Cea de-a treia întâlnire a Forumului Multistakeholder Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 09/11/2018

Joi, 8 noiembrie 2018, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași (PMI), membrii Forumului Multistakeholder Iași (MSF) s-au întrunit în a treia ședință extinsă pentru a discuta despre etapele parcurse, dar și obiectivele pentru perioada următoare. MSF este grupul de lucru care va elabora Planul Local de Acțiune al Iașului pentru perioada  2018-2020, așa cum Municipiul Iași și-a asumat ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership). Au fost prezenți 22 de membri ai MSF din cei 57 înscriși.

În cadrul întâlnirii a fost reluată, pe scurt, o prezentare a rolului MSF în elaborarea Planului Local de Acțiune al Iașului. A fost reiterat și subliniat faptul că prin realizarea Planului Local de Acţiune OGP Iaşi, MSF urmăreşte să dezvolte un mecanism de guvernare deschisă, respectiv un proces de lucru replicabil și scalabil prin care administrația și comunitatea / societatea civilă dezvoltă şi implementează împreună strategii și proiecte pentru oraş, asigurându-se că identifică nevoile cetățenilor și soluțiile cele mai potrivite pentru creșterea calității vieții.

Va fi creată platforma www.ogpiasi.ro, care va conține anunțuri publice, comunicate de presă, dar și minute ale întâlnirilor, informații privind structuri de lucru, documente – suport etc. Domeniul a fost cumpărat de municipalitate și predat membrilor grupului „Digitalizare”, care vor crea platforma web.

Grupurile de lucru ale MSF au prezentat în plen primele proiecte și idei conturate în vederea includerii lor în Planul Local de Acțiune. Prezentările au fost urmate de discuții. Astfel:

 • Societate – Educație – Cultură: Muzeul / Centrul Științelor și Experimentelor;
 • Transparență – Date Deschise – Comunicare: Design 4 Community;
 • Servicii publice – Digitalizare + Transparență – Date Deschise – Comunicare: Documente online, Bugetul tău, MapIași, IașiTrafic, Iași City Report, IașiAgenda, IașiVotează, IașiDecide, IașiNOtifică, Iașul Bun, realizarea unui inventar al activelor Municipiului, introducerea semnăturilor digitale pentru funcționarii PMI etc;
 • Mediu – Salubritate – Calitatea vieții: un set de măsuri pentru reducerea poluării (îmbunătățirea cadrului legal, creșterea numărului și calității spațiilor verzi, încurajarea utilizării transportului public, extinderea și amenajarea de noi piste pentru bicicliști, fluidizarea traficului, reducerea accesului auto în Centru etc.);
 • Promovare – Turism: crearea brandului Iașului;
 • Grupurile Mediu urban – Infrastructură și Mobilitate urbană – Transport public nu au prezentat proiecte, dar reprezentanții acestora au susținut că au avut discuții prealabile și vor redacta propuneri în timp util.
 • Există posibilitatea ca grupurile de lucru să combine unele propuneri și să genereze și alte proiecte.

Membrii MSF au dezbătut și problema ierarhizării proiectelor și adaptării acestora la criteriile și principiile OGP, rezumate de „grupul de organizare și procese de lucru” astfel:

 • Asigură sau contribuie la transparenţa administrativă / asigură accesul la informaţii;
 • Include participarea cetăţenilor la implementarea soluţiei;
 • Responsabilizează instituţiile publice;
 • Implică tehnologia.

În context, „grupul de organizare” a atras atenția asupra faptului că proiectele vor trebui redactate după structura:

 • Problema pe care vrem să o soluţionăm;
 • Soluţia / măsura pe care o propunem şi schimbarea pe care o aşteptăm;
 • Cum reuşeşte măsura să asigure participarea cetăţenilor, transparenţa administrativă, responsabilizarea instituţiilor publice, astfel încât prcedura să corespundă cerințelor OGP.

În vederea accelerării conceperii, redactării și ierarhizării proiectelor, la propunerea „grupului de organizare”, s-a decis:

 • Până luni, 12 noiembrie, ora 12.00, fiecare propunere de măsură va fi revizuită,pe baza structurii menționate, în baza discuţiilor / feedback-ului primit în întâlnirea din 8 noiembrie și va fi redactată într-un rezumat de maxim o pagină.
 • Grupul Digitalizare creează poll-ul de prioritizare a propunerilor de măsuri (cu link-uri către toate propunerile de măsuri).
 • Până miercuri, 14 octombrie, ora 16.00, fiecare membru al MSF are posibilitatea să prioritizeze toate măsurile înscrise.
 • În paralel, reprezentanții PMI vor discuta propunerile de proiecte cu specialiștii municipalității în vederea identificării eventualelor probleme / soluții de natură tehnică, juridică, financiară etc.
 • Dacă este necesar în vederea rafinării unor proiecte ori a eliminării unor neclarități, reprezentanții PMI vor organiza întâlniri tehnice între reprezentanții grupurilor de lucru și specialiști ai municipalității.

În ceea ce privește următoarele întâlniri ale MSF, programul și tematica propuse sunt următoarele:

Întâlnirea 4: Miercuri, 14 noiembrie, ora 17.00

 • Va exista rezultatul poll-ului, respectiv măsurile prioritizate.
 • Primele 5-7 propuneri de măsuri vor fi prezentate și dezbătute în plen.
 • Reprezentanții PMI vor prezenta problemele / soluțiile de natură tehnică, juridică, financiară identificate deja împreună cu specialiștii municiplității. Funcție de analizele prealabile, dacă va fi necesar, reprezentanții PMI vor invita la întâlnire și alți specialiști ai municipalității.
 • Membrii MSF vor selecta prin consens 3-5 măsuri finale care vor fi incluse în Planul Local de Acţiune OGP Iaşi.

Întâlnirea 5: în săptămâna 19 – 23 noiembrie (rămâne de stabilit data exactă)

 • Dezvoltarea / îmbunătăţirea măsurilor în baza feedback-ului primit din partea funcţionarilor PMI şi în urma unor întâlniri / consultări online cu diverşi stakeholderi din comunitate. Membrii grupurilor de lucru sunt responsabili de organizarea acestor consultări între cele două întâlniri.

 

 

Întâlnirea 6: în săptămâna 26 – 30 noiembrie (rămâne de stabilit data exactă)

 • Consultare publică deschisă: membrii MSF vor prezenta cele 3-7 proiecte incluse în Planul Local de Acțiune în fața comunității, care va putea transmite feedback / idei de îmbunătățire.
 • Integrarea feedback-ului de la comunitate și finalizarea Planului Local de Acţiune OGP Iaşi.

Ulterior, Planul Local de Acțiune va fi tradus și trimis managerului Programului Local al OGP, Brittany Lane, și Mecanismului Independent de Reportare (Independent Reporting Mechanism). Dacă Planul Local de Acțiune va fi validat, acesta va fi supus dezbaterii și votului Consiliului Local al Municipiului Iași.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*