Hotărârile Consiliului Local adoptate în şedinţa din 29 noiembrie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/12/2017

În şedinţa Consiliului Local al Municipiului Iaşi din 29 noiembrie 2017 au fost adoptate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 460 din 29 noiembrie 2017,  privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017 ;

H.C.L. nr. 461 din 29 noiembrie 2017, privind procedura de acordare a eșalonărilor la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul local;

H.C.L. nr. 462 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ al Societății Compania de Transport Public S.A Iași și a estimărilor pentru anii 2018 – 2019;

H.C.L. nr. 463 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii decembrie 2017 și a Sărbătorilor de iarnă ale Iașului 2017 – 2018;

H.C.L. nr. 464 din 29 noiembrie 2017, privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

H.C.L. nr. 465 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare si funcționare pentru Direcției Creșe;

H.C.L. nr. 466 din 29 noiembrie 2017, privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași;

H.C.L. nr. 467 din 29 noiembrie 2017, privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. Ecopiața S.A;

H.C.L. nr. 468 din 29 noiembrie 2017, privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu);

H.C.L. nr. 469 din 29 noiembrie 2017, privind completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017- 2018);

H.C.L. nr. 470 din 29 noiembrie 2017, privind completarea  inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, și anexa nr.  4 la Contractul de  Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

H.C.L. nr. 471 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea achiziționarii de către Municipiul Iași a imobilului – teren, in suprafata de 761,27 mp, situat in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL;

H.C.L. nr. 472 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6,60 mp din Iaşi, strada Bucium, nr.4, având nr. cadastral 135541 înscris în cartea funciară 135541 Iaşi;

H.C.L. nr. 473 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 10,72 mp din Iaşi, strada Pacurari, nr. 128-130, bl.586, sc.B, parter, având nr. cadastral 124844, înscris în cartea funciară 124844 Iaşi, catre Blanda Maria si Blanda Dan Frant;

H.C.L. nr. 474 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, Şos. Păcurari nr. 87, bloc 475, sc. B, parter ;

H.C.L. nr. 475 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 19 mp din Iaşi, strada Vitejilor, nr. 13, bl.SD-8, parter, având nr. cadastral 18907,înscris în cartea funciară 157050 Iaşi, in cote  indivize egale de 9,5 mp reprezentand  ½ din suprafata totala de 19 mp catre Isoveanu Irina si catre Isoveanu(Talpau) Dailla Caterina ;

H.C.L. nr. 476 din 29 noiembrie 2017, privind dezmembrarea imobilului de teren situat in Iasi, Trup Ticau – Bojdeuca, sector cadastral 89, parcela PD 3385, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 125623, in 3 loturi;

H.C.L. nr. 477 din 29 noiembrie 2017, privind atribuirea in folosinta gratuita a doua incaperi, in suprafata de 183 mp, situate la demisolul cladirii principale a Centrului Expozitional Moldova către Parchetul de pe langă Curtea de Apel Iasi ;

H.C.L. nr. 478 din 29 noiembrie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Hatman Sendrea, nr.7, precum si aprobarea vânzării acestuia  prin licitatie publica ;

H.C.L. nr. 479 din 29 noiembrie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 58 mp, situat în Iaşi, Strada  Eternitate, nr. 21 precum si aprobarea vânzării acestuia  prin licitatie publică ;

H.C.L. nr. 480 din 29 noiembrie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Petre Ispirescu nr. 1, precum si aprobarea vânzării acestuia  prin licitatie publica ;

H.C.L. nr. 481 din 29 noiembrie 2017, privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a spaţiului comercial din Iaşi. Şos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, aflat în administrarea Municipiului Iaşi, în vederea continuării activităţii în cadrul Proiectului POSDRU ” Vast –Vulnerabil dar activ social ca tine”;

H.C.L. nr. 482 din 29 noiembrie 2017, privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

H.C.L. nr. 483 din 29 noiembrie 2017, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărarea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse in Anexa nr.1;

H.C.L. nr. 484 din 29 noiembrie 2017, privind îndreptarea erorii materiale și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017 ;

H.C.L. nr. 485 din 29 noiembrie 2017, privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr.153 /2017; (Str. Bucium, Aleea Neculai, Str. Semanatorului, Cismeaua lui Butuc, Str. Bas Ceaus, Str. Spinti, Bld. Chimiei, Str. Capitan Protopopescu, Str. Pacii, Str. Cazarmilor, Str. Bârnova, Str. Nicolina, Str. Sfantul Lazăr);

H.C.L. nr. 486 din 29 noiembrie 2017, privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărarea Consiliului Local nr. 154 din 24 aprilie 2017 (modificare Anexa 3.2. Străzi Municipale);

H.C.L. nr. 487 din 29 noiembrie 2017, privind încetarea dreptului la folosinţă exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. asupra autovehiculului „ Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”;

H.C.L. nr. 488 din 29 noiembrie 2017, privind valorificarea masei lemnoase rezultate din administrarea fondului forestier, proprietatea Municipiului Iasi;

