Autorizaţiile de funcţionare ale unităţilor economice, luate în vizor de inspectorii Primăriei

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/04/2017

În urma controalelor efectuate în ultima decadă a lunii martie, inspectorii Primăriei au întocmit 37 de procese verbale de contravenţie, aplicând 37 amenzi în sumă totală de 65.200 de lei. Dintre acestea, 18 sancţiuni în valoare de 49.200 de lei au vizat lipsa autorizaţiilor de funcţionare sau nerespectarea obiectului de activitate autorizat. Absenţa contractelor de folosinţă a domeniului public a atras din partea inspectorilor aplicarea a 6 amenzi totalizând 9.200 de lei, iar expunerea mărfurilor în afara spaţiilor de vânzare a fost penalizată cu 6 amenzi în valoare de 3.000 de lei. De asemenea, au fost aplicat 6 amenzi în sumă de 2.800 de lei pentru nerespectarea unor somaţii de ridicare a unor autovehicule de tonaj mare sau avariate staţionate pe domeniul public, iar un conducător auto a fost amendat cu 1.000 de lei pentru utilizarea neautorizată de însemne taxi.

Inspectorii municipalităţii au emis 27 de somaţii pentru ridicarea unor autovehicule avariate sau de tonaj mare staţionate pe domeniul public, alte 26 de somaţii vizând salubrizarea unor terenuri sau igienizarea de imobile imobile (str. Păcurari, str. Lt. Stoicescu nr. 3A, str. Donos nr. 2A, str. Ateneului nr. 1, str. I. Creangă nr. 16bis, bd. T. Vladimirescu nr. 69, str. Palat nr. 66, al. T. Neculai nr. 50, str. Ipsilanti nr. 6 și nr. 20, str. Semnului nr. 16, str. I .Bacalu nr. 1A, std. Sf. Andrei nr. 3, str. Sf. Andrei nr. 34, trec. Trei Ierarhi nr. 2, str. Rufeni nr. 2, str. Hlincea, str. Pantelimon Halipa nr. 1A, bd. N. Iorga, str. Ciurchi nr. 138). Au mai fost emise somaţii privind salubrizarea unor spaţii verzi aflate în administrarea asociaţiilor de proprietari, refacerea domeniului public afectat de intervenţia la reţelele publice de apă şi gaz, prezentarea actelor de funcţionare de către agenţii economici. Nu în ultimul rând, un părinte a fost somat spre a lua măsuri pentru şcolarizarea copiilor aflaţi în întreţinere.

 

Comments

comments

Categoria: informatii publice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*