Din luna mai, în Cantemir va funcţiona un Centru de Consiliere a Asociaţiilor de Proprietari

Publicat de Curierul de Iasi la data de 07/02/2014

Acum câteva zile, sub coordonarea Primăriei Iaşi şi a Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice (ANRSC) a avut loc la Palatul Roznovanu reuniunea periodică de lucru a Comitetului Operaţional pentru Serviciul Public de Termoficare, ai cărui membri sunt Dalkia Termo Iaşi, societăţile de repartizare a costurilor şi cele de administrare imobile care au activitate în oraş. La discuţii au participat reprezentanţii Municipiului Iaşi, ANRSC – Agenţia Teritorială Nord – Est Moldova, Dalkia Termo Iaşi, Adminis, Termo-Service, Elsaco Brunata, Ista România, Techem Energy Services. Nu au participat Inaap, Urbica Adm, Decor Press. Membrii Comitetului au pus în discuţie mai multe subiecte foarte importante pentru clienţii finali ai Serviciului Public de Termoficare.

int

Încălzirea spaţiilor comune
Asociaţiile de Proprietari care nu împart costurile cu încălzirea spaţiilor comune tuturor locatarilor din condominiu indiferent de sursa de încălzire folosită, încălcând astfel dispoziţiile reglementare în vigoare prin supraîncărcarea ilegală a clienţilor rămaşi conectaţi la sistemul centralizat de termoficare, fapt ce duce la costuri individuale nejustificate pentru aceste apartamente:

– Dalkia a comunicat Primăriei Iaşi o listă de circa 70 astfel de cazuri care i-au fost aduse la cunoştiinţă de persoanele prejudiciate în acest fel.

– Reprezentanţii municipalităţii au derulat deja controale la circa 45 de asociaţii, acţiuni soldate cu somaţii de reintrare în legalitate, de recalculare retroactivă a cheltuielilor cu încălzirea şi de reafişare a listelor de întreţinere corectate.

Inventarierea subsolurilor
Blocurile unde conductele de energie termică de după contorul de branşament ce se află la subsolul blocului nu sunt inventariate de asociaţiile de proprietari în cauză, iar suprafaţa echivalentă termic a acestor instalaţii nu este luată în considerare la momentul defalcării costurilor cu încălzirea între apartamentele din bloc. Din această cauză, cantitatea de caldură degajată de respectivele conducte de la subsol este plătită numai de apartamentele racordate la termoficarea centralizată în timp ce, conform Legii, ar trebui plătită de toţi locatarii din condominiu, reprezentând încălzirea unor spaţii comune:

– În ultimele săptămâni, s-a realizat inventarierea a circa 150 de subsoluri de bloc, în urma cărora noua suprafaţă echivalentă termic este luată în considerare de asociaţiile respective la repartizarea costurilor cu părţile comune.

Cumul de funcţii
Cazul asociaţiilor de proprietari unde funcţiile de preşedinte şi administrator sunt deţinute de aceeaşi persoană:

– Primăria Iaşi va introduce în viitorul Regulament de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor prevederi conform cărora acest cumul de funcţii să nu fie permis, în condiţiile în care duce la disfuncţionalităţi majore în activitatea asociaţiilor care îi prejudiciază în mod direct pe locatarii din blocurile respective.

Hotărâri abuzive
Cazul hotărârilor abuzive, contrare Legii şi reglementărilor în vigoare, luate de unele asociaţii în cadrul adunărilor generale (la care, de obicei, participă foarte puţini locatari):

– Ţinând cont de faptul că s-au înregistrat numeroase cazuri de hotărâri abuzive, contra interesului locatarilor, luate în cadrul unor şedinţe de adunare generală la care au participat de obicei foarte puţini locatari, Primăria Iaşi va introduce în Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari un capitol prin care toate asociaţiile de proprietari/locatari din Iaşi vor aduce la cunoştiinţa Primăriei, în termen de maxim 10 zile de la data aprobării, toate hotărârile luate în cadrul adunării generale.

– Prin reprezentanţii desemnaţi, Municipalitatea va verifica conformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare a acestor hotărâri.

– În caz de nerespectare, reprezentanţii asociaţiei vor fi informaţi de către Primărie cu privire la ilegalitatea hotărârii în cauză şi măsurile de luat pentru reintrarea în legalitate, în interesul locatarilor membri ai respectivei asociaţii.

Reuniuni de informare
Viitorul Centru de Consiliere a Asociaţiilor de Proprietari, care va fi inaugurat de Primăria Iaşi în cursul lunii mai 2014:

– Centrul îşi va desfăşura activitatea în interiorul Punctului Termic 9 Cantemir;

– Membrii Comitetului Operaţional pentru Serviciul Public de Termoficare şi-au exprimat deschiderea totală în ceea ce priveşte stabilirea unor subiecte de interes pentru asociaţiile de proprietari pe care să le dezvolte în comun în aşa fel încât, odată cu lansarea acestui Centru, să fie organizate reuniuni tematice de informare a reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari (preşedinţi, administratori, cenzori, etc);

– Aceste reuniuni de informare vor fi ţinute alternativ, în funcţie de specializare, de Primărie, Operatorul de Termoficare, ANRSC, firmele de repartitoare de costuri şi firmele de administrare imobile;

– Reprezentanţii Comitetului Operaţional pentru Serviciul Public de Termoficare vor pune la dispoziţia Centrului de Consiliere a Asociaţiilor de Proprietari materiale, documente, instrumente utile în acţiunile de sprijinire a ieşenilor care locuiesc la bloc.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*