Curăţenia de primăvară – obligaţiile cetăţenilor

Publicat de Curierul de Iasi la data de 17/03/2013

Astfel, serviciul „Asociaţii de Proprietari” le reaminteşte persoanelor fizice şi juridice (societăţi comerciale, asociaţii de proprietari, ONG-uri) care sunt îndatoririle lor.

  1. Să întreţină imobilele pe care le deţin prin efectuarea lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale clădirilor, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 340 – 1.400 lei.
  2. Să întreţină curăţenia pe trotuarele şi spaţiile verzi aferente imobilelor şi locurile de parcare pe care le deţin sau le folosesc. Acolo unde la parterul imobilelor funcţionează agenţi economici, obligaţiile prevăzute anterior revin acestora pe toată durata funcţionării lor. În restul timpului această obligaţie revine asociaţiilor de proprietari. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 190 – 370 lei.
  3. Să păstreze curăţenia la locurile de depozitare a reziduurilor menajere, în curţile interioare, căi de acces şi pe celelalte terenuri pe care le deţin. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 240 – 1.160 lei.
  4. Să asigure igiena în imobilele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare cu firme de specialitate agreate de Primăria Iaşi. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 260 – 500 lei.
  5. Să asigure curăţenia geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte asigurarea iluminării vitrinelor pe timp de noapte, întreţinerea firmelor şi faţadelor clădirii, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 190 – 370 lei.
  6. Să ia măsuri de împrejmuire şi salubrizare a terenurilor pe care le deţin, în calitate de proprietari sau administratori. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 360 – 590 lei.
  7. Să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă pentru copii, să nu distrugă echipamentele şi gardurile, să nu intre în spaţiile de joacă cu câini şi biciclete, să nu scuture covoare sau să usuce rufe pe împrejmuire şi echipamente. Administratorul asociaţiei de proprietari din imediata apropiere (pe o rază de 300 de metri) este obligat să avertizeze locatarii cu privire la respectarea acestor obligaţii. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 200 – 500 lei.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*