Facilități pentru achitarea taxelor și impozitelor restante

Publicat de Curierul de Iasi la data de 27/10/2017

Primăria va aplica o procedură de eșalonare la plata taxelor și impozitelor locale restante. Un proiect de hotărâre în acest sens va figura pe ordinea de zi a ședinței din luna noiembrie a Consiliului Local, el fiind publicat deja pe site-ul Primăriei: http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1506595658-Proiect_HCL_95855_esalonari%20plata.pdf

„Dând posibilitatea plății eșalonate a acestor datorii către bugetul local scăpăm de transformarea lor în muncă în folosul comunității și mai decomprimăm presiunea pe care, din punct de vedere fiscal, o punem pe rău platnici. Astfel vom reuși să salvăm de insolvență multe din companiile ieșene. Este mâna întinsă pe care Primăria Municipiului Iași o acordă societăților comerciale. Vor putea să plătească eșalonat aceste datorii fără a le cere procedură de insolvență. Acolo unde simțim că nu mai putem recupera sumele sau nu se respectă planul de eșalonare vom interveni cu cereri de insolvență și faliment”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Condiții de acordare

Pentru acordarea eșalonării la plată a obligațiilor de plată restante, contribuabilii – persoane fizice/juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, după caz:

  1. a) situația fiscală a contribuabilului să corespundă cu realitatea, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  2. b) să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare; această situație se apreciază de organul fiscal pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informații și/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deținute de organul fiscal;
  3. c) să aibă constituită garanția potrivit art. 8 din prezenta procedură;
  4. d) să nu se afle în procedură de insolvență/faliment/dizolvare/lichidare potrivit legislației în vigoare;
  5. e) să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
  6. f) să aibă depuse toate declarațiile fiscale la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Perioada de eșalonare la plată va fi stabilită astfel:

În cazul persoanelor fizice:

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 300-3.000 lei perioada de eșalonare este de până la 1 an

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 3.001-6.000 lei perioada de eșalonare este de până la 2 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 6.001-9.000 lei perioada de eșalonare este de până la 3 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 9.001-12.000 lei perioada de eșalonare este de până la 4 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) peste 12.001 lei

perioada de eșalonare este de până la 5 ani

În cazul persoanelor juridice:

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 3.000-12.000 lei perioada de eșalonare este de până la 1 an

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 12.001-24.000 lei

perioada de eșalonare este de până la 2 ani

-pentru sume (debit principal si accesorii) cuprinse între 24.001-36.000 lei

perioada de eșalonare este de până la 3 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 36.001-48.000 lei

perioada de eșalonare este de până la 4 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) peste 48.001 lei

perioada de eșalonare este de până la 5 ani

Cererea contribuabilului de acordare a eșalonării la plată se va depune la registratura Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași sau se va transmite prin poștă cu confirmare de primire.

Comments

comments

Categoria: Directia Economica

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*