Dezvoltarea Iaşului: miza pe turism (I)

Publicat de Curierul de Iasi la data de 15/03/2018

Primăria Municipiului Iaşi a publicat pe pagina sa de internet Strategia de Turism a Municipiului Iaşi şi a Zonei Metropolitane Iaşi. De asemenea, a fost elaborat un proiect de hotărâre privind aprobarea acestei strategii, document care este supus dezbaterii publice.

Elaborată de o echipă de profesori şi doctoranzi de la Facultatea de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Strategia de Turism a Municipiului Iaşi şi a Zonei Metropolitane Iaşi îşi propune ca obiective creşterea coeziunii actorilor locali din turism şi creşterea vizibilităţii oraşului ca destinaţie turistică.

Conform autorilor strategiei, turismul este o miză puternică, iar competitorii direcţi ai Iaşului au demonstrat că aportul turismului la economia locală poate fi unul semnificativ. Dacă în 2001, Iaşul se afla pe locul 5 în ierarhia destinaţiilor turistice urbane, având cu 20% mai mulţi turişti decât Cluj Napoca sau Sibiu, în ultimii ani, ritmul de creştere al activităţii turistice din Iaşi a fost inferior oraşelor concurente. Prin urmare, strategia îşi propune să readucă Iaşul în top 5 oraşe – destinaţii din România şi să se revitalizeze prin turism. Strategia de Turism a Municipiului Iaşi şi Zonei Metropolitane Iaşi este rezultatul unui amplu proces consultativ ce a vizat deopotrivă opiniile experţilor şi pe cele ale simplilor observatori ai vieţii ieşene, obţinându-se o imagine de ansamblu completă şi fidelă a turismului ieşean în prezent şi a celui care se doreşte să devină în următorii ani. Astfel, este vorba despre o strategie la care a participat comunitatea locală, factorii de decizie direct implicaţi în industria turistică a Iaşului, resursa umană din turism, studenţii, localnicii şi turiştii – categorii vizate de rezultatele acţiunilor prevăzute în strategie.

Resursele turistice

Conform Strategiei, cultura şi istoria sunt temele centrale ale turismului în Iaşi. Cele peste 500 de monumente istorice, 20 de muzee, zeci de săli expoziţionale reprezintă forţa oraşului, alături de activitatea Teatrului, Operei, Filarmonicii, Ateneului, şi de evenimente mari repetabile (FIE, FILIT, FITPI, Afterhills, Hangariada etc.). Prin titlul de oraş al celor 100 de biserici este evidenţiată spiritualitatea Iaşului. Religia este o parte esenţială a turismului în Iaşi prin desemnarea oraşului drept centru de pelerinaj în perioada sărbătoririi Sfintei Parascheva. De asemenea, spaţiile de promenadă principale ale Iaşului, Grădina Botanică Anastasie Fătu, Parcul Copou, Parcul Expoziţiei şi Grădina Palas, reprezintă simboluri ale oraşului, transformând Iaşul într-un oraş al spaţiilor verzi. Printre resursele turistice remarcabile, au mai fost identificate arhitectura comunistă şi poveştile din Epoca de Aur, moştenirea evreiască, turismul viticol, turismul activ.

Infrastructura turistică

În ceea ce priveşte infrastructura turistică, autorii strategiei au constatat că distribuția unităților de cazare pe categorii de clasificare este una de tip clasic, cu un maxim pe zona de mijloc (3 stele) și unul secundar pe cea superioară (4 stele), în timp ce zona inferioară (segmentul buget) este slab reprezentată, distribuție care subliniază orientarea spre segmentul business. Ocuparea unităților de cazare este marcată de o sezonalitate cu 2 vârfuri, unul principal în luna octombrie și unul secundar în mai – iunie. Atât unitățile de cazare cât și restaurantele au o distribuție spațială echilibrată, evidențiindu-se zona centrală a orașului, cu densitate mare, dar și numeroase unități în zone periferice, atât din municipiu, cât și din Zona Metropolitană. Totuși, se remarcă absența unei concentrări spațiale ample de restaurante și cafenele în zona centrală, în proximitatea principalelor atracții turistice (de tipul unei străzi pietonale sau sistem de piețe/piațete). Oferta culinară a restaurantelor ieșene adresate turiștilor oferă o paletă largă de preparate din bucătăria internațională, însă gastronomia locală/regională este mai puțin reprezentată.

