Cele douăsprezece semne literare ale Iaşului – episodul 1

Publicat de Curierul de Iasi la data de 29/09/2010

Eminescu, Creangă, Pogor, Sadoveanu, Cazimir; Codreanu sunt doar câteva dintre numele care au făcut din Iaşi oraşul marilor destine literare. Iaşul n-a dus lipsă de nimic. Iubiri celebre, versuri memorabile, romane de referinţă, polemici junimiste, toate au reprezentat trepte în evoluţia capitalei culturale a României. Curierul de Iaşi începe  de azi un serial în care vor fi prezentate cele douăsprezece case memoriale care marchează bornele temporale ale unei deveniri culturale de excepţie, reunite astăzi sub egida Muzeului Literaturii Române din Iaşi.

Muzeul Vasile Pogor

După cum ne spune înscrisul de pe piatra de temelie găsită în 1995 cu prilejul lucrărilor de restaurare, tatăl junimistului, vornicul Vasile Pogor, a construit o nouă casă în 1850 (pe vechile temelii ale caselor Coroi şi Cerchez). Acesta este edificiul în care, după 1863 (data fondării Junimii), s-au ţinut, timp de două decenii, binecunoscutele şedinţele junimiste şi tot aici, la 1 martie 1867, a apărut revista Convorbiri literare. Iacob Negruzzi nota, vorbind despre începuturile Junimii: „Se făcuse obiceiul ca duminica, după prelegere, Maiorescu, Carp, Rosetti, eu şi Pogor să ne adunăm la acesta din urmă pentru a discuta asupra obiectului prelegerii ce se ţinuse”. Aici, la acest întruniri s-au format istorici, filosofi, scriitori, critici literari, demnitari, precum: Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Xenopol, Lambrior, Gane, Conta, P.P. Carp…Mihai Eminescu a fost găzduit, în 1874, timp de câteva luni, în casele Pogor, după revenirea sa de la Viena.

Muzeul a beneficiat, prin grija Ministerului Culturii şi Cultelor, a Consiliului Judeţean Iaşi şi a Primăriei Iaşi, de lucrări de restaurare în perioada 1994 – 2006. Expoziţia permanentă, reorganizată şi inaugurată la 13 octombrie 2006, reuneşte aspecte de istorie literară parcurgând, pe etape, o perioadă de circa 150 de ani: literatură paşoptistă şi curentul de la revista Dacia literară, mişcarea literară de la Junimea şi rolul ei în dezvoltarea literaturii moderne şi momentul literar Viaţa românească, perioada dintre cele două războaie mondiale.

Muzeul Ion Creangă (Bojdeuca)

Bojdeuca Ion Creangă din mahalaua Ţicăului, primul muzeu memorial literar din România (inaugurat la 15 aprilie 1918), este unul dintre cele 12 filiale literare din cadrul Muzeului Literaturii Române Iaşi.

Căsuţa l-a găzduit pe Ion Creangă, începând din vara anului 1872, după ce fusese răspopit şi nevoit să părăsească locuinţa din incinta Mănăstirii Golia. Humuleşteanul s-a mutat aici, în camera din dreapta, având-o ca vecină pe Ecaterina Vartic. Toate Poveştile şi Amintirile din copilărie au fost scrise în căsuţa botezată de scriitor Bojdeucă. În 1876, o jumătate de an, Mihai Eminescu a locuit aici împreună cu povestitorul. Clădirea care adăposteşte expoziţia documentară referitoare la viaţa şi opera lui Creangă, biblioteca, precum şi amfiteatrul în aer liber au fost construite în perioada 1984 – 1989 şi inaugurate la 11 iunie 1989.

Comments

commentsTrackbacks / Pings
*