Ce trebuie să ştiţi pentru a înregistra o naştere la Starea Civilă

Publicat de Curierul de Iasi la data de 18/08/2010

Serviciul de stare civilă din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi aduce la cunoştinţă celor interesaţi actele necesare şi informaţiile generale care trebuie cunoscute la înregistrarea unei naşteri, precum şi ultimele noutăţi şi modificări legislative privitoare la drepturile noului născut în conformitate cu Legea 118 / 2010.

ÎNREGISTRARE  NAŞTERE- INFORMAŢII GENERALE :

Termen înregistrare nou-născut:

Declararea naşterii se face în termen de  15 zile pentru copilul născut viu;

în termen de   3 zile pentru copilul născut mort.

În cazul copiilor care au împlinit vârsta de 1 an se procedează la înregistrarea tardivă a naşterii în baza :

 • hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • acte identitate părinţi;
 • certificat căsătorie părinţi;
 • certificat naştere mamă( în cazul când nu este căsătorită).

Numele de familie al copilului:

 • Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.
 • În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie(numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) şi prenumele copilului.

Domiciliul copilului :

 • Dacă la data înregistrării naşterii părinţii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea naşterii. În situaţia când părintele nu se poate prezenta să declare naşterea copilului, declaraţia de domiciliu trebuie să fie autentificată la un notar public.

ACTE NECESARE :

 • Certificat medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • Declaraţie domiciliu, dacă părinţii au domicilii diferite;

În cazul în care părinţii  sunt căsătoriţi :

 • Acte identitate părinţi şi copie xerox;
 • Certificat căsătorie părinţi şi copie xerox;
 • Act identitate declarant şi copie xerox.

În cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi şi tatăl recunoaşte copilul este obligatorie prezenţa ambilor părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă pentru completarea declaraţiei de recunoaştere a copilului.

 • Acte identitate părinţi şi copie xerox;
 • Certificat naştere mamă şi copie xerox;

În cazul în care tatăl nu recunoaşte copilul :

 • Act identitate mamă şi copie xerox;
 • Act identitate declarant şi copie xerox;
 • Certificat naştere mamă şi copie xerox;

Dacă este cazul se va prezenta hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, a mamei sau certificatul de deces al soţului.

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 118/2010 PRIVIND UNELE MĂSURI NECESARE ÎN VEDEREA RESTABILIRII ECHILIBRULUI BUGETAR  PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL  NR. 441 / 30 IUNIE 2010

PENTRU NAŞTERILE ÎNREGISTRATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.07.2010 NU SE MAI ACORDĂ URMĂTOARELE PRESTAŢII SOCIALE:

 • Trusoul pentru Nou-Născut
 • Alocaţia pentru Nou-Născut

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*