Campanie de punere în legalitate a elevilor şi studenţilor din căminele ieşene

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/09/2017

Începând cu data de 18.09.2017, Serviciul de evidenţă a persoanelor demarează acţiunea de punere în legalitate a elevilor şi studenţilor cazaţi în cadrul căminelor liceelor şi universităţilor ieşene. Acţiunea se va desfăşura prin intermediul administratorilor de cămine şi va consta în preluarea cererilor pentru stabilirea reşedinţei, actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi înmânarea cărţilor de identitate cu autocolantul ataşat.

Stabilirea reşedinţei este gratuită – din luna februarie nu se mai percepe taxa extrajudiciară de timbru de 5 lei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0332/803160, interior 11 sau email evp@dlep-iasi.ro

H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români prevede:

ART. 89

    (1) Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), în rubrica din Cererea pentru stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, vor fi menţionate datele administratorului imobilului, care va semna şi va aplica ştampila administraţiei.

    (3) Studenţii cazaţi în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor, sens în care se completează tabelul întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*