Hotărâri adoptate de Consiliul Local în şedinţa din 23 iunie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 20/07/2017

În şedinţa Consiliului Local din 23 iunie 2017, au fost aprobate următoarele Hotărâri cu caracter normativ:

H.C.L. nr. 216 din 23 iunie 2017, privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2016;

H.C.L. nr. 217 din 23 iunie 2017, privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017;

H.C.L. nr. 218 din 23 iunie 2017, privind aprobarea actelor administrative fiscale şi procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare;

H.C.L. nr. 219 din 23 iunie 2017, privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași in anul 2017;

H.C.L. nr. 222 din 23 iunie 2017, privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu;

H.C.L. nr. 224 din 23 iunie 2017, privind transmiterea, fără plată, către Comuna Cozmești – Judetul Iasi, a 8 ( opt ) dale de beton scoase din uz;

H.C.L. nr. 225 din 23 iunie 2017, privind transmiterea, fără plată, a 400 de scaune scoase din uz, către Orașul Hârlău din Judeţul Iaşi;

H.C.L. nr. 226 din 23 iunie 2017, privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele construite prin ANL;

H.C.L. nr. 227 din 23 iunie 2017, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 61527/15.06.2017;

H.C.L. nr. 228 din 23 iunie 2017, privind modificarea H.C.L. nr. 126 din 22 mai 2006 (privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7,70 mp, situat în Iaşi, strada Arcu nr.21, precum şi concesionarea directă a acestui teren către soţii Grămadă Gheorghe-Dan şi Grămadă Magdalena, în vederea extinderii construcţiei existente);

H.C.L. nr. 229 din 23 iunie 2017, privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea Municipiului Iași, situat în Iași, Strd. Caprelor nr. 6 , în 2 loturi;

H.C.L. nr. 230 din 23 iunie 2017, privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, în administrarea Liceului Teoretic Waldorf, a unor imobile cu destinaţie de învăţământ, situate în str. Chişinăului nr. 132 bis, proprietatea publică a Municipiului Iași;

H.C.L. nr. 231 din 23 iunie 2017, privind concesionarea prin licitatie publică a  terenului in suprafaţă de 400 mp , situat în Iaşi, Bulevardul Socola, lângă nr. 38, sector cadastral 24, parcela CAT 7493, în scopul amenajării unor locuri de parcare ;

H.C.L. nr. 232 din 23 iunie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6,25 mp din Iaşi, Bulevardul Socola, nr. 8, bl. C2, Sc.A , parter, având nr. cadastral 156450 înscris în cartea funciară 156450 Iaşi;

H.C.L. nr. 233 din 23 iunie 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 9 mp din Iaşi, Soseaua Pacurari, nr. 179, bl. B1,  având nr. cadastral 156944 înscris în cartea funciară 156944 Iaşi ;

H.C.L. nr. 234 din 23 iunie 2017, privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str. Parcului nr. 12, incinta punct termic PT 28 Ciurchi către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi;

H.C.L. nr. 235 din 23 iunie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 350 mp, situat în Iaşi, Strada Fagetului, nr. 3, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, identificat în T 9 parcela AG 399 ;

H.C.L. nr. 236 din 23 iunie 2017, privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “ Alimentare cu energie electrică a Spitalului Clinic de Recuperare, Str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iași – asigurare spor putere;

H.C.L. nr. 237 din 23 iunie 2017, privind rectificarea a două poziții din inventarul Domeniului Privat şi a unei poziţii din inventarul Domeniului Public, privind terenurile situate în Șos. Stefan cel Mare si Sfant nr.34 C, ca urmare a actualizarii măsurătorilor cadastrale;

H.C.L. nr. 238 din 23 iunie 2017, privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Centrul Romilor pentru Integrare, Studii si Solidaritate în Dezvoltare Comunitară în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a  unei cereri de finanțare care vizează  proiectul MĂSURI INTEGRATE PENTRU O SOCIETATE INCLUZIVĂ;

H.C.L. nr. 239 din 23 iunie 2017, privind derularea procedurii de achizitie de tramvaie rulate de la autoritățile administrative ale orașelor Mulheim an der Ruhr și Essen din Germania;

H.C.L. nr. 240 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata, Iași, Str. PĂCURARI (fosta STD Bădărău nr. 13) nr. 87, N.C.10155 întocmit în vederea construrii unui sediu de firmă pe teren proprietate persoana juridică ;

H.C.L. nr. 241 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iași,  Str. IGNAT nr. 4,  N.C. 129346,137672, 126931, 138825, 123554  pentru investiția Construire imobil cu funcțiunea de depozit firmă și extindere sediu pe teren proprietate ;

H.C.L. nr. 242 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. BUCUR nr. 31, N.C. 123658 întocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

H.C.L. nr. 243 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona BUCIUM , N.C. 153003 si 153004 întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată, persoană juridică ;

H.C.L. nr. 244 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata, Iași, Str. LASCĂR CATARGI nr. 48, N.C. 149124 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spații servicii si alimentatie publica, spa, spatii tehnice si spatii anexe, extindere si mansardare constructie C2 parcare subterană si acces pe teren proprietate, persoană juridică ;

H.C.L. nr. 245 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139447, întocmit în vederea construirii de locuinţe individualepe  teren proprietate privată persoane fizice ;

H.C.L. nr. 246 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona GALATA, T 45,  N .C. 150255, 150256, 150257,150258, 150259, 150260,150261, 150262, 150263, 150264, 150265, 150266, 150267, 150268, 150269, 150270, 150308, 150309, 150310, 150311, 150312, întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată , persoană juridică ;

H.C.L. nr. 247 din 23 iunie 2017, privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași;

H.C.L. nr. 248 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitana;

H.C.L. nr. 249 din 23 iunie 2017, privind numirea unui administrator provizoriu la S.C. Compania de Transport Public S.A.;

H.C.L. nr. 250 din 23 iunie 2017, privind numirea unor administratori provizorii la S.C. Ecopiata S.A. Iași;

H.C.L. nr. 251 din 23 iunie 2017, privind stabilirea locurilor în care se va presta muncă neremunerată în folosul comunității si / sau activități în folosul comunității;

H.C.L. nr. 252 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Aleea Tudor Neculai F.N., nr.cad. / CF 151182  pentru investiţia  Construire ansamblu locuinţe colective, circulatii carosabile si pietonale;

H.C.L. nr. 253 din 23 iunie 2017, privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Iaşi şi Ministerul Sănătăţii în vederea susţinerii, dezvoltării şi implementării proiectului ”Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi”.

 

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*