Consiliul Local se întruneşte în şedinţă ordinară joi, 29 decembrie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/12/2011

Joi, 29 decembrie, va avea loc ultima şedinţă a Consiliului Local din acest an. Vă prezentăm mai jos lista proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi.

 1. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 180/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012;
 1. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public în Municipiul Iaşi, a reţelei de iluminat architectural aferentă obiectivului Troită situată în str. St. O. Iosif, Iaşi;
 1. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiului Iaşi, a reţelei de iluminat architectural aferentă obiectivului Biserica Toma Cozma situată în Iaşi, Str.Toma Cozma nr. 41;
 1. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14;
 1. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Studiului de fezabilitate în vederea întocmirii proiectului contorizarea individuală, a aproximativ a 50.000 apartamente în Municipiul Iaşi racordate la Sacet, în parteneriat cu Asociaţiile de Locatari / Proprietari ;
 1. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzârii terenului din Iaşi Str. Tudor Vladimirescu nr. 83 în suprafaţă de 71,50 mp ;
 1. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a unor suprafeţe rămase disponibile din incinta a 9 puncte termice modernizate;
 1. 8. Proiect de hotărâre privind transmiterii în administrarea DAPPP în vederea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţelor rămase disponibile din incinta celor 32 de puncte termice modernizate;
 1. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri, până la data de 30 septembrie 2011, în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliului Local Iaşi;
 1. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială de analiză a solicitărilor locative constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 în data de 5.12.2011;
 1. 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei a terenului în suprafaţă de 7,20 mp utilizat pentru cale de acces, situat în Iaşi strada Strapungere Silvestru nr. 9;
 1. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată (dale, şină, piatră cubică) scoase din uz, către : S.C. Citadin S.A. Iaşi; S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.; Arhiepiscopia Iaşilor – Mănăstirea Vlădiceni; Arhiepiscopia Iaşilor – Parohia Adormirea Maicii Domnului – Vulpe Iaşi; Colegiului Costache Negruzii Iasi; Primăria Comunei Valea Lupului; S.C. Apa Vital S.A. Iaşi;
 1. 13. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 53,60 mp,situat în Iaşi,str. Teodor Râşcanu nr. 7, precum şi concesionarea directă a acestui teren către JOUMAH BILAL în vederea extinderii construcţiei existente;
 1. 14. Proiect de hotătâre privind completarea H.C.L nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 38,.03 mp, situat în Iaşi, bd.Dimitrie Cantemir nr. 7,precum si concesionarea directă a acestui teren către S.C.BETA PROIECT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;
 1. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TEODOR RASCANU NR.7 întocmit in vederea extinderii unei locuinte prin concesionare teren-intrare in legalitate ;
 1. 16. Proiect de hotătâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, STR. SARARIEI nr. 175 bis întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren proprietate privata persoană fizică-intrare in legalitate ;
 1. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. BALTI NR.7B întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privată persoană fizică-intrare in legalitate ;
 1. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA COLONEL LANGA NR.1 întocmit pentru extindere locuinta, demolare anexa C4, schimbare amplasament si structura foişor pe teren proprietate privata persoană fizică-intrare in legalitate ;
 1. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SF.PETRU MOVILA NR.25 întocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 20. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SPANCIOC NR.13 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate) ;
 1. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA ŞES HLINCEA,S.C.183,numar cadastral 130624 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoana fizica ;
 1. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI NR.44 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 23. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR NR.6 întocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T165 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 25. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T145,parcela cu numar cadastral 14072/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA ION PETRU CULIANU nr.2,S.C.34,numar cadastral (6213-6218)/2 întocmit in vederea construirii unui garaj pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA VOINESTI NR.9, T43,P 1801/18 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privată persoană fizică(intrare in legalitate) ;
 1. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA NICOLINA SUD,Sector Cadastral 188,numar cadastral 14141 întocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii de cazare,spatii comerciale si de alimentatie publica pe teren proprietate privata persoana fizica ;
 1. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR NR.6 întocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IMASULUI NR.2 întocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de hotel pe teren proprietate privata persoana juridica ;
 1. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI NR.41 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice,prin demolare constructii existente ;
 1. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.12 BIS întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privată persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.BUCIUM NR.57 întocmit in vederea construirii unei spălătorii auto pe teren proprietate privată persoană fizică-intrare in legalitate;
 1. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SEMNULUI NR.9 întocmit in vederea reautorizarii unei locuinţe existente pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 35. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SECTOR CADASTRAL 1, numar cadastral 7894 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.BARNOVA NR.11 întocmit in vederea construirii unei locuinte si in vederea intrarii in legalitate a unei locuinte si a unei anexe existente pe teren proprietate privată persoane fizice ;
 1. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T136,parcelele cu numar cadastral 12273/1,12273/2,12273/3 întocmit pentru alipire parcele,extindere intravilan si construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CLOSCA NR.16A întocmit in vederea construirii de spatii de invatamant si birouri prin reamenajare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica ;
 1. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI,T61 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 40. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GALATEANU NR.10 întocmit pentru mansardare, realizare subsol tehnic la locuinta existenta si imprejmuire teren proprietate privată persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PRELUNGIRE STRADA PODISULUI întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata ;
 1. 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.NICOLAE IORGA NR.55B,BL.R2 întocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate ;
 1. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VANATORI NR.5 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STRUGURILOR,T49,P1(1861/2/3/3) întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privată persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA IASI-CIUREA, numar cadastral 17846 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA VOINESTI, numar cadastral 6117/8 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 47. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IGNAT NR.4 întocmit in vederea modificarii aliniamentului stradal pentru constructia existenta pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
