Consiliul Local se întruneşte în şedinţă ordinară marti, 31 ianuarie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 31/01/2012

Sedinta Consiliului Local de luni, 30 ianuarie 2012, amanata pentru marti, 31 ianuarie 2012, orele 14.00, are pe ordinea de zi urmatoarele 66 de proiecte de hotarare:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. 1. Proiect de hotărâre privind excedentul Municipiului Iaşi pe anul 2011;
 2. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 180/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012;
 3. 3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iaşi la proiectul European “See Mms-Sistem de managementul mobilităţii” finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională-Sud estul Europei;
 4. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 503/2008 privind cofinanţarea proiectului eGOS.eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 Competitiveness and innovation Framework Progamme Ict Policy Support Programme (Ict Psp) 2007;
 5. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală;
 6. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Pensionari “ Sf. Cuvioasa Parascheva” din Iaşi;
 7. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 340/2011 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria” şi a indicatorilor tehnico-economici;
 8. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Bătrâni “Sfinţii Împaraţi Costantin şi Elena” din Iaşi;
 9. 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor;
 10. 10. Proiect de hotătâre privind constatarea încetării de drept a efectelor H.C.L. nr.271/ 18.11.1999 (privind schimbarea de destinaţie şi atribuirea în folosinţă gratuită pe termen limitat de  15  ani, Serviciului roman de informatii-sectia judeteana de informatii IASI, a imobilului din Iaşi, str.V.Alecsandri nr.5, în prezent proprietate a statului);
 11. 11. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 554/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 35 mp, situat în Iaşi Şos. Păcurari bl. 545, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. DRAGON COM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;
 12. 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilui din Iaşi str. Pinului nr. 6, utilizat de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-protopopiatul Iaşi I pe baza unui contract de comodat;
 13. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 549/2011(privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 547/2009, cu terenul in suprafata de 1685 mp, situat in str. Bucium nr. 86 si atribuirea acestuia in folosinta gratuita catre Camera de Comert si industrie Iasi) ;
 14. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 550/2011(privind atribuirea  în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1832 mp, situat în Iaşi, str. Bucium nr. 86, către Fundaţia de Caritate Fraternitatea Iaşi);
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi,Str. Palat nr. 20-28 în suprafaţă de 75 mp;
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi al Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi, pentru anul 2012;
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2012;
 18. 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei localizări de arteră, prelungirea unei artere precum şi atribuirea de noi denumiri de artere şi de esplanade;
 19. 19. Proiect de hotărâre privind propunerile de redenumire ale unor artere;
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI, T41, numar cadastral 17142/1/1,17142/1/2/2 întocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica;
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T166 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 22. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA COLONEL LANGA NR.17 întocmit in vederea construirii de birouri si spatii comerciale prin desfiintare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica;
 23. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI,T61,parcelele cu numar cadastral 132391,132392,132393 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
 24. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C.Tehnopolis S.R.L. ;
 25. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului Clinic Dr. I .C. Parhon Iaşi ;
 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului „Calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţiilor – parteneriat şi acţiuni pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a mobilităţii ocupaţionale – CONtrain”, de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny”, partener în cadrul acestui proiect;
 27. 27. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor ;
 28. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului „CONRIS – Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale ale judeţului Iaşi în vederea facilitării accesului la ocupare în domeniul construcţiilor”, de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny”, partener în cadrul acestui proiect;
 29. 29. Proiectul de hotărâre privind completarea anexei 5. 2 la contractul de delegare a gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi,  nr. 307/23.08.2010;

PROIECTE DE HOTĂRÂRI – COMPLETARE:

 1. 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. 547/2009;
 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2012;

3.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 77/2010, cu modificarile si completarile ulterioare (privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele municipiului iasi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care municipiul este unic actionar);

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 261/2010 (privind infiintarea S.C. Ecopiata S.A.);

5. Proiect de hotarare privind privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”, cladirea veche, cladirea noua si cladirea in care a functionat centrala termica, situate in Iasi, B-dul Carol I nr.50;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Strada Sarariei nr. 214, intocmit pentru construire atelier de creatie, productie, birouri, spatii comerciale prin demolare constructii existente pe teren proprietate private persoana juridica si persoana fizica;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Urcusului colt cu Valeni, S.C. 53, NR. Cadastral 133578 intocmit in vederea  Extinderii intravilanului mun. Iasi si  construirii  unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

8. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Fantanilor nr. 30 A intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

9. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Zona Galata, T47, NC 129082, 129083, 129084 intocmit in vederea Construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice Iasi;

10. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Zona Bucium T145, nr. Cadastral 6292/1/7 intocmit in vederea extinderii intravilanul municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

11. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Detaliu Iasi str. Camile Flammarion nr. 1intocmit in vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;

12. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Moldovei nr. 46 in vederea consolidarii, extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe tren proprietate privata persoana fizica;

13. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Str. Perju nr. 4 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent  pe teren proprietate privata persoane fizice;

14. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Zona Bucium, T 172, P3/2(7401/1/2/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii unei case de vacanta pe teren proprietate persoana fizica;

15. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Florilor nr. 11, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice, prin demolare constructii existente;

16. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Cazarmilor nr. 53, intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe, garaj si imprejmuire teren proprietate private persoana fizica;

17. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Str. Eternitate nr. 66, intocmit in vederea extinderii unui imobil cu functiuni de atelier si spatii de prezentare pe teren proprietate privata persoana fizica;

18. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Caleea Chisinaului nr. 41 intocmit in vederea extinderii si schimbarii de destinatie din constructii anexe C1 si C2 in spatii de locuit pe teren proprietate privata persoana fizica;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Zona Bucium T137, nr. Cadastral 11612/1 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. Nicolina nr. 11, bloc A5, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Strada Dealul Zorilor nr. 19, intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existent ape teren proprietate ;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI zona Bucium, T 151, nr. Cadastral 11967 intocmit in vederea construirii de  locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice si persoana juridica -modificare PUZ aprobat cu HCL 294/2009;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Strada Pacurari nr. 158, bloc 584 parter, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Consiliului Local;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI b-dul Alexandru cel Bun , parcelele cu nr. Cadastral 17204, 10012, 2778, 18466, 6804/1, 6163, 11753, 6804/2,7094, 3661, 7095, 19677, 127615, 127687, 125471, 127608, 10555, intocmit pentru modernizare si construire spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, zona Bucium, T 171, nr. Cadastral 15282/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. Ciric nr. 49, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI sos. Bucium nr. 24 , parcela 1(280) intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. Mitropolit Varlaam, nr. 12, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Str. (fosta) Buznea, nr. 17, Iasi, intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial si locuinta, pe teren proprietate privata persoane fizice;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Str. Mosu, nr. 12, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI bld. T.Vladimirescu nr. 83A intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu Iasi str. Ciric, nr. 5, intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

33 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona Tomesti, nr. cad. 18877, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire, atelier confectii mobilier, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI zona Bucium, T152, nr. Cadastral 9567/2/1 intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

35. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Hatman Sendrea nr. 12 intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de bucatarie pe teren proprietate privata persoane fizice;

36. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada Universitatii, nr. 16, intocmit pentru reabilitare zona centrala – PUZ pentru intreaga zona ocupata de corpurile de cladiri ale Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi, pe teren proprietate privata si teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Consiliului Local;

37. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic Zonal Iasi Zona Bucium, nr. cadastral 5231/1/1/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii de locuinte de serviciu si imprejmuire pe tren proprietate private persoana juridica.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*