Hotărâri cu caracter normativ adoptate în şedinţa Consiliului Local din 15 decembrie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/01/2018

Vă prezentăm Hotărârile cu caracter normativ adoptate în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Iaşi din 15 decembrie 2017.

H.C.L. nr. 524,  privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017;

H.C.L. nr. 525,  privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2017;

H.C.L. nr. 526,  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018;

H.C.L. nr. 527,  privind majorarea impozitului pe teren pentru  terenurile neingrijite, altele decat cele agricole, situate in intravilanul Municipiului Iasi;

H.C.L. nr. 528,  privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna ianuarie 2018;

H.C.L. nr. 529,  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pentru anul 2018;

H.C.L. nr. 530,  pentru aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Politiei Locale Iasi;

H.C.L. nr. 531,  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 304/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Iasi;

H.C.L. nr. 532,  privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 251 din 23 iunie 2017, ce cuprinde stabilirea locurilor în care se va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii și/sau activități în folosul comunității, natura activităților ce urmează a fi prestate precum și programul de lucru;

H.C.L. nr. 533,  privind aprobarea încetării finanţării proiectului “Centrul de Zi Prichindel” de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

H.C.L. nr. 534,  privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/24.04.2017 și Anexa nr. 4 la Contractul de  Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport  Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

H.C.L. nr. 535,  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Executie soclu monument Regele Ferdinand I»;

H.C.L. nr. 536,  privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal nr. 121457/07.12.2017;

H.C.L. nr. 537,  privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

H.C.L. nr. 538,  privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

H.C.L. nr. 539,  privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă 166 mp, situat în Iaşi, Strada Ion Creanga nr. 74 apartinand domeniului privat al Municipiului Iaşi;

H.C.L. nr. 540,  privind concesionarea prin licitatie publica a  terenului in suprafaţă de 449 mp , situat în Iaşi, Şoseaua Nicolina, lângă  nr. 146,  identificat în tarlaua T30, parcela 1CC,  în scopul amenajării unei parcări;

H.C.L. nr. 541,  privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 12,78 mp din Iaşi, str. Egalitatii, nr.19, bl.815, sc. B, ap. 2, parter de pe Rotaru Constantin si Valentina pe Timofte Ionut – Marius;

H.C.L. nr. 542,  privind transmiterea in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare  Iași,  a parcării şi terenului aferent acesteia, în suprafaţă de 927 mp, situate în Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, proprietate publică a Municipiului Iaşi;

H.C.L. nr. 543,  privind completarea şi modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2017;

H.C.L. nr. 544,  privind aprobarea prelungirii cu 5 ani  a duratei contractului  de concesiune nr. 42 din 11.04.2007 pentru  terenul în suprafaţă de 21,00 mp, situat în Iaşi, Şoseaua Nicolina, nr. 89, bloc 988 A, sc. C, parter.

H.C.L. nr. 545,  privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiilor deţinute de Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 şi nr. 8446/28.01.2010;

H.C.L. nr. 546,  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 234/23.06.2017 pentru atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str. Parcului nr. 12, incinta punct termic PT 28 Ciurchi către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi;

H.C.L. nr. 547,  privind stabilirea destinaţiei  imobilului din Iaşi, str. Armeană nr. 7 şi atribuirea în folosinţă gratuită temporară a acestuia către Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice în parteneriat cu Municipiul Iaşi;

H.C.L. nr. 548,  privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 378/01.09.2009 pentru aprobarea desfăşurării activităţii de autogară în imobilul situat în Iaşi, Şos Moara de Foc nr. 32;

H.C.L. nr. 549,  privind retragerea din capitalul social al S.C Salubris SA a unei cote parti din aportul in natura, reprezentand constructii situate in Iasi, str. Gradinari nr 6;

H.C.L. nr. 550, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.850 m.p. din Str. Elena Doamna f.n., identificat cadastral în CV 13, parcela CAT 449/10 (Anexa A), şi aprobarea schimbului de terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Cucu nr. 44, nr.cadastral 139763, proprietate privată în suprafaţă de 420 m.p. (Anexa 2);

