Dalkia Termo Iaşi, un parteneriat pentru următorii 20 de ani

Publicat de Curierul de Iasi la data de 12/07/2012

Vineri, 6 iulie, Municipiul Iaşi şi Dalkia România au semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică (producţie, transport, distribuţie şi furnizare). Pe baza acestui contract de performanţă, viitorul operator – Dalkia Termo Iaşi S.A. – va exploata sistemul centralizat de termoficare în următorii 20 de ani

Investiţii de până la 87 de milioane de lei

În urma procedurii organizate de Municipiul Iaşi în vederea concesionării sistemului public de alimentare cu energie termică, Dalkia România a fost desem

nată câştigătoare a licitaţiei internaţionale. Dalkia România S.A. deţine 90 % dintre acţiunile noului operator, iar Municipiul Iaşi 10 %. Este un contract de performanţă prin care Dalkia Termo Iaşi se angajează să atingă următoarele rezultate: o excelentă calitate şi continuitate a furnizării apei calde şi a căldurii, măsurată prin indicatori de performanţă, un tarif global performant pentru energia termică, a cărui evoluţie este asigurată pe baza unei formule previzibile de ajustare a tarifului, ce conţine variabile precise şi incontestabile (costul combustibililor, inflaţia, salariile), investiţiile în sistem, care au ca scop îmbunătăţirea continuă a funcţionării sistemului de termoficare şi care vor fi realizate atât pe partea de producţie şi distribuţie, cât şi pentru dezvoltarea comercială a sistemului în scopul câştigării de noi clienţi, o reactivitate ridicată la solicitările clienţilor finali şi comunicare directă cu aceştia. Se estimează că Dalkia Termo Iaşi va avea o cifră de afaceri anuală de 130 de milioane de lei, 520 de angajaţi, iar investiţiile ce vor fi realizate pe durata contractului se vor cifra între 27,68 de milioane de lei şi 87,57 de milioane de lei, în funcţie de evoluţiile tehnologice, reglementare şi legislative, comerciale, economice, contractuale. Dalkia este reprezentanta Grupului Dalkia, societate prezentă în 40 de ţări unde oferă servicii energetice de cea mai înaltă calitate. Ca membru a Veolia Environment (lider mondial în domeniul serviciilor legate de mediul înconjurător), Dalkia gestionează peste 830 de reţele de încălzire urbană.


„Acest contract încheiat cu Municipiul Iaşi pe o perioadă de 20 de ani confirmă, o dată în plus, încrederea pe care Grupul Dalkia o are în viitorul termoficării centralizate, un instrument esenţial pentru dezvoltarea viitoare a României. Mulţumită experienţei acumulate în urma gestionării a peste 830 de reţele de termoficare din întreaga lume (4,8 milioane de apartamente) şi a rezultatelor excelente obţinute de 8 ani la Ploieşti, suntem convinşi că Dalkia Termo Iaşi va deveni în scurt timp unul din cei mai performanţi operatori din ţară. Ca peste tot în lume, echipele noastre vor lucra în fiecare zi pentru a atinge un obiectiv primordial: mulţumirea clienţilor. Îi asigur pe ieşeni de angajamentul necondiţionat al echipei Dalkia şi de mobilizarea permanentă a tuturor colaboratorilor noştri, cu scopul de a le furniza un serviciu de calitate la un tarif competitiv.” – Gilles Humbert, Preşedinte Directorat Dalkia România.

„Parteneriatul pe termen lung semnat astăzi cu Dalkia este o dovadă a responsabilităţii Municipalităţii faţă de cetăţeni: sistemul centralizat de termoficare este esenţial pentru viitorul Iaşului, în ciuda dificultăţilor cu care s-a confruntat în ultima vreme. Concesionarea acestuia către un operator specializat şi cu o experienţă vastă ne dă certitudinea că ieşenii vor beneficia de servicii de calitate în următorii 20 de ani. Faptul că Municipiul Iaşi este acţionar al viitorului operator demonstrează angajamentul pe care continuăm să ni-l asumăm faţă de cetăţeni, şi ne dă posibilitatea de a urmări îndeaproape activitatea şi dezvoltarea societăţii. Suntem convinşi că din acest parteneriat toată lumea va avea de câştigat, mai ales ieşenii racordaţi la reţeaua de termoficare şi cei care momentan nu sunt clienţi ai sistemului, dar pe care sperăm să îi convingem de avantajul individual, colectiv şi pe parte de mediu înconjurător al termoficării centralizate.” – Gheorghe Nichita, Primarul Municipiului Iaşi

.


Sistemul de centralizat de termoficare al Municipiului Iaşi

circa 45.000 de apartamente racordate.

– 2 centrale de producţie cu o putere instalată totală de 1.500 MWt şi 150 MWe.

– 90 de km de reţea primară (de transport).

– 348 de puncte şi module termice, 6 centrale de cartier.

– 227 de km de reţea secundară (de distribuţie).


Principalele obiective al Dalkia Termo Iaşi S.A.

– tarif performant imediat: 313,72 lei pe Gcal cu TVA (cu 25% mai mic decât costul actualizate solicitat de fostul operator autorităţilor de reglementare în aprilie 2011: 418,51 lei pe Gcal cu TVA).

– furnizarea de apă caldă şi căldură la un grad înalt de calitate şi continuitate (fără opriri ale alimentării cu energie termică din cauza lipsei combustibilului).

– derularea unei campanii de comunicare susţinute, cu acţiuni din uşă în uşă de promovare a avantajelor sistemului centralizat de termoficare.

– stoparea debranşărilor.

– reconectarea apartamentelor debranşate anterior.

– racordarea de noi clienţi (blocuri de locuinţe, clădiri de birouri, centre comerciale şi de servicii, consumatori industriali, instituţii publice, sanitare, etc.)

– dezvoltarea unei reţele de termoficare performante, care să fie pusă în slujba dezvoltării rezidenţiale şi economice a Polului Economic Iaşi.

– contribuţia la securitatea energetică a oraşului (posibilitatea utilizării mai multor combustibili, printre care şi resurse locale).

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*