Ghidul încheierii căsătoriei civile, în 4 paşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 01/08/2014

starea civila interiorLuna august este cea în care la Iaşi sunt programate cele mai multe căsătorii. Pentru a veni în sprijinul ieşenilor, Serviciul de Stare Civilă a făcut publice condiţiile şi actele necesare pentru încheierea căsătoriilor civile.

Pasul 1: Fixarea datei şi orei. Programarea online
Căsătoria se încheie la sediul Serviciului de Stare Civilă Iaşi dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Iaşi. Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii). Cei care doresc să se căsătorească îşi pot programa data şi ora oficierii atât la ghişeu (odată cu depunerea dosarului de căsătorie) cât şi online pe site-ul Serviciului de Stare Civilă Iaşi www.dlep-iasi.ro (cu minim 12 zile înainte de încheierea căsătoriei).

IMPORTANT: Datorită numărului mare de cereri şi din dorinţa de a răspunde favorabil tuturor solicitărilor, într-un interval de 15 minute pot fi programate două căsătorii. Din acest motiv, intervalul rezervat poate să apară disponibil şi după confirmarea programării. Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt intervale libere disponibile programărilor online sunt marcate cu roşu. Programarea online se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români. Datorită complexităţii procedurale, programarea datei şi orei căsătoriei cu un cetăţean străin, sau între cetăţeni străini se face doar la ghişeu.

ATENŢIE! Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare.

Pasul 2: Obţinerea certificatelor medicale prenupţiale
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile (de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana la care se referă se poate căsători. Certificatele medicale prenupţiale se obţin de la medicul de familie sau la oricare centru medical şi centralizează analize medicale efectuate, deci presupune îndeplinirea unor demersuri anterioare emiterii. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături. Eliberarea, de către medic, trebuie făcută între a 14 – a şi a 10 – a zi înainte de data încheierii căsătoriei.

EXEMPLU: Pentru încheierea căsătoriei sâmbătă, certificatul prenupţial trebuie emis de medic luni, marţi, miercuri ori cel târziu joi, în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei.

Pasul 3: Depunerea declaraţiei de căsătorie
Înainte de depunerea dosarului de căsătorie, verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare. Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Nu se acceptă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit. Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul serviciului de Stare Civilă, cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficieză căsătoria.

EXEMPLU: Dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de sâmbătă, 23 august 2014 puteţi depune dosarul în data de joi, 14 august 2014.

În Declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona:
 – Regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
1)   Regimul comunităţii legale
2)   Regimul separaţiei de bunuri
3)   Regimul comunităţii convenţionale

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public. Detalii despre regimurile matrimoniale, art. 339-370 din Codul Civil

Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:
1)   numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );
2)   numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);
3)   numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu Popescu sau Popescu Ionescu);
4)   unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu  şi soţia Ionescu Popescu)

Actele necesare încheierii căsătoriei
Viitorii soţi vor face, personal, declaraţia de căsătorie, la serviciul de Stare Civilă unde urmează a se încheia căsătoria. Este necesară prezenţa fizică a ambilor viitori soţi, prezentând următoarele acte necesare pentru încheierea căsătoriei:

  1. Actele identitate ale viitorilor soţi (original şi copie xerox) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei cât şi la data oficierii. Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.
  2. Certificatele de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie xerox);
  3. Certificatele medicale prenupţiale cu menţiunea expresă «se poate căsători»; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte număr de înregistrare, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  4. Actele de identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (copie xerox);
  5. Convenţia matrimonială autentificată de către notarul public, în situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale;
  6. După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:
  • Certificatul de deces al soţului/soţiei şi copie după certificatul de căsătorie;
  • Sentinţa/sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile;
  • Certificat de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă).

Taxe de oficiere a căsătoriei
– 74 lei pentru ziua de sâmbătă, 194 lei pentru ziua de duminică. Nu se percepe taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare

Pasul 4: Oficierea căsătoriei civile:
Pentru respectarea comunităţii în care convieţuim, recomandăm să nu se claxoneze în drum spre şi dinspre locul oficierii căsătoriei civile/religioase. Viitorii soţi şi invitaţii acestora vor putea utiliza parcarea supra/subterană existentă lângă sediul serviciului de Stare Civilă. Datorită numărului mare de căsătorii programate şi în vederea onorării tuturor solicitărilor din data respectivă, timpul alocat fiecărei familii este limitat. La data oficierii căsătoriei, viitorii soţi vor prezenta împreună cu martorii desemnaţi actele de identitate originale şi valabile, nu copii xerox, permis auto, paşaport etc.

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie
Martorii trebuie să fie cetăţeni români, majori şi să posede actul de identitate aflat în termen de valabilitate la momentul oficierii. Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni etc şi atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber.

Momentul încheierii căsătoriei
Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

Ce se întâmplă cu actul de identitate
Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie, sub sancţiunea amenzii.

Fotografii şi filmări
Nu se percepe taxă / nu asigurăm servicii foto-video.

Adresa, date de contact şi programul de lucru cu publicul:

Adresa: Iaşi, str. Vasile Alecsandri nr. 8, RO 700054. Telefon centrală: +40/232.410.314, +40/232.244.586 – interior 601, fax: +40/232.244.585. E-mail: stareacivila@dlep-iasi.ro.

Program de lucru cu publicul:
Luni, miercuri, vineri: 8:30 – 12:30
Marţi: 12:30 – 16:30
Joi: 13:30 – 18:30

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*