Hotărâri de Consiliu Local adoptate în şedinţa din 31 octombrie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/11/2017

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Iaşi din 31 octombrie 2017, au fost aprobate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 405 din 31 octombrie 2017,  privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2017;

H.C.L. nr. 406 din 31 octombrie 2017,  privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2016;

H.C.L. nr. 407 din 31 octombrie 2017, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017;

H.C.L. nr. 408 din 31 octombrie 2017, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Salubris SA Iași pentru anul 2017;

H.C.L. nr. 409 din 31 octombrie 2017, privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

H.C.L. nr. 410 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020;

H.C.L. nr. 411 din 31 octombrie 2017, privind organizarea proiectului cultural “Festivalul de Film Documentar Doc Est”  editia a VIII-a în perioada 22 – 26 noiembrie 2017;

H.C.L. nr. 412 din 31 octombrie 2017, privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru organizarea Galei Excelenței în Educație, ediția a VI-a, în perioada 29 noiembrie – 08 decembrie 2017;

H.C.L. nr. 413 din 31 octombrie 2017, privind organizarea proiectului cultural „Zilele Bibliotecii Centrale Universitare  Mihai Eminescu ”, în perioada 10 – 12 noiembrie 2017;

H.C.L. nr. 414 din 31 octombrie 2017, privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi pentru organizarea la Iaşi, în perioada 1-2 noiembrie 2017, a evenimentului cultural „Gala Scriitorii Anului – Ediţia a II-a” ce implică acordarea, de către un juriu format din nouă critici literari, desemnaţi de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, a premiilor lunare celor 12 scriitori selectaţi din toată ţara, precum şi marele premiu „Scriitorul anului”;

H.C.L. nr. 415 din 31 octombrie 2017, privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Iași, privind organizarea ceremoniei „Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Iaşi” pe data de 10 noiembrie 2017;

H.C.L. nr. 416 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “MOBILIZATRON – Acțiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori în zona C.A. Rosetti Iași” între Municipiul Iași și Auchan Romania S.A., prin punctul de lucru Auchan City Iași;

H.C.L. nr. 417 din 31 octombrie 2017, privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi;

H.C.L. nr. 418 din 31 octombrie 2017,  privind aprobarea Planului anual de acţiuni al serviciilor sociale din Municipiul Iaşi pentru anul 2017i;

H.C.L. nr. 419 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – Amenajare subsol tehnic în construcție existentă la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice ”Vovidenia;

H.C.L. nr. 420 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996,  consemnate in procesul verbal nr. 104282/18.10.2017;

H.C.L. nr. 421 din 31 octombrie 2017, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

H.C.L. nr. 422 din 31 octombrie 2017, privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotărârea Conisliului Local nr. 154 din 24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport  Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat întren Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

H.C.L. nr. 423 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;

H.C.L. nr. 424 din 31 octombrie 2017, privind completarea si modificarea Anexei nr. 9 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr.154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

H.C.L. nr. 425 din 31 octombrie 2017, privind completarea Anexei 5 (bunuri aflate in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara) a Hotărârii Consiliului Local nr.154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

H.C.L. nr. 426 din 31 octombrie 2017, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;

H.C.L. nr. 427 din 31 octombrie 2017, privind completarea si modificarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin Hotărârea Consiliului Local nr.154/2017 si Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017;

H.C.L. nr. 428 din 31 octombrie 2017, privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi cu lucrarile de investitii realizate de către Municipiul Iasi prin proiectul “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.116033/16.11.2016;

H.C.L. nr. 429 din 31 octombrie 2017, privind privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Carpaţi nr. 2, bloc 908, parter ;

H.C.L. nr. 431 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a doua loturi de teren a cate 80 mp, situate in Str. Vasile Conta nr. 2 (langa cladirea Ambulatorului de specialitate) proprietate a Municipiului Iasi aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon;

