Hotărâri cu caracter normativ aprobate în şedinţele din 31 martie 2017 şi 4 aprilie 2017 ale Consiliului Local Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 24/04/2017

Aducem la cunoştinţa publicului că în şedinţa Consiliului Local Iaşi din 31 martie 2017 au fost aprobate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 90 din 31 martie 2017, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură, muzee ori case memoriale;

H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2017, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirea la care proprietarul a executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

H.C.L. nr. 92 din 31 martie 2017, privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale si pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;

H.C.L. nr. 93 din 31 martie 2017, privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

H.C.L. nr. 98 din 31 martie 2017, privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Ateneul Tătărași, a unui autobuz proprietate privată a municipiului Iași;

H.C.L. nr. 99 din 31 martie 2017, privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi;

H.C.L. nr. 100 din 31 martie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 84 mp, situat în Iaşi, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 156024, înscris în cartea funciară 156024 UAT Iaşi ;

H.C.L. nr. 101 din 31 martie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 125 mp (format din lot 1-72 mp, parcela CC 1324/1 si lot 2-53 mp, parcela CC 1328/1 )  situat in Iasi, Strada Sfantul Lazar, sector cadastral 35,  precum si  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia;

H.C.L. nr. 102 din 31 martie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 174 mp,  situat in Iasi, Strada Barbu Lăutaru, alaturat terenului de la nr. 46, precum si  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia;

H.C.L. nr. 104 din 31 martie 2017, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a  terenului în suprafaţă 222 mp, situat in Iasi, strada Moara de Foc, nr. 2 B, sector cadastral 44, parcela CAT 2117, avand numar cadastral 19641 inscris in cartea funciara nr. 145959 ;

H.C.L. nr. 105 din 31 martie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 7,58 mp din Iaşi ,str. Aleea Rozelor, nr. 14A, bl.A 10, sc.A, ap.1, parter, avand numar cadastral 156463, inscris in cartea funciara 156463 ;

H.C.L. nr. 107 din 31 martie 2017, privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea Municipiului Iasi situat in Iaşi, Șos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, in 6 loturi;

H.C.L. nr. 108 din 31 martie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 125 mp, situat în Iaşi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155749, carte funciară 155749 UAT Iaşi ;

H.C.L. nr. 109 din 31 martie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 139 mp, situat în Iaşi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155744, carte funciară 155744 UAT Iaşi ;

H.C.L. nr. 110 din 31 martie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 684 mp, situat în Iaşi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155751, carte funciară 155751 UAT Iaşi ;

H.C.L. nr. 111 din 31 martie 2017, privind stabilirea destinaţiei  spaţiului cu suprafaţa de 115 mp, situat în  Iaşi, Piaţa Unirii nr. 12, parter;

H.C.L. nr. 112 din 31 martie 2017, privind transmiterea in administrarea Universitatii Naționale de Arte “George Enescu” din Iași, a imobilului (constructii si teren aferent), proprietatea Municipiului Iasi, situat în str. Codrescu nr. 6;

H.C.L. nr. 113 din 31 martie 2017, privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 410/29.12.2016, Anexa 12.1;

H.C.L. nr. 115 din 31 martie 2017, privind aprobarea Strategiei locale de termoficare, actualizata;

H.C.L. nr. 116 din 31 martie 2017, privind aprobarea costului mediu lunar şi al cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi pe anul 2017;

H.C.L. nr. 117 din 31 martie 2017, privind aprobarea costului mediu lunar şi al cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Bătrâni “Sf. Constantin şi Elena” Iaşi pe anul 2017;

H.C.L. nr. 118 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T149 NUMĂR CADASTRAL 149909, întocmit în vederea extinderii intravilan municipul Iaşi, construire locuinţă pe  teren proprietate privată persoană fizică ;

H.C.L. nr. 119 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA OCTAV BOTEZ  NR.1A, NUMĂR CADASTRAL 151146 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe  teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 120 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMĂR CADASTRAL 140130, întocmit în vederea construirii unei  locuinţe si imprejmuire pe  teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 121 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ALECU DONICI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 133242 întocmit în vederea construirii a doua  locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 122 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi, construire locuinţe individuale, anexe si imprejmuire pe  teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 123 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T168 NUMAR CADASTRAL 131321, întocmit în vederea introducerii in intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta individuala pe  teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 124 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privată persoana fizica ;

H.C.L. nr. 125 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA RAMPEI NR. 9A, NUMAR CADASTRAL 146910 întocmit in vederea construirii unei spalatorii auto si functiuni anexe pe teren inchiriat persoana juridica;

H.C.L. nr. 126 din 31 martie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Str. VLADICENI  nr. 14, nc.131928 intocmit pentru investitia construire spatiu comercial si locuinta;

H.C.L. nr. 127 din 31 martie 2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 28 februarie 2017 (modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism);

H.C.L. nr. 128 din 31 martie 2017, privind aprobarea unui acord de parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Miroslava în vederea creării cadrului organizatoric pentru susținerea desfășurării de evenimente artistice;

H.C.L. nr. 129 din 31 martie 2017, privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților si facilităților pentru transportul în comun pe raza Municipiului Iași;

H.C.L. nr. 130 din 31 martie 2017, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

 

Aducem la cunoştinţa publicului că în şedinţa Consiliului Local Iaşi din 4 aprilie 2017 au fost aprobate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 131 din 04 aprilie 2017, privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;

H.C.L. nr. 132 din 04 aprilie 2017, privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017.

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

 

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*