Campania „Anul acesta îmi protejez casa” ajunge și la Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 15/09/2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune Primăriei Municipiului Iași încheierea unui acord de parteneriat  în vederea organizării la Iași a campaniei „Anul acesta îmi protejez casa”. ASF va desfășura în luna octombrie 2018 (numită la nivel internațional și „Luna asigurărilor de locuințe”) a II-a ediție a Campaniei „Anul acesta îmi protejez casa”, ce are ca obiect educația financiară cu privire la riscurile pe care le acoperă polița PAD, respectiv la protecția cetățenilor oferită de această asigurare obligatorie.

Campania de educație financiară a ASF se va desfășura sub forma unei caravane, în care personalul ASF va parcurge în perioada 15-19 octombrie un traseu național, cu oprire în diverse localități, unde se are în vedere organizarea împreună cu autoritățile locale a unor întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice locale, ai asociațiilor de proprietari, cetățeni care vor dori să participe la aceste întâlniri, precum și cu reprezentanți ai primăriilor din zonele limitrofe.

„Din punct de vedere al gradului de penetrare a polițelor PAD la nivelul populaţiei, la finele anului 2017, acesta se situa la nivelul de 18,96% din totalul locuinţelor aflate pe teritoriul României. Acest grad de cuprindere în asigurare este unul foarte mic care denotă o lipsă de informare şi responsabilizare a cetăţeanului, deoarece în majoritatea cazurilor nu se poate pune problema resurselor financiare, prima de asigurare fiind la un nivel scăzut (echivalentul în lei a 10 euro, respectiv 20 de euro, în functie de calitatea constructiei). Obligatia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor pentru riscurile de catastrofă naturală (cutremur, inundaţie, alunecări de teren) revine proprietarilor, respectiv dacă sunt aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, responsabilitatea revine persoanelor ori autoritatilor desemnate, în condițiile legii, să le administreze. Excepție de la obligatia de a încheia PAD include locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experţii tehnici atestaţi şi încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic”, arată reprezentanții ASF.

Comments

comments

Categoria: urbanism

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*