Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în şedinţa din 8 septembrie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 10/10/2017

În şedinţa Consiliului Local din 8 septembrie 2017 au fost adoptate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 351 din 8 septembrie 2017, privind încheierea unui acord de parteneriat cu ”Complexul Muzeal Moldova Iaşi” pentru organizarea Simpozionului Internaţional ” Monumentul-Tradiţie si Viitor”, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2017, manifestare care reuneşte specialisti de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Romane, Institutului Naţional al Patrimoniului şi Uniunii Naţionale a Restauratorilor Monumentelor Istorice din România;

H.C.L. nr. 352 din 8 septembrie 2017, privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași;

H.C.L. nr. 353 din 8 septembrie 2017, privind aprobarea Aplicației de Finanțare revizuită pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a” și a documentelor suport revizuite după cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de Achiziții ;

H.C.L. nr. 354 din 8 septembrie 2017, privind aprobarea Proiectului “Consolidarea si Refunctionalizarea  Palatului Braunstein – Iasi, Str. Cuza Voda nr. 2 ”, a documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general actualizat;

H.C.L. nr. 355 din 8 septembrie 2017, privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare;

H.C.L. nr. 356 din 8 septembrie 2017, privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 292 / 28 iulie 2017  referitoare la numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A;

H.C.L. nr. 357 din 8 septembrie 2017, privind încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Iași,  Ministerul Tineretului şi Sportului și Direcţia Județeană de Tineret şi Sport Iași, pentru sprijinirea şi promovarea sportului de performanţă – Sala Polivalentă Iaşi;

H.C.L. nr. 358 din 8 septembrie 2017, privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Iași, în domeniul public al Municipiului Iași si administrarea Consiliului Local Iasi a  unor imobile  situate în Iași , str. I.C.Bratianu nr. 26A;

H.C.L. nr. 359 din 8 septembrie 2017, privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Municipiului Iași, în domeniul public al Judetului Iași a unor imobile situate in Iași, Str. Bucium nr. 17 si Str. Voinicilor nr. 10.

 

 

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*