Amenzi pentru societăţile care nu refac carosabilul după intervenţii

Publicat de Curierul de Iasi la data de 12/07/2012


În perioada 2 – 6 iulie, Serviciul de Control Intern din cadrul Primăriei Iaşi a efectuat o serie de controale la agenţi economici – persoane fizice şi juridice.  Au fost întocmite 9  procese verbale de contravenţie, cu amenzi în sumă de 16.000 de lei, după cum urmează: două amenzi în sumă de 4.000 de lei pentru nerespectarea somaţiilor de refacere a carosabilului afectat de lucrări de intervenţie la reţeaua publică de apă (bd.Carol intersecţie cu Dr.Vicol, str.C.Negri), o amendă de 1.000 de lei pentru executarea lucrărilor de branşament la reţeaua de apă, fără achitarea contravalorii serviciului de refacere a domeniului public afectat (str. Şapte Oameni 25), o amendă de 4.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de protecţie, executare de reparaţii curente şi întreţinere a unui imobil monument istoric (Toma Cozma 16), patru amenzi în sumă de 6.500 de lei pentru lipsa autorizaţiilor de funcţionare / viză anuală, o amendă de 500 de lei pentru creşterea animalelor mari în municipiul Iaşi. De asemenea, au mai fost emise cinci somaţii pentru refacerea carosabilului afectat de lucrări de intervenţie la reţeaua publică de apă (Toma Cozma intersecţie cu Istrati, Dumbrava Roşie intersecţie cu Vlahuţă, O.Cazimir 14, bd.T.Vladimirescu, A.Vlaicu int. Şapte Oameni, stradela Ciric 7 şi 22), o somaţie pentru refacerea carosabilului afectat de lucrări de intervenţie la reţeaua publică de gaz (str.Vovideniei şi str.Stroescu), douăzeci somaţii pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere a faţadelor unor imobile, trei somaţii pentru salubrizarea unor terenuri virane (col. Langa 17, Cloşca 13 şi 19) şi paisprezece somaţii prin care s-au dispus măsuri de protecţie, executare de reparaţii curente, întreţinere a imobilelor monumente istorice, potrivit Legii 422 / 2001 etc.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*