 1. 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T149, numere cadastrale 11214/3, 11214/4, 11214/5, 11214/5/1-11214/5/2,11214/6,11214/7,11214/8 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construire pensiune si  locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RALET NR.5 întocmit in vederea modificarii proiectului anexa la autorizatia de construire nr.304/2009-construire scara exterioara deschisa,suprainaltare,modificare contur exterior pe aliniament existent-intrare in legalitate ;
 1. 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT,parcela cu numar cadastral 2753/1 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
 1. 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.99A întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T165 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 53. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR.BUCOVINEI, numar cadastral 11727/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR.86 întocmit in vederea construirii unui spatiu comercial provizoriu,pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
 1. 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR.82,BLOC 360,SCARA B întocmit in vederea construirii unei copertine pe teren proprietate privată persoana juridica-intrare in legalitate ;
 1. 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI NR.46 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, SOS.BUCIUM NR.21,23 întocmit in vederea construirii de spatii de productie,de depozitare,birouri si sediu de firma pe teren proprietate privata persoana juridica;
 1. 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.STEFAN CEL MARE NR.123 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
 1. 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIE NR.83 întocmit in vederea reamenajarii si extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOMA COZMA NR.24 întocmit in vederea reconstruirii unei anexe pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,Str. FORTUS nr. 5A  întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate;
 1. 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA SUCIDAVA NR.5,BLOC 259,SCARA A întocmit in vederea construirii unor balcoane pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate ;
 1. 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI,numar cadastral 19446 întocmit in vederea construirii de spatii comerciale si servicii,hypermarket,birouri si spatii de depozitare pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.BUCIUM NR.99A întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,anexe,magazii si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 1. 65. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.4A întocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
 1. 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T146 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 68. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.STEFAN CEL MARE NR.117 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145 P1/1(5699/1/1/1/1), 1/2(5699/1/1/1/2), 1/3(5699/1/1/1/3) întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice;
 1. 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.PACURARI NR.116A întocmit in vederea construirii unui centru SPA prin extindere constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica ;
 1. 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA PACURARI,T60,numar cadastral 12149/6/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA UZINEI (fosta Energiei) NR.7 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR.2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
 1. 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GALATEANU NR.3 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FLORILOR NR.30-32 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MIROSLAVA NR.9C întocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoană fizică-intrare in legalitate ;
 1. 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.120 întocmit pentru construire hala tipografie pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
 1. 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PETRE ANDREI NR.2A întocmit in vederea mansardării unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T166 întocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate ;
 1. 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DACIA NR.25,BL.PAVILION J întocmit in vederea transformarii unui pod existent in spatiu de locuit si etajare anexa existentă ape teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. VITICULTORI nr. 14  întocmit in vederea alipirii, dezmembrării construirii, construirii  de locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Fundac PACURET NR.2 întocmit in vederea construirii  unui imobil cu destinaţia de sediu de firmă şi locuinţă, împrejmuire teren proprietate privată persoana fizica ;
 1. 83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. VASILE LUPU nr. 150 A bl. J2 ap. 3  întocmit in vederea în închiderii unei terase construite conform autorizaţiei de construire nr 1533/2007 pe teren aflat in administrarea Consiliului Local –intrare în legalitate ;
 1. 84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA FUNCTIONARILOR NR.2 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate) ;
 1. 85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA I.I.MIRONESCU NR.27 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
 1. 86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BRANDUSA nr. 47 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice si teren aflat in administrarea Consiliului Local -intrare in legalitate ;
 1. 87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STEJAR NR.80-82 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.NICOLAE IORGA NR.24,BL.C1,PARTER întocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate ;
 1. 89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. PERJU nr. 22 întocmit in vederea modificării unui proiect autorizat cu autorizaţia de construire nr. 418/2011 –supraetajare constructie in curs de executie pe teren proprietate privata persoana juridica intrare in legalitate;
 1. 90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 169 întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercialţi unei terase acoperite pe teren proprietate privată persoane fizice intrare în legalitate ;
 1. 91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.47 întocmit pentru extindere locuinta, modificare, reamenajare, schimbare de destinatie in pensiune pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
 1. 92. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ARAPULUI NR.128 întocmit in vederea consolidarii, extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privată persoană fizica-intrare in legalitate ;
 1. 93. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PAUN NR.31 întocmit in vederea construirii unor locuinţe si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
 1. 94. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI T.41 nr. Cadastral  cadastral 17142/1/1,17142/1/2/2 întocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica ;
 1. 95. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ALBINET NR.67 întocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana fizica;
 1. 96. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.IASI-CIUREA,KM.10, parcela cu numar cadastral 16273/4 întocmit pentru intrare in legalitate constructie existenta,amenajare depozit deseuri in hala existenta,construire spatiu de depozitare,construire imobil vestiare,frupuri sanitare,separatoare de hidrocarburi,fosa septica si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica ;
 1. 97. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str.PODISULUI nr. 5 intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iaşi si copnstruirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 1. 98. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR.34 întocmit in vederea construirii unei cladiri cu spatii de productie si birouri si extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
 1. 99. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PACURET NR.2 întocmit in vederea construirii a doua locuinte,imprejmuire si desfiintare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate;

100. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RACHITI NR.1A întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
101. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a unui membru şi a unui membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Regional de Oncologie Iaşi, Str. Genaral Berthelot nr. 12 ;
102. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de Cooperare între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Municipiul Iaşi aprobat prin H.C.L. nr. 380/2011;
103. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui bun proprietate publică a Municipiului Iaşi, ce are o suprafaţă utilă de 546,1 mp şi o cotă aferentă de teren de 744, 42 mp şi care face parte din ansamblul de vestigii medievale din municipiul Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt;
104. Proiect de hotărâre privind completarea şi precizarea corectă a anexei aferente suprafeţei de 1,145 mp, din art. 1 al H.C.L. nr. 204/2011 îndreptarea erorii materiale privitor la utilizarea sintagmei aflat pe domeniul public şi precizarea corectă a anexei aferente suprafeţei de 193 mp din art. 2 al H.C.L. nr. 204/2011;
105. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului  “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”;
106. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului  “ Reabilitare linie de tramvai Iaşi-Dancu”;
107. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 54/2011;
108. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr.4 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale A Serviciilor De Apa Canal Iasi – Arsacis;
109. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si  de canalizare către S.C. APAVITAL IASI ;
110. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin  H.C.L. 72/2011, precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse în anexele acestei hotărîri;
111. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a unor bunuri aflate în administrarea S.C. Apavital S.A., în vederea casării ;
112. Proiect de hotărâre privind desfasurarea si prestarea de servicii sociale in cadrul Centrului Comunitar „DIFAIN CSA(Diminuarea initiala a fenomenelor actuale intampinate in nesupravegherea copiilor singuri acasa”);
113. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului  „Amenajarea plajei din zona Nicolina”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului proiectului;
114. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. 547/2009, cu terenul în suprafaţă de 1685 mp, situat în str. Bucium nr.86 şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Camera de Comerţ şi Industrie Iasi;
115. Proiect de hotărâre privind atribuirea  în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1832 mp, situat în Iaşi, str. Bucium nr. 86, către Fundaţia de Caritate FRATERNITATEA Iasi ;
116. Proiect de hotătâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Zona BUCIUM, parcela cu număr cadastral 132700 întocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iaşi si construirii unei locuinte si unui garaj pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
117. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. Vasile Lupu nr. 110 întocmit in vederea extinderii unui spaţiu comercial si de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridică-intrare in legalitate;
118. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str.Sf.SAVA nr. 20 întocmit în vederea intrarii in legalitate a imobilului cu functiunea „Centru de zi pentru persoane cu deficiente de auz si vorbire Sf.Prooroc Zaharia”;
119. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI,SECTOR CADASTRAL 60 întocmit in vederea modificarii P.U.Z.aprobat cu H.C.L.nr.552/22.11.2004,pentru extinderea cimitirului ortodox »Sf.Treime » ;
120. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractului de locatiune nr.86009/2011 încheiat intre Municipiul Iaşi si S.C.CET Iaşi S.A privind bunurile aflate în patrimoniul centralei electrice de termoficare Iaşi (CET) S.A. afectate activitatilor de producere transport distributie si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in Muniicpiul Iaşi;
121. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării proiectului  “Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iasi”;
122. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului              “ Reabilitarea infrastructurii rutiere  in zona industriala a Municipiului Iasi”;
123. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventii si a realizarii proiectului “Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii”;
124. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Iaşi nr. 314 din 15 septembrie 2011 şi a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Iaşi nr. 339 din 26 octombrie 2011 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – etapa II”;
125. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Iaşi pe anul 2011;
126. Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 177/28.06.2006-  indreptare de eroare,  denumire parcela 4828/1/1;
127. Proiect de hotărâre rectificarea H.C.L nr. 247/29.05.2009-indreptare de eroare,  denumire parcela 4856/1/2/4;
128. Proiect de hotărâre rectificarea H.C.L. nr. 184/25.04.2007- indreptare de eroare, denumire parcela 6453/1/4/2;

Diverse:  Raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Iaşi ;

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*