Anunţ al Direcţiei de Asistenţă Comunitară

Publicat de Curierul de Iasi la data de 11/08/2014

dacDirecţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, S, grad asistent la Compartiment Juridic. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 10.09.2014, ora 10, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, iar interviul va avea loc în data de 12.09.2014, ora 14, la acelaşi sediu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III a, la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. Iaşi, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi pe site-ul instituţiei www.dac-iasi.ro, respectiv studii superioare de lungă durata finalizate cu diploma de licenţă în specializarea drept, vechime minima de 1 an, necesară exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.A.C. Iaşi şi la telefon  0232/206344- int. 110.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*