ANUNŢ – Programul municipal de finanţare a proiectelor societăţii civile

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/03/2012

Municipiul Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi.

Selecţia proiectelor ONG –urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local se va face de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (C.R.S.C.E.P.), în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.R.S.C.E.P..

Programul de selecţie a proiectelor societăţii civile pentru anul 2012 se va desfăşura într-o singură etapă corespunzătoare unui termen limită de depunere a proiectelor de către solicitant, programat în data de 27 aprilie.

Suma alocată în 2012 de la bugetul local, pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor societăţii civile este în valoare de 100.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG.

Domeniile prioritare de finanţare sunt: social, tineret, educaţie, cultură (cu excepţia proiectelor care vizează editarea şi publicarea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, pentru care există program special de finanţare de la bugetul local), sănătate.

La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun proiecte din domeniile prioritare de finanţare, cu impact la nivelul comunităţii locale.

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României , Partea a VI – a, nr. 38/23.02.2011.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*