Dezbatere publică de interes major pentru toţi ieşenii ce locuiesc la bloc

Publicat de Curierul de Iasi la data de 07/03/2014

Conducerea Termo-Service SA, cel mai mare administrator de imobile, a lansat în dezbatere publică o iniţiativă de modificare a legislaţiei în domeniu. Şefii societăţii îi invită pe ieşenii care locuiesc la bloc, pe specialiştii Primăriei, pe reprezentanţii furnizorilor de utilităţi, dar şi pe parlamentarii ieşeni să ia parte la această dezbatere.

În 11 puncte
Demersul iniţiat de societate a fost explicat de Tudor Tudose, directorul general. “În cadrul activităţii de administrare imobile pe care o desfăşurăm am constatat că problematica asociaţiilor de proprietari este vastă, iar prevederile legislative referitoare la organizarea şi funcţionarea acestora, fie că nu le reglementează în totalitate, fie că defavorizează locatarii faţă de furnizorii de utilităţi”, a afirmat Tudose.
Astfel, reprezentanţii Termo-Service au întocmit o listă în 11 puncte cu propriile propuneri de modificări legislative. În acest număr, Curierul de Iaşi vă prezintă două dintre acestea, urmând ca în săptămânile următoare să le publicăm şi pe celelalte.

Armonizarea termenelor scadente
Sistarea utilităților este o măsură extremă luată de furnizori și are în vedere numai recuperarea directă și imediată a creanţelor acestora, făcând abstracţie de faptul că o asociaţie are mai mulţi proprietari, că mare parte din aceştia sunt bun-platnici şi că prin aceasta se crează atât probleme sociale cât și o discriminare la nivel de cetățean. Astfel, în situația în care o asociație nu achită o factură de utilități în termenul scadent de 15 zile, furnizorul este în drept ca, după 30 de zile de la data scadenței, să solicite penalități calculate începând cu a 16 zi de întârziere, dar și să sisteze furnizarea serviciului.
În schimb, asociația are posibilitatea de a chema în judecată debitorii săi numai după expirarea perioadei de cel puțin 90 de zile de la data scadenței ultimei cote de contribuție la plata cheltuielilor de întreținere, neachitate de debitor. Prin urmare, furnizorii de utilități vor percepe penalități după 15 zile de la emiterea facturilor neachitate, iar după 45 de zile pot întrerupe furnizarea utilităților, perioadă în care asociația nu poate întreprinde nicio acțiune de recuperare a creanțelor sale de la membrii debitori. Abia după trecerea altor 45 de zile, asociația va putea demara acțiunile în instanță pentru obligarea debitorilor la plata restanțelor și a penalităților aferente. Oricum, acțiunea în sine este de durată, în sensul îndeplinirii tuturor actelor procedurale, administrarea de probe, căi de atac și executări silite. Din aceste considerente Termo-Service propune ca situația discriminatorie evidențiată anterior să fie eliminată prin armonizarea termenelor scadente atât pentru furnizor cât și pentru asociațiile de locatari/proprietari.

tudor tudose (3)

Tudor Tudose, directorul general al Termo-Service, aşteaptă opiniile și propunerile ieşenilor la sediul societăţii din Iași, aleea Grădinari nr. 8 PT2 Metalurgie, sau la adresa de e-mail termoservice.iasi@gmail.com  

Cesiunea de creanţă
Asociațiile care nu au personalitate juridică nu pot sta în instanța de judecată ca reclamante împotriva debitorilor săi. Chiar asociațiile cu personalitate juridică care au acces la justiție trebuie să aștepte trecerea a 90 de zile de la data scadenței ultimei cote de contribuție la plata cheltuielilor de întreținere până să poată acționa în instanță pe debitorii săi, dată la care, deja de 45 de zile furnizorii au putut sista utilitățile. De asemenea există situația în care reprezentantul legal al asociației de proprietari, din diferite motive obiective, nu poate susține interesele acesteia în fața instanței sau nu poate îndeplini anumite acte de procedură.

Din aceste motive, Termo-Service propune ca, atunci când o asociaţie de locatari/proprietari nu poate recupera creanţa sa de la membrii săi datornici să o poată cesiona unui furnizor de utilităţi, acesta devenind astfel creditorul direct al debitorului cedat. Despre cesiunea de creanţă sunt în acest moment prevederi, dar sunt greu aplicabile asociaţiilor de locatari/proprietari.

  • 23.611 apartamente, grupate în 570 asociaţii de proprietari/locatari, are în administrare Termo-Service

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*