 

A crescut numărul sosirilor turistice

Sosirile turistice oficiale (numărul de înregistrări la recepţia structurilor de cazare) au fost de 273.964 persoane 2016, cu 40% mai mult fa­ă de 2013 iar estimarea pentru 2017 este de 295.000. O parte din turiștii care ajung în zonă (circa 9.000 persoane în anul 2016) preferă să se cazeze în Zona Metropolitană Iași (Bârnova, Holboca, Le­cani, Rediu, Tomești, Valea Lupului, Victoria). Creşterea fluxului de turiști către municipiul Iaşi este susţinută şi de creșterea sosirilor (debarcărilor) pe Aeroportul Internațional Iași. Anul 2016 a cunoscut o creștere de 415% a numărului de pasageri faţă de valorile înregistrate în anul 2012, în urma încheierii lucrărilor de modernizare a infrastructurii aeroportuare. Pentru anul 2017 se estimează cifra record de 1.156.000 de pasageri debarca­ţi și îmbarcaţ­i pe Aeroportul Iași.

Înnoptările, peste media naţională

Înnoptările (volumul de vânzări ale structurilor de cazare) au o evoluţ­ie similară cu sosirile (36% creștere în perioada 2013-2016) ajungând la un volum de circa 550.000 de înnoptări în 2016. La un volum de cheltuieli de circa 70 de euro/turist/zi, alături de o serie de cheltuieli ale turiștilor care înnoptează la rude sau în spaţ­ii neînregistrate, se poate calcula o infuzie anuală de circa 50 de milioane de euro în economia Iașului. Creșterea cererii este sus­ţinută și de cele 25 noi structuri de cazare clasificate în perioada 2008-2016, și o creștere de 37% a capacită­ţii de cazare în aceeași perioadă.

Actualmente, Mun. Iași de­ţine 4000 de locuri de cazare în structuri de primire oficiale (după datele Ministerului Turismului). Gradul de ocupare al acestora este de 39%, peste media na­ţională (30%) însă orașul încă nu a revenit la performanţ­a din perioada de dinainte de criză (ocupare record de circa 50% în 2007).

Pachete turistice şi produse suplimentare

În Iași există o serie de pachete, inițiative și produse suplimentare care completează paleta de activități de bază și cresc valoarea destinației Iași.

a. Pachete turistice

 • Tur de o zi (6-8 ore, incluzând vizita

pe interior a unor monumente,

sightseeing)

 • Tur pietonal al Iașului (2-4 ore, o

privire de ansamblu în centrul istoric)

 • Tururi personalizate (1-2 zile

incluzând zona metropolitană și

anumite teme (comunism, evreiesc,

religios, crame viticole și gastronomie,

team-building-uri)

 • Tururi active (1 zi, in zona de sud a

orașului, îmbinând formele active cu

monumentele istorice din ZMI)

 • Tururi cu plecare din Iași (1-3 zile, în

special în destinații din proximitate –

Rep. Moldova, Bucovina, Ținutul

Neamțului)

 • Pachete turistice gastronomice –

Hermeziu, Bucium Iași – 4 pachete

 • Pachete ale Mitropoliei Moldovei și

Bucovinei

 

b.Inițiative turistice

 • Tururi pietonale gratuite în centrul

orașului

 • Tururi tematice (7 trasee tematice,

turul în cimitirul Eternitatea, turul

caselor memoriale, turul Centenarului)

 • Tramvaiul Comunismului –

exploatează turistic reminiscențele

perioadei socialiste

 • Tramvaiul de Epocă – pune în valoare

trecutul romantic

 • Tururi personalizate
 • Vânătoarea de comori urbane cu

ajutorul tehnologiilor inteligente

 • Servicii de auto-ghidaj (Hero.dot,

SIMAP, Iasi.travel, Iasi City App)

 • Tur de descoperire a patrimoniului

prin ilustrații grafice (AtelierSpre)

 

c.Alte produse specific turistice

 • “Escape Rooms”
 • Suveniruri
 • Rent a car
 • Închirierea de biciclete
 • Produsele locale
 • Magazin de suveniruri al primăriei

d.Evenimentele repetitive de impact (>

5000 de persoane, care atrag și turiști)

 • Afterhills – music and arts
 • Rocanotherworld
 • Festivalul Internaţional de Teatru

pentru Publicul Tânăr Iași

 • Festivalul Internațional de Literatură și

Traducere Iași

Strategia de Turism a Municipiului Iaşi şi Zonei Metropolitane Iaşi poate fi citită accesând site-ul oficial al municipalităţii ieşene  www.primaria-iasi.ro. Toţi cei interesaţi în analizarea acestei strategii pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro.

 

 

Comments

comments

Categoria: turism

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*