Concurs de angajare la Direcţia de Asistenţă Comunitară

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/04/2013

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul Biroului Financiar Salarizare: inspector, S, grad superior. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 26.04.2013, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în data de 30.04.2013, ora 14, la acelaşi sediu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III a, la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. Iaşi şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro, respectiv studii superioare de lungă durata finalizate cu diploma de licenţă, vechime minimă de 9 ani, necesară exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior, perfecţionări şi specializări în economie şi gestiune financiar bancară.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon 0232/206344- int. 110.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*