Hotărâri ale Consiliului Local Municipal cu caracter normativ – 28 iulie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/08/2010

Primăria Municipiului Iaşi aduce la cunoştinţa publicului următoarele HOTĂRÂRI cu caracter normativ, adoptate în şedinţa ordinară din 28 iulie 2010:

 1. Hotărârea nr. 260 – privind reorganizarea aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Iaşi.
 2. Hotărârea nr. 261 – privind înfiinţarea S.C. „EcoPiaţa“ S.A.
 3. Hotărârea nr. 262 – privind înfiinţarea S.C. „Servicii Publice“ S.A.
 4. Hotărârea nr. 263 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare Iaşi, în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010.
 5. Hotărârea nr. 264 – privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi, în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010.
 6. Hotărârea nr. 265 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi.
 7. Hotărârea nr. 266 – privind cofinanţarea proiectului „Stagiu de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standardele europene” beneficiar Grupul Şcolar „Virgil Madgearu” Iaşi.
 8. Hotărârea nr. 290 – privind încetarea dreptului de administrare al Municipiului Iaşi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului român, în vederea trasmiterii acestora în administrarea comunei Ciurea – jud. Iaşi.
 9. Hotărârea nr. 291 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare şi modernizare linii de tramvai – hidroizolaţii şi rosturi de dilataţie pod Nicolae Iorga”.
 10. Hotărârea nr. 292 – privind rectificarea bugetului municipiului Iaşi pe anul 2010.
 11. Hotărârea nr. 293 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pentru anul 2010 al S.C. Termo-Service S.A.
 12. Hotărârea nr. 294 – privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate.
 13. Hotărârea nr. 295 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al S.C. Tehnopolis S.R.L.
 14. Hotărârea nr. 296 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al  Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.
 15. Hotărârea nr. 297 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Citadin S.A.
 16. Hotărârea nr. 298 – privind unele măsuri de asigurare a salubrizării terenurilor virane din Municipiul Iaşi.
 17. Hotărârea nr. 299 – privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru organizările de şantiere de construcţii şi demolări în Municipiul Iaşi.
 18. Hotărârea nr. 300 – privind aprobare Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei „Centrul de promovare turistică Iaşi“ elaborate în cadrul proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monumentului istoric Mănăstirea Golia Iaşi“.
 19. Hotărârea nr. 301 – privind aprobarea susţinerii de către S.C. Fotbal S.A. a activităţilor sportive de performanţă.
 20. Hotărârea nr. 302 – privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al S.C. CET S.A.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*