Detalii şi precizări privind aplicarea Regulamentului Uniunii Europene 2016 / 679 de către Primăria Municipiului Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 15/06/2018

În vederea informării corecte a opiniei publice conducerea municipalității ieșene dorește să facă o serie de precizări cu privire la publicarea datelor cu caracter personal pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, www.primaria-iasi.ro.

Obligația anonimizării informațiilor care se referă la datele cu caracter personal (ștergerea numelui și prenumelui persoanelor care solicită diverse acte administrative, precum situația financiară, acte de urbanism etc.) a fost generată de cadrul legal existent, respectiv Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și decizia nr. 37/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial din 25 ianuarie 2016.

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil și obligatoriu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Regulamentul prevede, în cuprinsul mai multor articole, obligațiile privind prelucrarea datelor de către autoritățile publice, iar la Articolul 6 („legalitatea prelucrării”) sunt stipulate situațiile în care prelucrarea datelor poate fi realizată. Articolul 6 se coroborează și se interpretează prin prisma celorlalte prevederi ale Regulamentului, în speță Paragraful 31 și Paragraful 40. Este important de menționat că, în cazul operatorilor de date cu caracter personal, așa cum este și Primăria Municipiului Iași, Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 prevede amenzi de până la 20 de milioane de euro.

Pe de altă parte, anterior interării în vigoare și chiar emiterii regulamentului european, prin decizia nr. 37/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat, cu putere de lege, că „atunci când informațiile de interes public și informațiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, accesul la informațiile de interes public se realizează prin anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal”. Totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că „numele și prenumele unei persoane reprezintă informații referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situație dată, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei”.

În aceste condiții, municipalitatea a elaborat o procedură internă privind prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal, procedură care detaliază modalitatea de aplicare a prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 în diverse domenii de activitate și care a fost aplicată începând cu data de 25 mai 2018. Printre altele, în urma aplicării acesteia, pe site-ul Primăriei Municipiului Iași au fost anonimizate o serie de informații privind datornicii la bugetul local, beneficiarii de diverse acte administrative, inclusiv participanții la unele concursuri. În paralel, municipalitatea așteaptă un punct de vedere oficial de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

În rezumat, pentru a aplica prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 și, implicit, pentru a evita situația în care municipalitatea să fie amendată pentru nerespectarea acestuia, s-a luat decizia anonimizării unor informațiii care până pe 25 mai 2018 erau publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, aceasta cel puțin până când Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va oferi precizări și eventuale corecturi cu privire la procedura internă a municipalității sau până când Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va genera un ghid de aplicare unitară a normelor europene la nivelul instituțiilor administrației publice centrale și locale.

În ultimii trei ani, conducerea Primăriei Municipiului Iași a făcut eforturi constante și vizibile, cu rezultate incontestabile, de a transparentiza activitatea administrației publice și de a o construi pe bazele deschiderii, colaborării și comunicării permanente cu ieșenii. Conducerea Primăriei Municipiului Iași va continua politica de deschidere față de ieșeni, desigur, cu respectarea strictă a legislației europene și naționale privitoare la datele cu caracter personal și evitând orice risc de sancțiuni pentru bugetul local și buna funcționare a administrației publice locale.

Comments

comments

Categoria: informatii publice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*