H.C.L. nr. 551,  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA PLOPII FARA SOT NR. 16, NUMAR CADASTRAL 151816,  întocmit în vederea construirii unui garaj pe teren proprietate, persoane fizice;

H.C.L. nr. 552,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 156961  întocmit în vederea introducerii in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate, imprejmuire, persoana fizica;

H.C.L. nr. 553,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 6,  NUMAR CADASTRAL 153520 întocmit in vederea extinderii cladirei de birouri ( prin desfiintarea constructiilor existente), persoana juridica;

H.C.L. nr. 554,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SĂRĂRIE NR. 106, NUMĂR CADASTRAL 141176,  întocmit în vederea extinderii şi consolidării construcţiei existente pe  teren proprietate privată persoane fizice;

H.C.L. nr. 555,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152400 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iași pentru construire spațiu depozitare și activități recreative pe teren proprietate privată, persoane fizice;

H.C.L. nr. 556,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROFESOR ION INCULET NR. 3, NUMAR CADASTRAL 147415 Intocmit in vederea extinderii cladirii existente pentru realizare sediu firma pe teren proprietate privata persoana juridica;

H.C.L. nr. 557,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEU NR. 2,  NUMAR CADASTRAL 126846 întocmit în vederea construirii unei farmacii in incinta Spitalului Clinic de urgenta Profesor Dr. Nicolae Oblu persoana juridica;

H.C.L. nr. 558,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC SOCOLA, NUMAR CADASTRAL 149754,  întocmit în vederea construirii a doua locuinte si imprejmuirii pe teren privat, persoane fizice;

H.C.L. nr. 559,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 150523, 155400, 156397 întocmit în vederea construirii de  locuinte colective,  pe teren proprietate, persoana fizica;

H.C.L. nr. 560,  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, T 45, NUMAR CADASTRAL 152614  întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate privata,  persoane fizice;

H.C.L. nr. 561,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 23, NUMERE CADASTRALE : 3704/64/2/6, 3704/2/2/2, 3704/52/2/2, 3704/56/4, 3704/53/1/2, 3704/3/2, 3704/53/2,3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)4/2, 3704(38-39-41-42-43-44-46-47-48-4/3/1)/3, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)/1, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)/2, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)4/1, 3704/4/1/3/2, 3704/4/1/3/3, 3704/40/2, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)/4/3  întocmit în vederea schimbarii de destinatie, reamenajarii si extinderii cladirilor existente pe teren proprietate;

H.C.L. nr. 562,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 56, NUMAR CADASTRAL 145243  întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica;

H.C.L. nr. 563,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155, NUMAR CADASTRAL (15312-15313)/1-15311/1 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice;

H.C.L. nr. 564,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 40A, NUMAR CADASTRAL 153964 intocmit in vederea construirii de birouri si locuinte de serviciu pe teren proprietate privata, persoana juridica;

H.C.L. nr. 565,  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA,  NUMAR CADASTRAL 153335, 153336,  Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice;

H.C.L. nr. 566,  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire banda suplimentara de circulatie pentru directia Sos. Arcu- Str. Pacurari, adiacent pasajului Octav Bancila”;

H.C.L. nr. 567,  privind  modificarea Contractului nr.  78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii  serviciilor publice încheiat  S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

H.C.L. nr. 568,  privind aprobarea vânzării spaţiului comercial din Iaşi, str. Han Tătar nr. 6, bloc 361B, subsol, înregistrat în proprietatea privată a statului şi aflat în administrarea Municipiului Iaşi, prin licitaţie publică organizată conform Legii nr.550/2002;

H.C.L. nr. 569,  privind aprobarea accesarii de  fonduri  – PROGRAM OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020;

H.C.L. nr. 570,  privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si activitatea de dezapezire manuala si privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;

H.C.L. nr. 571,  privind înființarea Centrului Regional de Cercetare și Comunicare Iași 1989 ce va funcționa în spațiile Muzeului Municipal Iași și încheierea Protocolului de cooperare interinstituțională între Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, Asociația ”14 Decembrie 1989” Iași și Municipiul Iași în acest scop;

H.C.L. nr. 572, privind constituirea Comisiei de sprijin in implementarea proiectului “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi”.

 

 

Toate hotararile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*