Educația, prioritate a Primăriei Municipiului Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 07/09/2018

Primarul Mihai Chirica a susținut joi, 6 septembrie, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat planul de măsuri pentru gestionarea noului an școlar, stadiul investițiilor în diferite unități de învățământ, dar și o acțiune socială dedicată elevilor proveniți din familii defavorizate. Edilul a prezentat acțiuni ample în care sunt implicate societățile și instituțiile din subordinea municipalității, scopul final fiind desfășurarea anului școlar 2018-2019 sub auspiciile bunelor condiții de studiu, siguranței publice și a încurajării folosirii mijloacelor de transport în comun de către elevi și studenți.

„De secole bune, educația este unul dintre pilonii fundamentali pe care s-a clădit prestigiul Iașului – de Capitală Spirituală a României, de Oraș al marilor școli și al marilor cărturari.Tot educației, adică formării profesionale de calitate, de la toate nivelurile, datorăm azi și o bună parte a revirimentului economic înregistrat de orașul nostru, care a devenit din ce în ce mai atractiv pentru investitori. De aceea, educația rămâne în continuare o prioritate a administrației locale, care investește permanent sume importante de bani pentru ca școlile din municipiu să ofere condiții de studiu dintre cele mai bune copiilor noștri.Iar rezultatele se văd an de an: suntem mereu printre primii la evaluarea națională, la bacalaureat, la numărul de olimpici. Există însă și neîmpliniri: deși efortul autorităților locale, al dascălilor din Iași, al elevilor și al părinților din municipiu pentru o educație de calitate este din ce în ce mai susținut, nu același lucru putem spune despre activitatea actualilor guvernanți. Multe dintre promisiunile din programul de guvernare referitoare la domeniul educației au rămas neacoperite de fapte, ne lipsește în continuare o viziune modernă privind viitorul școlii românești, iar scandalul manualelor greșite ne-a demonstrat că există prea mulți incompetenți prin ministere și nu doar acolo care decid în numele copiilor noștri. Mai mult ca orice alt domeniu, Educația trebuie să aibă la vârful ei oameni excepționali, profesioniști veritabili care să poată deveni oricând modele  de urmat pentru generațiile mai tinere. Mai ales acum, când sărbătorim 100 de ani de Marea Unire, și prea mulți români nu știu nimic despre această izbândă pentru care s-a sacrificat atâtea generații, avem nevoie de o educație care să pună tot mai mult accent pe formarea de caractere, pe redescoperirea dragostei de țară, pe imaginație și creativitate, și nu pe memorarea unor cunoștințe sterile”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Investiții în unitățile de învățământ preuniversitar în 2018

Primarul Mihai Chirica a făcut și o scurtă prezentare a stadiului investițiilor aflate în derulare la mai multe unități de învățământ din municipiu. În programul de investiții din bugetul local pe acest an, la capitolul „Învățământ” a fost prevăzută suma de 10,738 milioane lei, la care s-au adăugat încă 2 milioane de lei printr-o rectificare bugetară aprobată la ultima ședință a Consiliului Local din data de 31 august, ajungându-se astfel la un total de 12,738 milioane lei.

Sumele suplimentare alocate unităților preșcolare și școlare, ca urmare a rectificării bugetare din 31 august, sunt următoarele:

– Școala Gimnazială „Veronica Micle” a obținut suplimentarea bugetului cu suma de 210 mii lei la obiectivul de investiții „Reparatii capitale reabilitare termică”, în vederea finalizării lucrărilor (suma inițială alocată: 230 mii lei / Total: 440 mii lei). Lucrările au fost terminate. Aceeași unitate de învățământ a beneficiat de lucrări de reamenajare de spații la grădiniță (suma alocată în luna iunie: 26 mii lei).

– Școala Gimnazială „G. I. Brătianu” are în derulare lucrările de reabilitare termică, unde stadiul lucrărilor este de 73%. Unitatea de învățământ a solicitat suplimentarea bugetului cu suma de 60 mii lei pentru continuarea lucrărilor  de reabilitare termică (suma inițială alocată: 300 mii lei / total: 360 mii lei).

– Liceul „Alexandru Ioan Cuza” aree în derulare  obiectivul de investiții „Reparații capitale săli clasa corp A”. Pentru acest obiectiv de investiții s-a suplimentat bugetul cu suma de 423 mii lei (suma inițială: 100 mii lei / total: 523 mii lei)

– Grădinița cu Program Prelungit 1 a obținut suplimentarea bugetului cu suma de 200 mii lei  pentru dotări de mobilier, respectiv cu 49 mii lei pentru „reparații capitale interior și exterior clădire veche”. La aceeași unitate de învățământ preșcolar s-au terminat lucrările de extindere, urmează recepția (suma inițială: 800 mii lei pentru extindere / total: 1,049 milioane lei).

– Școala Gimnazială „Vasile Conta” are în derulare contractul „Reparații capitale grupuri sanitare”, unde stadiul lucrărilor este 20%. Unitatea de învățământ a obținut o suplimentare de buget de 401 mii lei pentru obiectivul de investiții menționat.

– Grădinița cu Program Prelungit 26 a obținut suplimentarea bugetului  cu suma de 38 mii lei pentru „dotare-plită”.

– Colegiul „I. C. Ștefănescu” a beneficiat de suplimentarea bugetului cu suma de 400 mii lei pentru „Reparații capitale școală”, respectiv cu suma de 100 mii lei pentru „Reparații capitale hidroizolație sală sport”.

