Hotărâri de Consiliu Local adoptate în şedinţa din 29 septembrie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 26/10/2017

În şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 29 septembrie 2017, au fost aprobate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 360,  privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Cristache Zanoschi;

H.C.L. nr. 361,  privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ioan Caproşu;

H.C.L. nr. 362,  privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;

H.C.L. nr. 363, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017 ;

H.C.L. nr. 364, privind încheierea unui acord de parteneriat cu “Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași”, din cadrul Consiliului Județean Iași, pentru organizarea la Iași a Festivalului “Trandafir de la Moldova”, în perioada 5-7 octombrie 2017, eveniment cu caracter internațional, cu participarea a 16 ansambluri folclorice, formații de dansuri populare, fanfare și grupuri instrumentale din diferite zone folclorice ale țării, precum și din străinătate;

H.C.L. nr. 365, privind încheierea unui acord de parteneriat cu TVR Iași pentru derularea proiectului transfrontalier „TVR Iași 26 – Televiziunea românilor de pretutindeni” ce implică organizarea la Iași, pe 02 noiembrie 2017, a unui spectacol cu Ansamblul “Ciprian Porumbescu” din Suceava și invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Evenimentul va fi transmis în direct de TVR Iași și difuzat ulterior pe canalele SRTV (TVR3, TVR Internațional);

H.C.L. nr. 366, privind încheierea unui acord de parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași pentru organizarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT – ediția a V-a, în perioada 04-08 octombrie 2017;

H.C.L. nr. 367 din 29 septembrie 2017, privind înfiinţarea Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret  (CCPT) şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CCPT;

H.C.L. nr. 368, privind acceptarea de către Municipiul Iași a ofertei de donație a unui set de 44 lucrări de artă decorativă (tapiserii) realizate de artista Gabriela Moga Lazăr, proprietatea moștenitorilor acesteia, în vederea introducerii acestora în patrimoniul muzeal al Muzeului Municipal Iași și a expunerii lor în cadrul unor evenimente specifice;

H.C.L. nr. 369, privind aprobarea încheierii contractului de împrumut a unor bunuri de patrimoniu de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași – Muzeul de Istorie Naturală Iași, în vederea organizării unei expoziții temporare la Muzeul Municipal Iași;

H.C.L. nr. 370, privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iași si Asociația de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun;

H.C.L. nr. 371, privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna octombrie 2017 şi a Calendarului Sărbătorilor Iaşului;

H.C.L. nr. 372, privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”;

H.C.L. nr. 373, privind transformarea unor functii publice și contractuale  vacante din Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

H.C.L. nr. 374 din 29 septembrie 2017, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017- 2018;

H.C.L. nr. 375, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant particular pentru invatamantul general obligatoriu din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017- 2018;

H.C.L. nr. 376, privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași;

H.C.L. nr. 377, privind îndreptarea erorii materiale  din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 323/29.08.2017 referitoare la actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreţinere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiaţa S.A.;

H.C.L. nr. 378, privind modificarea H.C.L. nr. 210/31.05.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ ;

H.C.L. nr. 379, privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 245/24.06.2002 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a apartamentelor situate în blocul 1004 CUG;

H.C.L. nr. 380, privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 178,29 mp din Iaşi, str. Zimbrului, fara numar, de pe  S.C. IRSIDO S.R.L.  pe S.C NEDSTRAK S.R.L. ;

H.C.L. nr. 381, privind modificarea si completarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

H.C.L. nr. 382, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS  NR. 6, NUMAR CADASTRAL 154545 întocmit pentru investitia “Demolare constructii existente, construire centru comercial, amenajare parcare, acces, amplasare mijloace de publicitate, imprejmuire teren privat, organizare de santier pe teren proprietate privata, persoana juridica”;

H.C.L. nr. 383, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCOVINEI NR. 7, NUMAR CADASTRAL 149019, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, pe  teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 384, privind aprobarea  Planului  Urbanistic pentru Zona Construită Protejată Iași STRADA IANCU BACALU NR. 32, NUMAR CADASTRAL 148776 întocmit în vederea extinderii locuinței existente pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 385, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata IASI, STRADA SPLAI BAHLUI MAL STĂNG NR. 35A şi STRADELA SFĂNTUL ANDREI NR. 7 şi 9, NUMERE CADASTRALE 125150, 143481, 143676, 131591, 151091, 150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

H.C.L. nr. 386, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI (T27) NR. FN,  NUMAR CADASTRAL 153705,întocmit în vederea  construirii a doua locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe  teren proprietate privata, persoane fizice ;

H.C.L. nr. 387, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI  nr.177- ZONA SESUL MIC- DN 28, NUMAR CADASTRAL:(5245-7013-9517)/1-(5245-7013-9517)/2-(1149-1150/1 1150/2);123319,124425 ;153763,153761, 153756, 153760, 153768, 150787, 153759 întocmit în vederea extindere complex de birouri si functiuni complementare pe teren proprietate, persoane juridice ;

H.C.L. nr. 388, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 59, NUMAR CADASTRAL 152180 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si birouri pe teren proprietate privata, persoana fizica;

H.C.L. nr. 389, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAPRELOR NR. 1, NUMAR CADASTRAL 150425 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si spatiu comercial, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

H.C.L. nr. 390, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 123915 Intocmit in vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din show-room in imobil locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;

H.C.L. nr. 391, privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128 din  29 aprilie 2016 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 129129 întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

H.C.L. nr. 392, privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 317 din 20 decembrie 2013;

H.C.L. nr. 393, privind atribuirea denumirii de scuar din municipiul Iaşi: “Parcul prieteniei româno-americane Woodrow Wilson”;

H.C.L. nr. 394, privind atribuirea denumirii unei alei în municipiul Iaşi: “Aleea Lt. Col. Henry Watkins Anderson”;

H.C.L. nr. 395, privind aprobarea revenirii Cinematografului „Republica” la denumirea inițială: Cinematograful „Trianon”;

H.C.L. nr. 396, privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Dionisie Vitcu;

H.C.L. nr. 397, privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Cătălina Arsenescu Georgescu;

H.C.L. nr. 398, privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași Excelenţei Sale, domnului Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic, Ambasadorul Sfântului Scaun în România;

H.C.L. nr. 399, privind modificarea Contractului de concesiune prin încredinţare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr 90979 din 05.12.2017;

H.C.L. nr. 400, privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 93289 din 16.09.2016.

H.C.L. nr. 401, privind modificarea HCL nr. 26 din 28.02.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iaşi;

H.C.L. nr. 402, privind aprobarea modificării HCL nr. 248 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 – 2030 Iaşi Zona Metropolitană;

H.C.L. nr. 403, privind aprobarea completării anexei nr. 4 Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului din HCL nr. 169 din 31.05.2016.

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*