H.C.L. nr. 432 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 157 mp Str. Garabet Ibraileanu nr. 6A, proprietatea privata a Municipiului Iasi identificat prin parcelele CR 2427, CC 2388, C2389 in sector cadastral 65;

H.C.L. nr. 433 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 112 mp din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 13, având nr. cadastral 140692 înscris în cartea funciară 140692 Iaşi ;

H.C.L. nr. 434 din 31 octombrie 2017, privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 155 mp, situat în Iaşi, Str. Roşcani nr. 38, compus din lot 1 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/1 in suprafata de 85 mp si lot 2 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/2 in suprafata de 70 mp,  în scopul edificarii unei construcţii;

H.C.L. nr. 435 din 31 octombrie 2017, privind concesionarea directa a terenului în suprafaţă de 4,30 mp, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 28-40, identificat în tarlaua T24, parcela CAT 810,  pentru  refunctionarea  modulelor 13 si 14-subsol, refacerea fatadei si extiderea prin concesionare la limita spatiilor adiacente pentru cabinet stomatologic aflat in proprietatea SC SMILE DENT SRL;

H.C.L. nr. 436 din 31 octombrie 2017, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 914 mp din Str. Vasile Conta  Bld Independentei  f.n. identificat cadastral in CV 61, parcela CAT 2186/5 si aprobarea schimbului de terenuri echivalent intre municipalitate si terenul din Str. Cucu nr. 50- 52 nr. cadastral 147549, proprietate privata in suprafata de 753 mp;

H.C.L. nr. 437 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22.70 mp din Iaşi, Espalanada Oancea, fara numar,  având nr. cadastral 18131, înscris în cartea funciară 64084 Iaşi;

H.C.L. nr. 438 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE  nr.16,  NUMAR CADASTRAL 135897 întocmit în vederea construirii unei locuinţe colective şi dotări anexe, pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 439 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA SAVESCU NR. 27, NUMAR CADASTRAL 146325 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizic;

H.C.L. nr. 440 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MALU nr. 6,10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668 întocmit în vederea modificarii PUZ  aprobat cu HCL 362/31.10.2016 pentru extindere console latura sud (conformare arhitectural-volumetrica), pe teren proprietate privată, persoana juridica;

H.C.L. nr. 441 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CEAHLĂU NR. 5A, NUMĂR CADASTRAL 142663 întocmit în vederea construirii unei locuinţe, pe teren proprietate privată, persoană fizică ;

H.C.L. nr. 442 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, STRADA COSTACHE NEGRI nr. 44, n.c. 123926 întocmit în vederea construirii unui loc pentru lumanari – biserica Sf. Sava – Monument istoric;

H.C.L. nr. 443 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată Iaşi, Str. CODRESCU nr. 6, n.c. 154822 pentru investiţia Construire Centru de Screening şi Diagnostic în Boli Oncologice;

H.C.L. nr. 444 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Str.SEMNULUI nr. 16, n. c.147863 întocmit în vederea construirii de locuințe colective prin demolare locuință existentă și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

H.C.L. nr. 445 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona MOARA DE VÂNT , n.c. 153578, întocmit în vederea construirii de locuințe colective și împrejmuire, pe teren proprietate privată, persoană juridică;

H.C.L. nr. 446 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și mandatarea domnului primar Mihai CHIRICA pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

H.C.L. nr. 447 din 31 octombrie 2017, privind dizolvarea Fundației “Iași Capitala Culturală Europeană”;

H.C.L. nr. 448 din 31 octombrie 2017, privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi domnului General – locotenent ® Dumitru Dorin Prunariu;

H.C.L. nr. 449 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2018-2019;

H.C.L. nr. 450 din 31 octombrie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şos. Naţională nr. 55, n.c. 126960 şi 18901 pentru investiţia Extindere pe vertical a spaţiului comercial existent pe teren proprietate private şi teren concesionat, persoană juridică;

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*