Hotărâri adoptate în şedinţa CL din 31 ianuarie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/02/2017

Hotărârea nr. 1 privind acoperirea temporară a golurilor de casă din  excedentul anilor anteriori.

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iaşi pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea modificării preţului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 5/29.01.2016 şi a diferenţei dintre preţul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordaţi la reţeaua de distributie şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 119/07.04.2015, ca urmare a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2017

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea participării Municipiului Iaşi la Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord – Est în cadrul proiectului ”SPRIJINIREA AUTORITĂTILOR PUBLICE LOCALE SĂ ELABOREZE STRATEGII INTEGRATE ÎN DOMENIUL ENERGIEI DURABILE – EMPOWERING”, finanţat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare (2014-2020).

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare străzi pentru cartierele Copou (Str. Viticultorilor), Nicolina (Aleea Tudor Neculai, Str. Gloriei), Moara de Vânt (Str. Timpului, Str. Podoleanu), Galata (Str. Strugurilor, Aleea Stugurilor, Fundac Strugurilor, Str. Poienilor, Şos. Iaşi- Voineşti) şi Crucea Roşie (Str. Semănătorului, Str. Alba Iulia) din Municipiul Iaşi”

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare străzi în Municipiul Iaşi – Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Ralet, Strada Theodor Pallady, Supralărgire Tudor Vladimirescu (porţiune cuprinsă între Facultatea de Chimie şi Pod Tudor Vladimirescu)”

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea regulamentului de contractare a serviciilor sociale în municipiul Iași

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STRADELA IARMAROC NR.7,  NUMĂR CADASTRAL 1044, CF 130370 întocmit în vederea Reconfigurării volumetrice şi modificare aliniamente (laterale şi posterior) stabilite prin PUZ aprobat prin  H.C.L. nr. 365/2010 pentru construire clădire cu apartamente în regim hotelier pe teren proprietate privată persoană fizică.

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA TABACULUI NR. 50, NUMĂR CADASTRAL 145889 întocmit în vederea construirii sediu firmă, zonă de servicii, zonă depozitare pe teren proprietate privată persoană juridică.

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA MOLDOVEI NR.48 şi STRADA COMETEI NR. 1BIS, NUMĂR CADASTRAL 149178, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe colective pe teren proprietate privată persoană fizică

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată Iaşi, b. dul Carol I, nr. 50, pentru investiţia EXTINDERE CLĂDIRE AMBULATOR SPITALUL CLINIC  Dr. C. I. PARHON.

 

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*