Asociaţia Municipiilor din România respinge modificările legislative propuse de Guvern

Publicat de Curierul de Iasi la data de 29/06/2010

Comitetul Director al Asociaţiei Municipiilor din România întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28 iunie a.c., analizând proiectele legislative legate de modificarea Legii 273/2006, a OUG 55/2010 şi a proiectului de lege privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar,  apreciază că sunt necesare măsuri deosebite pentru menţinerea echilibrului financiar şi ieşirea din criză a României.

Analiza efectuată a condus la următoarele concluzii:

1. Diminuarea cotei din IVG în condiţii în care administraţia publică locală primeşte atribuţii suplimentare are consecinţe negative asupra cantităţii şi calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.

2. Majorarea TVA conduce la:

–         schimbarea tuturor procedurilor aferente proiectelor cu finanţare europeană

–         aprobarea noii cote de către Comisia Europeană

–         creşterea cheltuielilor prin  suplimentarea plăţii TVA cu majorarea costurilor  suportate de către administraţia publică locală cu impact deosebit asupra proiectelor cu finanţare europeană

–         creşterea gradului de îndatorare a administraţiei publice locale

3. Numărul maxim de personal – consecinţe

În  mod paradoxal, creşterea cheltuielilor pentru servicii oferite în aceleaşi condiţii către populaţie

– creşterea infractionalităţii în condiiţiile reducerii sub limite rezonabile a  numărului de poliţişti comunitari

– imposibilitatea oferirii unor servicii publice pentru administraţia publică locală arondate operatorilor regionali

4. Alte observaţii asupra prevederilor legale cuprinse în proiectul de modificare a  Legii 273/2006

– neconcordanţă între prevederile OUG privind diminuarea numărului de personal şi reglementările legale în acest domeniu  – Statutul funcţionarului public

–  introducerea unor noţiuni arbitrare – “opinia” direcţiei DGFP şi a prefectului  –   pct 24,

pct. 42 art. III alin 3 –  “nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale”

– eliminarea fondului de rulment

Faţă de cele prezentate, AMR nu este de acord cu cele trei acte normative propunând iniţierea de urgenţă a unor proceduri de lucru a specialiştilor pentru găsirea celor mai bune soluţii referitoare la acestea.

Aurel Simionescu

Secretar General AMR şi purtător de cuvânt

Primarul Municipiului Brăila

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*