H.C.L. nr. 489 din 29 noiembrie 2017, privind încheierea Contractului de dare în administrare în regim silvic, intre Regia  Nationala a Padurilor – Romsilva Directia Silvica Iasi – Ocolul Silvic Iasi si Municipiul Iasi , având ca obiect fondul forestier proprietate a Municipiului Iasi ;

H.C.L. nr. 490 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 154893 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 491 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 109, NUMAR CADASTRAL 149910, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexa, garaj si imprejmuire,  pe teren proprietate privata persoane fizice;

H.C.L. nr. 492 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AEROPORTULUI  NR.13C, NUMAR CADASTRAL 150314 întocmit în vederea construirii unei  locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

H.C.L. nr. 493 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI  STRADA VITICULTORI (T27)  FN,  NUMAR CADASTRAL 148278, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe, si imprejmuire pe teren proprietate private, persoane fizice;

H.C.L. nr. 494 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU T61, NUMERE CADASTRALE 10442, 10444, 146753 si 146754, intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate private, persoane fizice;

H.C.L. nr. 495 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T136, NUMERE CADASTRALE 140633 si 140634, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe  teren proprietate private, persoane fizice;

H.C.L. nr. 496 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 6B, NUMAR CADASTRAL 142082 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale  si imprejmuire teren proprietate, persoana fizica ;

H.C.L. nr. 497 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMAR   CADASTRAL 130113,  întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala si imprejmuire,  pe teren proprietate private, persoane fizice;

H.C.L. nr. 498 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL 154464, întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe  teren proprietate, persoana fizica ;

H.C.L. nr. 499 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 147617, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica;

H.C.L. nr. 500 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 129028 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 501 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalIAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţe colective, amenajare incintă, parcări subterane și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;

H.C.L. nr. 502 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR.20, NUMAR CADASTRAL 129011 , intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective pe teren proprietate private, persoana fizica;

H.C.L. nr. 503 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 12 NUMERE CADASTRALE  139214, 139215, 139216, 139218, 139219, 139220, intocmit in vederea construirii locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;

H.C.L. nr. 504 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T144, NUMERE CADASTRALE 150176 si 144681 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte si anexe pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 505 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CARTIER BEJAN,  NUMAR CADASTRAL 152378  întocmit în vederea construirii unei hale service auto si spalatorie auto, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 506 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI – TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 142910,întocmit în vederea construirii unei hale pe  teren proprietate, persoana fizica ;

H.C.L. nr. 507 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PĂCURARI NR. 31-31A, NUMAR CADASTRAL 152925 întocmit în vederea construirii unui imobil locuinţe colective, pe teren proprietate privată, persoane fizice ;

H.C.L. nr. 508 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ABATOR NR. 4, NUMĂR CADASTRAL 152954 întocmit în vederea  construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 509 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOPIRCEANU NR. 19, NUMĂR CADASTRAL 145599, întocmit în vederea extinderii şi supraetajării construcţiei existente C1, pe teren proprietate privată, persoană juridică;

H.C.L. nr. 510 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FERICIRII NR. 2, NUMĂR CADASTRAL 149625, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privată, persoană juridică;

H.C.L. nr. 511 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, BULEVARDUL D. MANGERON nr. 49 NUMĂR CADASTRAL 142469, 142471, 142465, 142468, 142466, 142467, 142470, 155385, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pentru tineri cu spaţii comerciale la parter şi mezanin pe teren proprietate, persoană juridică;

H.C.L. nr. 512 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA PĂCURARI NR. 120, NUMĂR CADASTRAL 148954, 9519 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective, spaţii comerciale şi parcări subterane pe teren proprietate, persoană juridică;

H.C.L. nr. 513 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 128A, NUMAR CADASTRAL 131964 întocmit în vederea construirii de  locuinte colective, prin desfiintare constructii existente, pe teren proprietate, persoana juridica;

H.C.L. nr. 514 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 54, NUMAR CADASTRAL 128740, 146070 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

H.C.L. nr. 515 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE : 125864, 149142, 141221, 126793,întocmit în vederea extinderii halei existente, construire corp de legatura intre hale existente si amenajari spatii de productie, depozitare si birouri in hale existente, persoana juridica ;

H.C.L. nr. 516 din 29 noiembrie 2017,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, BULEVARDUL CHIMIEI   NR. 2, NUMAR CADASTRAL 139161, 150352, întocmit în vederea modificarii PUZ-urilor aprobate prin HCL nr. 88/2016 si 237/2016 in vederea realizarii unui ansamblu unitar de cladiri de locuinte colective si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc.), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica ;

H.C.L. nr. 517 din 29 noiembrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii  locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoană juridică;

H.C.L. nr. 518 din 29 noiembrie 2017, hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40 NUMAR CADASTRAL, 134863,134888 întocmit în vederea construirii de  locuinţe colective, spaţii comerciale şi birouri, persoană juridică;

H.C.L. nr. 519 din 29 noiembrie 2017, privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului  de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA;

H.C.L. nr. 520 din 29 noiembrie 2017, privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi Direcţia Județeană pentru Sport si Tineret Iași;

H.C.L. nr. 521 din 29 noiembrie 2017, privind alegerea președintelui de sedinţe.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*