovacia. Proiectul care vizează stimularea dezvoltarii economice sustenabile prin valorizarea inovaţiei, antreprenoriatului şi originalităţii industriilor creative.

În perioada 6-9 noiembrie 2011 s-a desfăşurat la Arnhem, Olanda o întâlnire a Comitetului director, urmată de o sesiune tehnică de lucru şi un seminar. Participanţii la întâlnire, reprezentanţi ai oraşelor Iaşi, Navarra din Spania, Arnhem, Olanda, Varese şi Treviso din Italia, Bremen din Germania, Presov din Slovacia şi Nottingham din Anglia au prezentat obiectivele, punctele de atracţie dar şi problemele specifice fiecărui oraş în ceea ce priveşte industriile creative.

În cadrul reuniunii tehnice şi a Comitetului director au fost vizate şi aspecte privind stadiul de implementare al pachetelor de activitati CP2 şi CP3, precum şi estimările pentru CP4, încadrarea în calendarul de activitati şi în limitele de buget alocate fiecărui partener, modalitati de recuperare a întârzierilor. Vizita de studiu a fost importantă pentru definirea unei imagini mai clare asupra industriilor creative, pentru a întări schimburile şi transferul de experienţă între partenerii în proiect şi pentru o mai bună pregătire a implementării proiectului ORGANZA. Seminarul a permis studierea celor mai bune practici la nivel european iar informaţiile acumulate vor contribui la dezvoltarea şi modernizarea conceptului de industrii creative din Iaşi. (a fost vizitat cartierul modei din Arnhem –  Klarendal). Temele abordate în cadrul seminarului s-au axat pe întrebarea în ce măsură spiritul antreprenorial, coaching-ul de „creaţie” este diferit de la coaching-ul “normal”. Cercetarile efectuate la ARCCI au arătat că oamenii creativi au un spirit anteprenorial mai dezvoltat decat ceilalti, dar în multe cazuri nu se definesc ca antreprenori. Ca o consecinţă, mulţi profesionişti creativi nu organizează afaceri într-un mod profesionist

Dintre temele prezentate la seminar, menţionăm  „Anteprenoriatul creativ în Bremen în relatie cu politica germana în domeniul industriilor creative”, prezentare făcută de Cristoph Backes (Ideenlotsen, Bremen), „Criteriul dublului succes în industriile creative” – Danny Jacobs, ARCCI, Olanda, „Programe de coaching pentru anteprenorii debutanţi” – Bart Huyds , ARTEZ , Olanda, Pascal Cools, DC/PLATO , Belgia şi Sarah McNicol, Antenna/Confetti, Nottingham, Anglia.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*