Cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local din 30 martie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 06/04/2012

Plenul Consiliului Local s-a întrunit pe 30 martie în a treia şedinţă ordinară a anului. Pe ordinea de zi au fost nominalizate 16 proiecte de hotărâre, alte 3 proiecte intrând în completare. Bilanţul şedinţei a înregistrat un proiect respins, două amânări, restul de 16 proiecte fiind aprobate de majoritatea consilierilor locali. Detaliem în continuare proiectele ce s-au aflat în dezbatere.

Proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Agrigoroaiei Ionel si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Amânat

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Plăeşu Florin Cristian în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi; Amânat

3. Proiect de hotărâre privind excedentul Municipiului Iaşi pe anul 2011; Aprobat

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2012; Aprobat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.; Aprobat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. SALUBRIS S.A.; Aprobat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CITADIN S.A.; Aprobat

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC ECOPIATA S.A.; Aprobat

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2010; Aprobat

10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin HCL 72/2011, cu reteaua de apă potabilă situată in fd. Strugurilor, Aleea Gheorghe Ivanescu, str. Gheorghe Ivanescu – stradela Gheorghe Ivanescu; Respins

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor pentru închiriere; Aprobat

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea  atribuirii in folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren situată in piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun  către Fundatia Umanitara “Omenia”; Aprobat

13. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA SADOVEANU, parcelele cu numar cadastral 10124/1,10124/2 întocmit in vederea construirii a două locuinţe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice; Aprobat

14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STRADA BALTAGULUI NR.16 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică; Aprobat

15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul „Reabilitare şi modernizare corp C, etaj 1- Laboratorul de Recuperare Medicală – Sector Electroterapie şi Masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14, Iaşi; Aprobat

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 1000 mp, situată pe actualul teren de sport al Colegiului Tehnic „Gh. Asachi Iaşi”, Str. Sărăriei nr. 189, în vederea amenajării unui teren de sport sintetic; Aprobat

Diverse: (1) Raportul Primarului Municipiului Iaşi 2011;

(2) Raport privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2011;

Proiect de hotărâre – completare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. R.A.T.P. Iasi si a estimarilor pentru anii 2013–2014; Aprobat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul  2011 al S.C.  R.A.T.P.  Iaşi; Aprobat

3. Proiect de hotărâre privind transferul managementului cabinetelor medicale din şcoli, gradiniţe şi a cabinetelor stomatologice studenteşti aflate sub autoritatea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, către Spitalul Clinic de Recuperare, Str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iaşi. Aprobat

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*