Hotărâri adoptate în Consiliul Local în cadrul şedinţei din 6 martie 2017

Publicat de Curierul de Iasi la data de 24/03/2017

Aducem la cunoştinţa publicului că în şedinţa Consiliului Local Iaşi din 6 martie 2017 au fost aprobate următoarele Hotărâri de Consiliu Local:

H.C.L. nr. 57 din 6 martie 2017,  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – producţie, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012, a prețurilor locale ale energiei termice și a prețului local pentru energia termică facturată populației;

H.C.L. nr. 58 din 6 martie 2017,  privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Liceul Economic de Turism Iaşi”;

H.C.L. nr. 59 din 6 martie 2017,  privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iaşi” ;

H.C.L. nr. 60 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Colegiul Tehnic I.C. Ştefanescu Iaşi” ;

H.C.L. nr. 61 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” Iaşi”;

H.C.L. nr. 62 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi” ;

H.C.L. nr. 63 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi” ;

H.C.L. nr. 64 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi”;

H.C.L. nr. 65 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Generală “Alecu Russo” Iaşi”;

H.C.L. nr. 66 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iaşi”;

H.C.L. nr. 67 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “ Alexandru cel Bun” Iaşi”;

H.C.L. nr. 68 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Colegiul Octav Bancilă Iaşi”;

H.C.L. nr. 69 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași”;

H.C.L. nr. 70 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași – corp D”

H.C.L. nr. 71 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” Iași”

H.C.L. nr. 72 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu Iaşi”

H.C.L. nr. 73 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Colegiul National “Garabet Ibrăileanu” Iaşi”

H.C.L. nr. 74 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Colegiul Naţional Iaşi”

H.C.L. nr. 75 din 6 martie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare, extindere şi dotare Creşa 1, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi”

H.C.L. nr. 76 din 6 martie 2017, privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  si devizul general pentru obiectivul de investiție „Modernizare şi dotare Creşa nr. 10, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi” ;

H.C.L. nr. 77 din 6 martie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Reabilitare termică și eficientizare energetică clădire nouă (C2) Spitalul Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași;

H.C.L. nr. 78 din 6 martie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare secție A.T.l. și bloc operator pentru transplant Spitalul Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iaşi;

H.C.L. nr. 79 din 6 martie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Extindere clădire ambulator Spital Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iaşi;

H.C.L. nr. 80 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași – aparat de Litotritie Extracorporeală;

H.C.L. nr. 81 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași – aparat de Radiologie Mobil;

H.C.L. nr. 82 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic “Dr.C.I. Parhon” Iași – aparat Computer Tomograf;

H.C.L. nr. 83 din 6 martie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție Reabilitarea Stației de preepurare ape uzate a Spitalului Clinic de Recuperare Iași;

H.C.L. nr. 84 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare – stație și server PACS ;

H.C.L. nr. 85 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare – aparat roentgen digital ;

H.C.L. nr. 86 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare – echipament de imagistică prin  rezonanță magnetică (IRM/RMN) ;

H.C.L. nr. 87 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare – sistem laser CO2 ;

H.C.L. nr. 88 din 6 martie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și  devizul general pentru obiectivul de investiție Modernizare, împrejmuire, dotare corpuri clădire și terenuri sport- Colegiul Național Emil Racoviță; demolare și reconstruire sala de sport – Colegiul Național Emil Racoviță, Municipiul Iași, Județul Iași;

H.C.L. nr. 89 din 6 martie 2017, privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea liceului Vasile Alecsandri din Municipiul Iași, Județul Iași

 

Toate hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul www.primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*