CONCURS DE FOTOGRAFIE “Iaşul tău”

Publicat de Curierul de Iasi la data de 11/10/2011

Ieşenii sunt invitaţi să participe la o nouă ediţie a concursului tematic de fotografie intitulat “Iaşul tău”, organizat de Primăria Municipiului Iaşi prin Centrul de informare turistică şi care va premia 12 din cele mai bune fotografii din concurs.

Prezentăm mai jos regulamentul de participare :

Tematica: sunt admise toate fotografiile al căror subiect ilustrează tema concursului.

Perioada de desfăşurare: 6 – 15 octombrie 2011

 • Înscrieri: 06.10. – 14.10.2011 (intre orele 08.00-17.00), 15.10.2011 (intre orele 09.00-12.00)
 • Jurizarea lucrărilor: 15-17.10.2011
 • Anunţarea rezultatelor: 17.10.2011

Condiţii de participare:

 • La concurs pot participa fotografi amatori sau profesionişti.
 • Nu pot participa membrii juriului şi angajaţi ai Serviciului Proiecte de Dezvoltare Turistica.
 • Fiecare participant poate înscrie în concurs maximum 3 fotografii.
 • Fotografiile înscrise în concurs trebuie să aibă un titlu şi să fie însoţite de o scurtă descriere.
 • Fotografiile în format digital (doar .jpg) pot fi trimise pe CD la sediul Biroului de Promovare Turistică (Piaţa Unirii nr.12). Pentru a fi jurizate, pe lângă varianta digitală, fotografiile trebuie trimise la sediul Biroului de Promovare Turistică, tiparite pe hârtie fotografică.

Premii: 12 fotografii vor fi premiate cu câte 416 lei brut fiecare, vor fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi şi pe cel al Biroului de Promovare Turistică, vor apărea în Curierul de Iaşi şi în alte publicaţii din presa locală. Fotografiile câştigătoare vor fi folosite in materialele de promovare realizate de Primăria Municipiului Iaşi prin Centrul de Informare Turistica.

Pentru a fi validat drept castigator, participantul are obligatia de a prezenta Organizatorului datele necesare pentru verificarea identitatii: serie si numar buletin, CNP si adresa. Numele declarat la inscrierea in Concurs trebuie sa fie acelasi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage dupa sine, in mod automat, anularea premiului castigat de catre participant..

Utilizarea fotografiilor. Drepturile de autor.

 • Participanţii la concurs trebuie să respecte legea drepturilor de autor.
 • Trimiterea unei fotografii pentru concurs se constituie în mod automat într-o declaraţie pe proprie răspundere a celui ce a trimis fotografia că deţine toate drepturile asupra acesteia.
 • Organizatorii concursului nu îşi asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia.
 • Eventuale sesizări cu privire la potenţiale încălcări ale dreptului de autor se pot face la adresa turism.iasi@gmail.com. Fotografiile al căror statut din punct de vedere  al drepturilor de autor este incert, pot fi retrase din concurs de către organizatori.
 • Fotografiile trebuie să fie originale şi nu trebuie să conţină sub nicio formă elemente pornografice, defăimătoare sau antisociale. Organizatorii pot respinge înscrierea în concurs a oricărei fotografii, fără a fi obligaţi să justifice decizia luată.
 • Trimiterea fotografiilor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor concursului dreptul de a publica imaginile respective, integral sau parţial, în format digital şi/sau tipărit, fără nici un fel de plată. Eventuala folosire a imaginilor va fi însoţită de menţionarea numelui autorului.

Acord de principiu

 • Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

Juriul:

Anca ZOTA, Sef Serviciu Proiecte de Dezvoltare Turistica

Lavinia Hritcu, inspector de specialitate – Serviciul Proiecte de Dezvoltare Turistica

Delia Baston, consilier – Serviciul Proiecte de Dezvoltare Turistica

Irina Sandu, consilier – Serviciul Proiecte de Dezvoltare Turistica

Lucrarile înscrise în concurs vort fi apreciate după criteriile:

 • încadrarea în temă
 • creativitate şi originalitate
 • relaţia text-fotografie

Fotografiile înscrise în concurs vor primi de la fiecare membru al juriului câte o notă de la 1 la 10. (Juriul îşi rezervă dreptul de a nu puncta fotografiile care nu se încadrează în criteriile mai sus menţionate). Vor fi premiate primele 12 fotografii, în ordinea punctajului cumulat obţinut din partea juriului.

Concurent

Nume:

C.I.     Seria           Nr.

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Sunt de acord cu regulamentul de mai sus si accept sa particip la concurs,

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*