Hotărâri ale Consiliului Local Municipal cu caracter normativ

Publicat de Curierul de Iasi la data de 05/08/2010

Primăria Municipiului Iaşi aduce la cunoştinţa publicului următoarele HOTĂRÂRI cu caracter normativ, adoptate în şedinţa ordinară din 5 iulie 2010:

Hotărârea nr. 213 – privind preluarea de către Municipiul Iaşi a ansamblului de competenţe şi atribuţii pentru Spitalul Clinic ,,Dr. C. I. Parhon” Iaşi.

Hotărârea nr. 214 – privind preluarea de către Municipiul Iaşi a ansamblului de competenţe si atribuţii pentru Spitalul Clinic de Recuperare  Iaşi.

Hotărârea nr. 215 – privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010.

Hotărârea nr. 216 – privind completarea Hotărârii Consiliului Local 144/2007 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi.

Hotărârea nr. 218 – privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea proiectului  “Centrul Tehnologic Regional Iaşi”.

Hotărârea nr. 228 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Centrul  de servicii integrate pentru victimele violenţei în familie Iaşi”.

Hotărârea nr. 239 – privind majorarea tarifelor pentru activitatea de salubritate.

Hotărârea nr. 240 – privind aprobarea modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele construite prin ANL în municipiul Iaşi, proprietate privată a Statului Român şi administrate de Municipiul Iaşi şi a modelului cadru al contractului de vînzare-cumpărare cu plata integrală.

Hotărârea nr. 250 – privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 23 iunie 2010.

Hotărârea nr. 251 – privind cofinanţarea proiectului “Împreună ne va fi mai uşor”, Şcoala “George Coşbuc” Iaşi.

Hotărârea nr. 252 – privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 470/6 noiembrie 2009.

Hotărârea nr. 253 – privind aprobarea modificării tarifelor pentru biletele şi abonamentele  pe mijloacele de transport în comun, urmare a majorării TVA de la 19% la 24% conform O.U.G. 58/2010.

Hotărârea nr. 254 – privind ajustarea preţului la energia termică furnizată populaţiei prin sistem centralizat de către S.C. CET S.A. Iaşi, inclusiv subvenţia aferentă, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 19% la 24%, conform prevederilor O.U.G. nr. 58/26 iunie 2010.

Hotărârea nr. 255 – privind modificarea art. 1, anexa 10A, a Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr. 470/2009.

Hotărârea nr. 256 – privind modificarea art. 1, anexa nr.10 a Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 177/ 31 mai 2010.

Informaţii privind Hotărârile cu caracter normativ menţionate puteţi obţine la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Ghişeul 6, Relaţii cu publicul, tel. scurt 0232/984, TelVerde 0800801008 (apel gratuit) sau pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*