– Grădinița cu Program Prelungit 14 a avut o suplimentare bugetară în sumă de 20 mii lei pentru „Reparații capitale intrare grădiniță”.

– Colegiul „Emil Racoviță” a obținut suplimentarea bugetului cu 50 mii lei pentru „dotări-rețea calculatoare și internet”.

– Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” a primit 15 mii lei pentru „dotări-imprimantă multifuncțională”, respectiv încă 50 mii lei pentru „Reparații capitale vestiare elevi sală sport”.

– Liceul „Miron Costin” a cerut 10 mii lei pentru „dotări-suplimentarea sistemului de iluminat de siguranță și iluminat de urgență”.

– Liceul Tehnologic „P. Poni”  a beneficiat de o suplimentare cu 235 mii lei pentru „reparatii  capitale instalații termice și sanitare interioare și exterioare cantină”.

– Școala Gimnazială „Alecu Russo” are în derulare contractul „Reparații capitale instalații sanitare, electrice”, unde stadiul lucrărilor este de 67%. Pentru acest obiectiv de investiții, unitatea de învățământ a cerut o suplimentare cu 48 mii lei (suma inițială alocată: 250 mii lei / total: 298 mii lei).

– La Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” au demarat lucrările pentru reparații capitale cămin: se lucrează la consolidare structură interioară rezistență (subsol, parter, etaje 1+2+3). Amintim faptul că la ultima ședință de Consiliu Local din 31 august a fost votat un proiect de hotărâre care se referă la  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al proiectului „Refuncţionalizare, reabilitare corp C1 liceu și corp C2 cantină  Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, Municipiul Iași”  – Școala Normală „Vasile Lupu” Iaşi. Valorea totală a investiției este de 52.612.727, 91 lei fără TVA, din care: Corp C1 Liceu – 45.216.431 lei fără TVA, iar Corp C2 Cantină – 7.396.296,91 lei fără TVA. Durata de implementare a investițiilor este de 36 de luni pentru Corp C1 Liceu și de 24 de luni pentru Corp C2 Cantină.

– La Grădiniță cu Program Normal nr. 26 (centru financiar Școala „N. Iorga”) este în derulare un proiect de reamenajare a spațiilor didactice. Au fost realizate integral hidroizolația și demolările interioare. Se solicită finanțarea în continuare pentru a se pune în funcțiune până la sfârșitul anului și mutarea Grădiniței Moțoc.

– La Școala „Mihai Kogălniceanu” (centru Colegiul „M.Eminescu”) lucrările de consolidare au fost realizate în proporție de 100%, arhitectura interioară este la un stadiu al lucrărilor de 75%, arhitectura exterioară la un stadiu 30%. Tot Școala „M.Kogălniceanu” are un buget aprobat în iunie: 900 mii lei pentru dotări informatice.

– Liceul de Informatică „Grigore Moisil” are în derulare lucrări la termosistem fațadă și izolarea caselor scărilor, unde stadiul lucrărilor este stadiu de 75%. Suma alocată în iunie 2018 este de 200 mii lei.

– Colegiul Național „Costache Negruzzi” are în derulare lucrări de reparații capitale la  clădire spălătorie, unde stadiul lucrărilor este de 80%, lucrările de arhitectură sunt la un stadiu de 40%, necesitând finanțare pentru finalizarea lucrărilor. Suma aprobată în iunie 2018 este 150 mii lei.

– În cazul Liceului „Miron Costin” pr 5 septembrie a fost lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre referitor la aprobarea PUZ (cost 30 mii lei) pentru realizarea lucrărilor de extindere corp liceu. Pentru proiectarea lucrărilor de extindere corp liceu a fost alocată suma de 90 mii lei. Urmează studiul de fezabilitate (suma alocată fiind de 30 mii lei) și apoi proiectul pentru care se va pregăti documentația de atribuire.

La aceste investiții se adaugă achiziția și montarea a 100 de catarge cu drapelul național și o prevedere bugetară de 1,6 milioane lei pentru 700 de videoproiectoare, licitația urmând să fie organizată în perioada următoare.

Societățile municipalității, intervenții punctuale în proximitatea școlilor

Pe lângă investiții, reparații sau dotări, lucrători de la Citadin SA, Servicii Publice SA și Salubris SA au avut intervenții punctuale la mai multe unități de învățământ.  Au fost realizate marcaje rutiere pentru treceri de pietoni, au fost montați piloni metalici pentru delimitarea căilor de acces, au fost realizate toaletări ale vegetației și au fost executate lucrări de împrejmuire acolo unde a fost cazul (Liceul de Turism Corp B, Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Școala Gimnazială și Grădinița „Ion Neculce”).

Alte măsuri recente au constat în avizarea amenajării unui sens unic în jurul Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu, asigurarea pazei la unitățile de învățământ care au solicitat acest lucru, amplasarea de indicatoare rutiere la Liceul cu Program Sportiv, Școala Normală „Vasile Lupu”, Seminarul Teologic „Sf.Vasile cel Mare” etc.

Unde va avea loc deschiderea oficială a anului școlar

În altă ordine de idei, primarul Mihai Chirica va fi prezent luni, 10 septembrie, la festivitățile de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național, Colegiul „Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă „Octav Băncilă”, Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1.

 

Comments

comments

Categoria: educatie,investitii

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*