Clasificarea spitalelor ieşene, conform Ministerului Sănătăţii

Publicat de Curierul de Iasi la data de 20/06/2011

Ministerul Sănătăţii a definitivat lista completă a spitalelor clasificate, şapte dintre unităţile medicale din ţară fiind încadrate în categoria întâi, iar cele mai multe au fost încadrate la categoriile a patra şi a cincea. Iată cum sunt clasificate spitalele din municipiul Iaşi:

Instit. de B Cardiovasculare “Prof.Dr.G.I.M. Georgescu” – I M

Sp. de Psih. si pentru Masuri de Sig. Pad-Grajduri – IV

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi – II M

Spitalul Clinic de Urg. “Prof.Dr.Nicolae Oblu” Iasi – II M

Spitalul Clinic de Urg. Pt. Copii”Sf.Maria” Iasi –  II M plan conf.

Spitalul Cl.Obst-Ginec.”Elena Doamna”Iasi – II M

Sp. Clinic de Boli Infectioase “Sf.Paraschiva” Iasi – II M plan conf.

Spitalul Cl.de Obst.-Ginecologie “Cuza Voda”Iasi – II M

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi – II M

Sp. Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Spiridon” Iasi – I plan conf.

Spitalul Clinic “Dr.C.I.Parhon” Iasi – II M

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi – II M

Spitalul Clinic CF Iasi – IV

Spitalul Arcadia Cardio – V

Spitalul Providenţa – IV plan conf.

Arcadia Hospital – IV

Prima clasă de clasificare o reprezintă cea de competenţă foarte înaltă, care corespunde practic profilului de spital regional de urgenţă.

Clasa a doua de clasificare este cea de competenţă înaltă, iar în aceasta sunt incluse spitalele care deservesc un judeţ şi judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mare de complexitate.

Clasa a treia este de competenţă medie, reprezentând unităţile care deservesc raza judeţului şi, prin excepţie, judeţe limitrofe, precum spitalele judeţene de urgenţă neclinice care nu sunt în centre universitare.

Clasa a patra este reprezentată de competenţa de bază, în care sunt incluse unităţi care deservesc unitatea administrativ-teritorială şi care se limitează la afecţiuni cu grad mic de complexitate.

Clasa a cincea este de competenţă limitată, respectiv unităţi medicale pentru boli cronice sau servicii medicale într-o singură specialitate.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*