Consiliul Local – şedinţă extraordinară pe 15 iulie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 14/07/2011

Consilierii locali se vor întruni în şedinţă extraordinară vineri, 15 iulie de la ora 9. Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse 23 de proiecte de hotărâre, la care se adaugă 2 proiecte în completare. „Am propus spre dezbatere în primul rând rectificarea bugetară pentru alocarea de fonduri pentru lucrările de igienizare şi plata utilităţilor la unităţile şcolare. Pregătim astfel funcţionarea din toamnă a instituţiilor de învăţământ. De asemenea, pe ordinea de zi au fost incluse mai multe proiecte care necesită aprobarea cofinanţării”, a precizat primarul Gheorghe Nichita.  Prezentăm în continuare ordinea de zi completă a şedinţei.


Proiecte de hotărâri:

1.    Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi pe anul 2011;
2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011;
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;
4.  Proiect de hotărâre privind angajamentul de susţinere a parcurgerii etapelor pentru  Obiectivul 1 Aria de concentrare 4 “ Îmbunătăţirea mediului inconjurator” din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
5.    Proiect de hotărâre privind alocarea resurselor financiare pentru consultanţi si pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii, Obiectivul 1 Aria de concentrare 4“ Îmbunătăţirea mediului înconjurător”.
6.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenurile aferente drumurilor de acces DE 1822, DE 1804, DE 1847, în vederea implementarii proiectului “Zona de agrement Ciric”;
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării deşeurilor colectate selectiv din judeţul Iaşi la Depozitul ecologic Ţuţora, în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi cu efectivitate de la data deschiderii liniei de finanţare, aferente Axei 2 POS Mediu;
8.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani;
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, strada Tudor Vladimirescu, nr. 42-44, în suprafaţă de 150 mp;
10.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 36,43 mp, situat în Iaşi , str. Petre Ţuţea nr. 19, bl. 915, tr. 3, precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. KARMA LINE S.R.L.;
11.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 19,94 mp, situat în Iaşi , Şos. Păcurari nr. 79, bl. 476, sc. B, precum şi concesionarea directă a acestuia către NASTASE GHEORGHE.;
12.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 99,04 mp, situat în Iaşi, Şos. Păcurari nr. 71, bl. 478, precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. TOP CONSULT S.R.L.;
13.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 33,32 mp, situat în Iaşi, Bld. N. Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A – B, precum şi concesionarea directă a acestui teren către ARAMA ADRIAN, în vederea extinderii spaţiului existent.;
14.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi – Str. Minervei nr. 9, de pe S.C. YOKER BLAK S.R.L. pe S.C. A-PROPOS S.R.L.;
15.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 14,80 mp, situat în Iaşi, strada Străpungere Silvestru, nr. 7, bl. 15, scara B, precum şi concesionarea directă a acestui teren către MITOCARU FLORIN în vederea extinderii spaţiului existent;
16.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 126/1997;
17.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1162 mp, situat în Str. Zmeu nr. 3 în vederea punerii în aplicare a proiectului “Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi” ;
18.    Proiect de hotărăre privind darea în administrarea Ateneului Tătăraşi a parcării publice amenajate în suprafată de 288 mp situată în Str. Pictorului nr. 14;
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “ Reabilitare sală gimnastică Colegiul Costache Negruzzi;
20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul Soluţie informatică eSănătate pentru Spital Clinic de Recuperare Iaşi Str. Pantelimon Halipa nr. 14;
21.    Proiect de hotărâre privind inregistrarea Primăriei Municipiului Iaşi în sistemul naţional electronic privind plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar;
22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre asociatii non-profit a unor suprafete din incinta punctelor termice modernizate;
23.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Munipiului Iaşi în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societatilor comerciale şi regiilor autonome la care Municipiul este unic acţionar;

Proiecte de hotărâre – Completare:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 168 din 13 mai 2011 pentru realizarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”;

2. Proiect privind aprobarea PUZ, str. Theodor Pallady nr.4 întocmit în vederea extinderii şi supraetajarii unei construcţii existente.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*