Consiliul Local se întruneşte astăzi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 13/05/2011

Şedinţa ordinară din această lună a fost programată pentru ziua de vineri, 13 mai de la ora 10. Consilierii locali vor dezbate 21 de proiecte de hotărâre, unul din acestea fiind alegerea viceprimarului municipiului. Pentru funcţia vacantă, din partea USL va candida Vasile Munteanu, liderul consilierilor PSD şi fost viceprimar. În altă ordine de idei, şedinţa va prilejui stabilirea tarifelor pentru Ştrand şi Plaja Nicolina, aprobarea a trei proiecte cu finanţare europeană şi mai multe regulamente de urbanism.

Ordinea de zi a şedinţei

 1. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea in functia vacanta de viceprimar al Municipiului Iaşi;
 2. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. CET Iaşi S.A. pe anul 2011;
 3. 3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.10 a Hotararii Consiliului Local nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011, cuprinzand tarifele pentru Strandul municipal si Plaja Nicolina;
 4. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului contractului de inchirirere nr. 733/01.02.2008 încheiat cu Fundaţia Humanitaria pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi, Str. Elena Doamna nr. 37;
 5. 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 60/10.05.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Alvec & Tag Company S.R.L. ;
 6. 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 38/12.04.2007 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Stalmi Impex S.R.L.;
 7. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T164, parcela cu numar cadastral 16500/2/7/1 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica ;
 8. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SEMANATORULUI NR.3 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
 9. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS. PACURARI NR. 142 (S.C.34, numar cadastral 4243-4247/2) întocmit in vederea construirii unui imobil de birouri, servicii, comert si sediu de firma pe teren proprietate privata persoana juridica ;
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T176,parcela cu numar cadastral 13382 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T176,parcela cu numar cadastral 4711/2/15 întocmit in vederea construirii unei locuinte cu parter comercial pe teren proprietate privata persoane fizice;
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA NISIPARI NR.13,T14,P390/1 întocmit in vederea intrării în legalitate a unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CODRESCU NR. 6, întocmit în vederea reabilitării, modernizării şi extinderii Căminului de pensionari “Sf. Parascheva”;
 14. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului  “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi  bugetul proiectului ;
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificării/extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iaşi;
 16. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 425 din 07.12.2010 pentru aprobarea realizării proiectului  “Sistem de Management de trafic în  Municipiul Iaşi”, aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi  bugetul proiectului;
 17. 17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2007 (privind utilizarea gratuită a Stadionului „Emil Alexandrescu” şi a Bazei Sportive din Dumbrava Roşie nr.1-3 de către elevii Liceului cu Program Sportiv Iaşi şi sportivii acreditaţi la Clubul Politehnica Iaşi);
 18. 18. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului “Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes”;
 19. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2010, pentru desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele municipiului Iasi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care municipiul este unic actionar ;
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Strada Fortus nr. 12 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;(intrare în legalitate)
 21. 21. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţa;

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*