Cursuri de responsabilitate socială în sectorul public la Primăria Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 06/09/2012

 În perioada 27 august – 1 septembrie 2012,  a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Iaşi o sesiune de formare în cadrul proiectului SEEGSR (Responsabilitate Socială în sectorul public), finanţat prin programul Sud Estul Europei. Sesiunea de formare a avut o tematică variată, pe teme de actualitate, precum: Sisteme de management – Bazele procesului de management in sectorul public, introducere în conceptele de dezvoltare durabilă, responsabiltate socială, abordarea teoretică a responsabilităţii sociale : Standardul  ISO 26000, Modelul GSR – responsabilitate socială în sectorul public, analiză cantitativă şi calitativă  – evaluare. La această sesiune de formare au participat angajaţi ai Primăriei Municipiului Iaşi din diverse departamente, precum şi angajaţi din servicii publice din subordinea Primăriei Iaşi, respectiv Poliţia Locală Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară, Direcţia de Evidenţa Populaţiei, Ecopiaţa, Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, Centrele de cartier ale Municipiului Iaşi. Cursul a durat 30 de ore pe parcursul a 5 zile. S-au înscris şi au participat un număr de .47 de persoane, iar la final, au susţinut examenul de absolvire un număr de 40 de persoane. Evaluarea s-a făcut pe bază de teste grilă cu 25 de întrebări realizate de profesorii cursului, special adaptate conţinutului acestui curs de formare. Întrebările au fost din toate modulele de studiu parcurse, dificultatea grilei fiind peste medie. Metodele de formare de formare abordate au fost variate şi adaptate publicului matur participant la această sesiune de formare: prezentari  interactive pe videoproiector, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, materiale pentru studiu individual, teste grilă. Cursurile au fost ţinute de două cadre universitare din cadrul Universităţii ”Al. I. Cuza”, cu numeroase specializări în domeniile cheie ale cursului, feed-back-ul participanţilor la această sesiune de formare fiind extrem de pozitiv.

Comments

comments

Categoria: diverse

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*