A fost adoptat regulamentul privind finanțarea proiectelor societății civile

Publicat de Curierul de Iasi la data de 02/02/2019

În şedinţa din 31 ianuarie, Consiliul Local al Municipiului Iaşi a aprobat Regulamentul privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași. Este vorba despre proiectele care vor primi finanțare în baza Legii 350 / 2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Regulamentul privind finanţarea societăţii civile stabilește mecanismele tehnice ale programului de finanţare adresat organizaţiilor neguvernamentale, dezvoltat şi susţinut financiar de Municipiul Iași. Sunt fonduri alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru domeniile cultură, cultură scrisă, social, sănătate, educație, mediu și guvernare transparentă şi participativă. Regulamentul stabilește și condiţiile specifice privind proiectele de tineret care presupun implementarea Programului „rISeUp!”, cu care Municipiul Iași a câștigat titlul de Capitală a Tineretului din România 2019 – 2020.

Conform documentului aprobat, criteriile de eligibilitate pentru proiectele de tineret care vor participa la concurs sub egida „Iaşi – Capitala Tineretului din România 2019 – 2020” în următorii doi ani sunt:

  1. Dezvoltarea unui program de branding pentru cele șapte cartiere ale Municipiului Iaşi şi crearea și implementarea unui program de revitalizare a spațiilor publice din cele șapte cartiere ieșene, cu implicarea directă a tinerilor rezidenţi şi nu numai
  2. Crearea unei strategii de dezvoltare a sectorului de tineret din Regiunea de Nord-Est, împreună cu centrele urbane mari
  3. Activităţi care să vizeze integrarea unor spații multifuncționale în cinci campusuri studențești și zece campusuri școlare, centru de tineret multifuncțional
  4. Implementarea unei campanii de responsabilizare civică pentru tinerii din Municipiul Iași cu privire la importanța implicării în acțiuni de protejare a mediului înconjurător
  5. Facilitarea accesului elevilor și tinerilor aparținând mediilor vulnerabile din zona metropolitană a Iașului la produsele culturale existente în oraș şi la programe de pregătire profesională pentru tineri
  6. Dezvoltarea, cu ajutorul tinerilor, a unui instrument digital de centralizare a tuturor produselor culturale din Iași
  7. Crearea unui cadru de interacțiune dinamică între tinerii dornici să își dezvolte o afacere în domeniul industriilor creative și potențialii susținători
  8. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare / eficientizare a alocării fondurilor destinate activităților de tineret din partea instituțiilor publice din Iași, precum şi activităţi de formare şi suport a tinerilor
  9. Crearea unei campanii de tipul „Com’ON café!” în vederea evidențierii importanței participării active a tinerilor în dezvoltarea comunității din care fac parte şi crearea unui program de voluntariat şi activităţi ale societăţii civile pentru tineri
  10. Stimularea cetățeniei active a tinerilor prin educație şi implicare civică

Comments

comments

Categoria: Societatea civila

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*